Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Процеси життєдіяльності тварин
Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

Мета: ознайомити учнів з особливостями будови та функціонування нервової системи в різних груп тварин; обгрунтувати роль нервової системи в підтриманні цілісності тваринного організму та кращого його пристосування до змінних умов зовнішнього середовища.

Основні поняття і терміни: відділи головного мозку, спинний мозок; сіра та біла речовина, центральна та периферична нервова система.

Обладнання: схеми різних типів нервової системи безхребетних та хребетних тварин; картки зі схемами будови нервової системи плоских та кільчастих червів, молюсків, комах, головного мозку риб, птахів та ссавців; муляжі головного мозку риб, земноводних, птахів, ссавців.

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання. (Усне опитування за запитаннями).

1. Як ви розумієте термін «подразливість»?

2. Яким чином відповідають тварини на той чи інший подразник?

3. Які органи чуття є у тварин?

4. Чи однакова будова ока в різних груп тварин?

5. Чому не сприймають звуки деякі живі організми?

6. У кого із тварин найкраще розвинений слух?

7. Яке значення має нюх для тварин?

8. Яка роль бічної лінії в риб? Вусиків у рака? Вібрисів у котів?

9. Чи в однаковій мірі розвинені органи чуття в різних тварин? З чим це пов’язано?

ІІ.Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемних запитань).

1. Що допомагає тваринам орієнтуватися в різноманітності зовнішніх подразників: звукових, світлових, механічних, хімічних, що діють на організм?

2. Яким чином вони пристосовуються до постійних змін зовнішнього середовища.

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Нервова система — сукупність органів та структур, яка регулює всі процеси життєдіяльності, зберігаючи цілісність та гомеостаз, забезпечує швидку реакцію організму на подразники із зовнішнього світу забезпечуючи пристосування до постійних змін навколишнього середовища. (Розповідь учителя з використанням таблиці).

Типи нервової системи у різних груп тварин

№ п/п

Групи тварин

Особливості нервової системи

1.

Кишковопорожнинні

Дифузний тип нервової системи (нервові клітини, що утворюють сітку по всьому тілу.

2.

Плоскі черви

Появляється центральна нервова система (мозкові ганглії і нервові стовбури). Периферична нервова система представлена нервами, що відходять до внутрішніх органів.

3.

Кільчасті черви

Навкологлоткове кільце і два нервових стовбури (або черевний нервовий ланцюжок).

4.

Молюски

Розкидано-вузловий тип нервової системи (кілька пар гангліїв, зв’язаних між собою нервовими перемичками).

5.

Членистоногі

Надглотковий та підглотковий вузол та черевний нервовий ланцюжок

6.

Хордові

Центральна нервова система трубчастого типу,розміщена над хордою

2. Відділи головного мозку.

(Пояснення учителя. Самостійна робота учнів, де вони на муляжах знаходять відповідні відділи головного мозку; записи в робочих зошитах).

Аналізуючи головний мозок ссавців, вчитель звертає увагу на особливий розвиток півкуль та кори переднього мозку, площа якого збільшується за рахунок утворення звивин та борозен; дуже прогресує і мозочок.

3. Поняття про рефлекси як відповіді організму на подразнення, що відбувається за участі нервової системи. (Пояснення учителя, складання схеми).

Безумовні рефлекси та інстинкти забезпечують виживання тварин у перші періоди після народження дитинчат та в стабільних умовах існування. Умовні рефлекси забезпечують краще пристосування тварин до нових змінних умов зовнішнього середовища.

IV.Закріплення вивченого матеріалу. (Практичне завдання).

Учням роздають картки зі схемами нервової системи різних груп тварин. Завдання. Визначте тип нервової системи. Зробіть відповідні позначки до схематичних малюнків.

V.Домашнє завдання.

Вивчити матеріал теми з підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити