Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Процеси життєдіяльності тварин
Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин

Мета: сформувати знання про розмноження як властивість живих організмів, що забезпечує безперервність життя на Землі; розширити знання учнів про форми розмноження у тваринному світі. Розкрити біологічне значення розмноження.

Основні поняття і терміни: розмноження (статеве, нестатеве, вегетативне, брунькування), статеві клітини (гамети), зигота, запліднення. Обладнання: таблиці: «Найпростіші», «Кишковопорожнинні», «Кільчасті черви», «Ссавці», «Будова яйця птаха».

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

І. Актуалізація опорних знань. (Фронтальна бесіда за запитаннями).

1. Які процеси у тваринних організмах забезпечують їм життєдіяльність?

2. Яка ознака живих організмів забезпечує безперервність життя на Землі?

3. Що таке розмноження?

4. Які форми розмноження ви знаєте?

5. Якими способами розмножуються рослинні організми?

6. Чим принципово відрізняється статеве розмноження від нестатевого?

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Розмноження — це властивість живих організмів відтворювати собі подібних, внаслідок чого забезпечується безперервність та спадковість життя на Землі. (Розповідь вчителя з елементами бесіди та використанням таблиць).

2. Способи розмноження тварин. (Розповідь учителя з елементами бесіди, складання схем).

При нестатевому розмноженні нове покоління бере початок від однієї батьківської особини. Джерелом утворення нових клітин є соматичні клітини.

3. Вегетативне розмноження як одна із форм нестатевого розмноження. (Розповідь з елементами бесіди, складання схеми).

У разі вегетативного розмноження новий організм бере початок не із спеціалізованих клітин, а зі звичайних соматичних. Вегетативне розмноження властиве деяким багатоклітинним тваринам і відбувається в результаті відокремлення від материнського організму багатоклітинних частин.

4. Статеве розмноження та його біологічне значення. (Розповідь, бесіда з учнями).

При статевому розмноженні новий організм, як правило, утворюється з двох батьківських особин (чоловічої та жіночої). Новий організм утворюється при злитті особливих клітин, які називаються статевими, або гаметами. Ці клітини відрізняються від соматичних половинним (гаплоїдним) набором хромосом.

Після злиття чоловічих та жіночих статевих клітин утворюється зигота — запліднена яйцеклітина. Статеве розмноження властиве більшості тваринних організмів.

5. Значення розмноження. (Записи в учнівських зошитах).

а) Підтримання чисельності видів тварин;

б) забезпечення існування в часі кожного виду тварин;

в) забезпечення спадковості між окремими поколіннями;

і) забезпечення мінливості організмів (при статевому розмноженні).

ІІІ.Закріплення вивченого матеріалу.

1. Дайте відповіді на питання.

1) Що таке розмноження?

2) Яке значення має розмноження для тварин?

3) Які форми розмноження ви знаєте?

4) Чи можуть тварини розмножуватись нестатевим способом? Наведіть приклади.

5) Які тварини можуть розмножуватись брунькуванням?

6) Що таке зигота?

2. Чи правильні твердження? ( Так, ні).

1) Тварини можуть розмножуватись нестатевим і вегетативним способом?

2) Деякі тварини, як і рослини, можуть розмножуватись спорами?

3) Дощовий черв’як може розмножуватись поділом організму?

4) Статеві клітини та соматичні клітини тварин особливо нічим не відрізняються?

5) Чоловічі та жіночі гамети однакові за будовою?

6) Ссавці, птахи розмножуються тільки статевим способом?

IV.Домашнє завдання.

Вивчити матеріал теми з підручника. Підготувати міні-проект «Турбота про потомство».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити