Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Вступ
Органи і системи органів тварин, їхні функції

Мета: ознайомити учнів з особливостями організації організму тварин, функціями органів та систем органів.

Основні поняття і терміни: орган, порожнина тіла, симетрія тіла.

Обладнання: опудала тварин, вологі препарати, таблиці «Внутрішня будова ссавця», «Будова рослини».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка знань, здобутих на попередньому уроці. (Диференційовані різнорівневі тести).

І рівень

1. Вкажіть структуру, наявність якої вирізняє тваринну клітину від рослинної:

А тверда клітинна стінка;

Б глікокалікс;

В великі вакуолі;

Г ядро.

2. Вкажіть, чим тканини тварин відрізняються від тканин рослин:

А до складу тваринних тканин входять клітини;

Б до складу тваринних тканин входять не лише клітини, а й міжклітинна речовина; В усі вони утворюються з твірної тканини;

Г клітини, які входять до їхнього складу, мають клітинні стінки.

3. Вкажіть функцію, яка не властива міжклітинній речовині:

А опорна;

Б живильна:

В взаємодія клітин;

Г рецепторна.

4. Вкажіть тип тканини, не характерний для тварин:

А твірна;

Б м’язова;

В сполучна;

Г провідна.

5. Вкажіть ознаку, яка не характерна для сполучної тканини:

А складається з одного чи кількох шарів клітин, які майже не містять міжклітинної речовини;

Б містять значну кількість міжклітинної речовини;

В з’єднує різні типи тканин, забезпечує їхнє живлення;

Г транспортує різні речовини.

6. Вкажіть ознаку, яка характерна для м’язової тканини:

А складається з клітин, що мають відростки;

Б складається з клітин, що здатні скорочуватись у відповідь на сигнали, які надходять від нервової системи:

В складається з різноманітних клітин і добре розвиненої міжклітинної речовини;

Г складається з клітин, які щільно прилягають одна до одної і майже не містять міжклітинної речовини.

ІІ рівень

1. Вкажіть організми, у тканинах яких наявна міжклітинна речовина:

А людина;

Б улотрикс;

В амеба;

Г папороть.

Вкажіть тип тканин, не характерний для собаки свійської:

А сполучна;

Б епітеліальна;

В м’язова;

Г провідна.

ІІІ рівень

1. Встановіть відповідність між тканиною тваринного організму та її функцією:

А епітеліальна;

Б м'язова;

В сполучна;

Г нервова.

1) відбувається рух організму в цілому та окремих його частин;

2) здатна сприймати різноманітні подразники зовнішнього середовища;

3) забезпечує фотосинтез;

4) виробляє гормони, які регулюють процеси життєдіяльності;

5) утворює скелет і сухожилля.

2. Встановіть відповідність між органелою та її функцією у клітині:

А ядро;

Б цитоплазма:

В плазмолема;

Г мітохондрія;

Д лізосома.

1) бере участь у процесах обміну з довкіллям;

2) об’єднує всі структури клітини і забезпечує їхню взаємодію;

3) зберігає спадкову інформацію і передає її дочірнім клітинам під час поділу;

4) містить ферменти, що розщеплюють органічні сполуки.

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда з демонструванням таблиці «Будова рослини»).

1. Які вегетативні органи є у рослин? Які функції вони виконують?

2. Що таке генеративні органи рослин? Які їхні функції?

3. Які процеси життєдіяльності характерні для рослинних організмів?

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемних запитань).

1. Які процеси забезпечують життєдіяльність тваринних організмів?

2. Як відбувається обмін речовин у тварин?

3. Чим відрізняється обмін речовин рослинного і тваринного організму? Що спільного у цих процесах?

4. Які органи функціонують у тварин для забезпечення їхньої життєдіяльності?

5. Що таке системи органів?

6. Чому тваринний організм в цілому складніший у порівнянні з рослинним?

IV.Вивчення нового матеріалу.

Процеси життєдіяльності.

1. Обмін речовин в одноклітинних твариноподібних організмів: амеби, інфузорії. (Розповідь вчителя з елементами бесіди та демонструванням таблиці «Одноклітинні»).

2. Обмін речовин та перетворення енергії багатоклітинних організмів. (Розповідь учителя, демонстрація таблиць).

Обмін речовин це сукупність процесів надходження речовин до організму, їх перетворення в ньому та виведення назовні продуктів обміну.

image9

Травна система — сукупність органів, що забезпечують перетравлення та всмоктування їжі.

Дихальна система постачає організму кисень і виводить з нього вуглекислий газ.

Кровоносна система призначена для транспорту речовин по організму.

Видільна система виділяє кінцеві продукти обміну за межі організму.

3. Опорно-рухова система як пристосування до руху у тварин. (Розповідь вчителя з використанням опорних знань учнів, демонстрація натуральних об'єктів та малюнків).

4.

Статева система та її функція у забезпеченні статевого розмноження тварин. (Пояснення учителя).

5. Регуляція процесів життєдіяльності та органи чуття тваринних організмів. (Розповідь учителя з демонстрацією таблиці, записи в учнівських зошитах).

IV. Закріплення знань учнів

1. Вкажіть правильну відповідь щодо скоротливої вакуолі найпростіших:

А наявна переважно у морських найпростіших;

В слугує для пересування у прісній воді;

В наявна в амеби та інфузорії;

Г забезпечує нестатеве розмноження;

2. Вкажіть неправильну відповідь щодо органел руху:

А відчувши їжу, амеба рухається в її напрямку за допомогою псевдоподій;

Б тіло інфузорії покрите війками, завдяки яким вона, обертаючись, швидко пливе тупим кінцем уперед;

В за допомогою псевдоподій амеба пересувається досить швидко;

Г на передньому кінці тіла евглени розташований джгутик, що є органелою руху.

3. Заповнити таблицю. (Самостійна робота учнів).

№З/ІІ

Пpoцес життєдіяльності


Система органів тварин

1.


1.


2.


2.


3.


3.


4.


4.


5.


5.


6.


6.


7.


7.


8.


8.


V.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника. Повторити попередні теми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити