Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Процеси життєдіяльності тварин
Загальне поняття про регенерацію у тварин. Періоди та тривалість життя тварин

Мета: розширити знання учнів про індивідуальний розвиток тварин; сформувати знання про регенерацію та тривалість життя різних груп організмів; розвивати навики спостереження, порівняння та вміння аналізувати та робити логічні висновки.

Обладнання: відеоматеріали «Регенерація у тварин», «Довгожителі в тваринному світі», колекції черепашок двостулкових молюсків, луска кісткових риб (бажано коропових), ручні лупи.

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання. (Фронтальне опитування учнів за запитаннями).

1. Які форми розмноження трапляються у тваринному світі?

2. Що спільного і відмінного у статевому та нестатевому розмноженні?

3. Чи трапляється вегетативне розмноження у тварин? Наведіть приклади.

4. Що таке гамети? Які бувають гамети?

5. Чим статеві клітини відрізняються від інших клітин організму?

6. Що таке запліднення? Які способи запліднення вам відомі?

7. Як ви розумієте термін «онтогенез»?

8. Назвіть та охарактеризуйте періоди індивідуального розвитку тварин?

9. Назвіть приклади тварин, яким властивий прямий та непрямий тип розвитку.

10. Чим просиш життєвий цикл відрізняється від складного? Наведіть приклади.

ІІ.Актуалізація опорних знань.

1. Чи можуть тварини відновлювати пошкоджені чи втрачені органи та частини організму?

2. Чи однакова здатність до відновлення в різних тварин?

3. Як ви думаєте, від чого залежить тривалість життя тварин?

4. Яких ви знаєте «довгожителів» тваринного світу?

(Учні зачитують підготовлену цікаву інформацію «Чи знаєте ви що ...»).

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Регенерація — не здатність організму відновлювати втрачені чи пошкоджені тканини та органи, а також відновлення цілого організму з певної його частини. (Пояснення вчителя з демонстрацією відповідних відеоматеріалів).

Різні грудні тварин мають різну здатність до регенерації.

Тварини з високим рівнем організації (ссавці, птахи) здатні відновлювати лише окремі ділянки тіла та тканини.

Земноводні здатні відновлювати втрачені кінцівки, хвіст, внутрішні органи. Ракоподібні відновлюють втрачені кінцівки, а гідра може відновити цілий організм із його частини.

2. Тривалість життя — це період існування організму від народження до смерті. (Розповідь з елементами бесіди). У різних груп тварин тривалість життя дуже різна (від кількох годин у комах-одноденок до сотні років у черепах, китів).

Тривалість життя тварин залежить як від умов зовнішнього середовища (температури, світла, складу води, повітря і т.д.), так і від внутрішніх чинників (розмірів тварин, частоти дихання та серцебиття, народжуваності)

3. Особливості росту тварин. (Розповідь. складання схеми).

Ріст — це сукупність кількісних змін, які відбуваються в процесі життєдіяльності тварин і виражаються у збільшенні їхніх розмірів та маси.

Швидкість росту тварин залежить від спадкових чинників, а також від умов зовнішнього середовища (сезонний ріст).

4. Вік тварин та фактори, від яких він залежить. (Лабораторне дослідження).

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків та кісткових риб). Інструктивна картка

1. Розгляньте мушлю двостулкового молюска жабурниці. Поверніть її роговим шаром до себе.

2. Порахуйте кількість кілець на стулці мушлі. Визначте вік молюска. Результати спостережень запишіть у зошити.

3. За допомогою лупи розгляньте кільцеві структури на лусці коропових риб.

4. Зверніть увагу, що у дворічної риби лусочки здвоєні, у трирічної — потрійні.

5. Рахуючи кільця, визначте вік риби, луску якої ви досліджували.

IV.Закріплення вивченою матеріалу.

Зазначте правильну відповідь. («Так» чи «Ні»).

1. До регенерації здатні всі тварини?

2. Втрачені органи чи кінцівки можуть відновити будь-які тварини?

3. Тривалість життя — це період між зародженням організму до смерті?

4. Тривалість життя тварин залежить тільки від умов зовнішнього середовища?

5. Більші за розміром тварини переважно живуть довше, ніж дрібні.

6. У тварин розрізняють обмежений, необмежений та вставний ріст.

7. Вік кісткових риб можна визначити за лускою.

8. Ящірка сама ламає свій хвіст у разі небезпеки.

V.Домашнє завдання.

Повторити теоретичний матеріал теми «Процеси життєдіяльності тварин». Підготуватись до контрольної роботи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити