Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Процеси життєдіяльності тварин
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Мета: узагальнити та перевірити знання учнів з теми «Процеси життєдіяльності тварин», розвивати навички самостійної творчої навчальної діяльності.

І варіант

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Подвійне дихання властиве:

А птахам;

Б плазунам;

В земноводним;

Г ссавцям.

2. Вкажіть, як називаються організми, які живляться готовими органічними речовинами:

А гермафродити;

Б автотрофні;

В гетеротрофні;

Г найпростіші.

3. Вкажіть тварину, у якої чотирикамерне серце:

А страус;

Б ящірка прудка;

В квакша звичайна;

Г акула катран.

4. Зазначте систему органів тварин, яка складається зі скелета та скелетних м’язів:

А видільна;

Б транспортна;

В опорно-рухова;

Г ендокринна.

5. Зовнішній скелет є у представників:

А комах;

Б черепах;

В кишковопорожнинних;

Г кісткових риб.

ІІ.Завдання з вибором кількох правильних відповідей.

6. До травної системи входять такі органи:

А стравохід;

Б трахея;

В печінка;

Г нирки.

7. Скелет передніх кінцівок складається з кісток:

А ключиці;

Б плечової кістки;

Г кістки кисті.

8. В індивідуальному розвитку тварин розрізняють такі періоди:

А ембріональний;

Б прямий;

В непрямий;

Г постембріональний.

ІІІ.Завдання на встановлення відповідності.

9. Встановіть відповідність між системою органів та функціями, які вони виконують:

А травна система; 1. транспортує кисень до тканин, органів;

Б нервова система: 2. забезпечує газообмін;

В кровоносна система; 3. всмоктування поживних речовин;

Г дихальна система. 4. реакція організму на подразнення.

10. Встановіть відповідність між кістками та відділом скелета, до яких вони відносяться:

А плечова кістка; 1. хребет;

Б гомілкова кістка; 2. передня кінцівка;

В шийні хребці; 3. задня кінцівка;

Г ключиця. 4. пояс верхніх кінцівок.

11. Встановіть відповідність між назвою тварини та способом відтворення потомства:

А черепахи; 1. живонародження;

Б ящірка живородяча; 2. яйцеживонародження;

В кріт. 3. яйценародження.

IV.Завдання відкритого типу.

12. Опишіть основні відділи та функції травної системи тварин (на прикладі ссавців).

13. Які ознаки подібності та відмінності в скелеті хребетних тварин?

II варіант

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Шкірне дихання характерне для:

А плазунів;

Б птахів;

В земноводних;

Г ссавців.

2. Вкажіть, як називається послідовність органів, які забезпечують той чи інший прояв життєдіяльності:

А організм;

Б органела;

В сполучна тканина;

Г система органів.

3. Вкажіть тварину з незамкненою кровоносною системою:

А дощовий черв’як;

Б аскарида;

В ставковик великий;

Г акула.

4. Регенерація — це здатність організмів до:

А самостійного живлення;

Б вільного пересування;

В відповіді на подразнення;

Г відновлення пошкоджених частин тіла.

5. Вкажіть тварину з двобічною симетрією тіла:

А морська зірка;

Б морський котик:

В медуза;

Г восьминіг.

II.Завдання з вибором кількох правильних відповідей.

6. До органів системи дихання належать:

А бронхи:

В серце;

В легені;

Ґ трахея.

7. Розрізняють такі форми розмноження тварин:

А вегетативне;

В нестатеве;

В просте;

Г статеве.

8. Скелет задньої кінцівки ссавців складається з відділів:

А стегновий;

В передпліччя;

В гомілковий;

Г стопа.

III.Завдання на встановлення відповідності.

9. Встановіть відповідність між системою органів та їхніми функціями:

А статева; 1. забезпечує газообмін;

Б видільна; 2. захисна та рухова функція;

В дихальна; 3. відтворення собі подібних;

Г опорно-рухова. 4. виведення з організму продуктів обміну.

10. Встановіть відповідність між будовою серця та назвою тварини, для якої воно характерне:

А лелека; 1. двокамерне;

В окунь; 2. трикамерне;

В рак; 3. чотирикамерне.

Г черепаха.

11. Встановіть відповідність між типами розвитку та назвами тварин:

А непрямий з повним перетворенням: 1. жаба;

Б непрямий з неповним перетворенням; 2. ластівка;

В прямий. 3. тарган.

IV.Завдання відкритого типу.

12. Опишіть способи дихання хребетних тварин.

13. У чому подібність та відмінність кровоносної системи хребетних тварин?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити