Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Процеси життєдіяльності тварин
Статеві клітини та запліднення. Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення).

Мета: сформувати знання учнів про типи розвитку тварин; виявити відмінності між розвитком з перетворенням та без перетворення; встановити риси подібності і відмінності між чоловічими та жіночими статевими клітинами.

Основні поняття і терміни: гамети, запліднення, зигота, метаморфоз, яйце, личинка, лялечка, ембріональний розвиток, живородіння.

Обладнання: таблиці «Будова статевих клітин», «Типи розвитку тварин», відео- матеріали «Типи розвитку».

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання.

Біологічний диктант.

1. Розмноження — це ...

2. Тварини розмножуються: статевим, вегетативним та ... способами.

3. Поділ клітин надвоє — це приклад ... розмноження.

4. Брунькування це приклад ... розмноження. Воно характерне для таких тварин: ...

5. При статевому розмноженні беруть участь: ... організми.

6. Тільки статевим способом розмножуються ... (приклади груп тварин).

7. Значення розмноження полягає в ...1) ... 2) ... 3) ...

ІІ.Актуалізація опорних знань.

1. Яким іншим терміном називають статеві клітини?

2. Як називається запліднена яйцеклітина?

3. Де може відбуватись процес запліднення у різних тварин?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Запліднення як злиття чоловічих та жіночих статевих клітин з утворенням зиготи.

(Пояснення вчителя з елементами бесіди з використанням таблиць).

image14

У разі зовнішнього запліднення, статеві клітини зливаються поза організмом. Зовнішнє запліднення характерне для більшості риб, земноводних.

При внутрішньому заплідненні статеві клітини зливаються в органах статевої системи тварин. Внутрішнє запліднення у плазунів, птахів, ссавців.

Особливий тип розмноження — партеногенез, коли новий організм розвивається з незаплідненої яйцеклітини. Такий тип розмноження зустрічається в деяких риб, ящірок, комах, ракоподібних.

2. Онтогенез — індивідуальний розвиток організму, який триває з моменту запліднення. (Пояснення вчителя, складання схем).

У постембріональному періоді відбувається ріст, дозрівання, статева зрілість та старіння організму.

3. Прямий тип розвитку у ссавців, птахів, плазунів. Молоді особини, що народжуються. повністю сформовані та подібні до дорослих особин.

Непрямий тип розвитку супроводжується складним перетворенням — метаморфозом.

4. Життєвий цикл — сукупність всіх фаз розвитку, що триває від певної фази розвитку до такої самої фази. (Розповідь учителя, відеоматеріали).

image18

ІV.Закріплення вивченого матеріалу.

А. Знайдіть зайвий термін.

1. Розрізняють такі способи розмноження:

А статеве;

Б нестатеве;

В життєве;

Г вегетативне.

2. Способи нестатевого розмноження:

А поділ клітин надвоє;

Б множинний поділ;

В злиття статевих клітин.

3. Запліднення буває:

А пряме;

Б внутрішнє;

В зовнішнє.

4. Періоди індивідуального розвитку:

А ембріональний;

Б прямий;

В постембріональний.

5. Типи розвитку:

А змішаний;

Б непрямий;

В прямий.

6. Непрямий розвиток буває:

А з повним перетворенням;

Б без перетворення:

В з неповним перетворенням.

7. Розрізняють життєві цикли:

А прості;

Б змішані;

В складні.

Б. Презентація міні-проектів «Турбота про потомство».

V.Домашнє завдання.

Вивчити матеріал теми з підручника. Підготувати повідомлення про тривалість життя тварин: «Чи знаєте ви що ...».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити