Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Поведінка тварин
Поведінка тварин та методи її вивчення

Мета: ознайомити учнів із проявами поведінки тварин та методами її дослідження: навчити спостерігати за поведінкою тварин, складати етограму.

Основні поняття і терміни: етологія, етограма. безумовні рефлекси, умовні рефлекси, інстинкти, вроджена поведінка, набута поведінка.

Обладнання: живі об’єкти дослідження (акваріумні рибки, ховрашки, морські свинки, папуги тощо), годинник.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Якою є поведінка тварин у природі? Чим вона зумовлена?

2. Які типи поведінкових реакцій різних видів тварин?

3. Чи е поведінка тварин вродженою чи утворюється в результаті научіння.

ІІ.Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемних запитань).

1. Для чого вивчають поведінку тварин?

2. У чому полягає біологічний сенс тої чи іншої поведінки тварин?

3. Чому нам здається, що поведінка тварин інколи буває розумною і унікальною, а іноді незрозумілою і безглуздою.

На ці запитання ви зможете відповісти, вивчаючи тему «Поведінка тварин».

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Подразливість і поведінка. (Бесіда з учнями).

а) Що таке подразливість?

б) Який зміст можна вкласти в слово «поведінка».

в) Які найпростіші форми поведінки проявляються в одноклітинних тварин?

г) Евглена зелена рухається в бік джерела світла, а інфузорія-туфелька у протилежний бік від кришталика солі у воді? Які види таксисів проявляються у тварин?

2. Безумовні й умовні рефлекси. Інстинкти. Вроджена і набута поведінка тварин. (Розповідь учителя з елементами бесіди, складанням схеми і таблиці).

Безумовні рефлекси

Умовні рефлекси

1

Природжені, передаються спадково

Набуваються організмом протягом життя

2

Видові

Індивідуальні

3

Відносно сталі, мато змінюються

Непостійні, можуть вироблятися і зникати

4

Здійснюються у відповідь на адекватне подразнення

Здійснюються на будь-яке подразнення, що сприймається організмом

5

Біологічне значення: забезпечують існуванні організму в перші моменти після народження, а потім є основою для вироблення умовних рефлексів.

Сприяють пристосуванню організму до зовнішнього середовища

Інстинкти — це складні вроджені безумовно-рефлекторні реакції.

image22

3. Етологія - біологічна наука, що визначає поведінку тварин. Роль видатних вчених у розвитку етологічної науки. (Повідомлення учнів, презентації, складання схеми).

image21

4. Методи вивчення поведінки тварин у природі. (Розповідь з елементами бесіди, складання схеми, лабораторне дослідження).

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Спостереження за поведінкою тварин.

Інструктивна картка

1. Обраний об'єкт дослідження помістіть на видному місці.

2. Спостерігайте за обраною вами твариною протягом часу, якого буде достатньо, щоб зареєструвати різні форми поведінки: переміщення в просторі, взаємодію з іншими тваринами, пошук їжі, живлення, захисну поведінку тощо. Під час спостереження дотримуйтесь тиші в класі.

3. Опишіть свої спостереження. Вкажіть, яку частку часу досліджуваної тварини займали різні форми поведінки. Порівняйте отримані результати. Складіть етограму тварини (реєстрацію послідовності поведінкових реакцій, поз), яку ви досліджували.

4. Поясніть, чому відбувався перехід від однієї форми поведінки до іншої?

5. Використання різноманітних оптичних, цифрових приладів та міток для спостереження за поведінкою тварин. (Робота учнів з малюнками підручника).

IV.Закріплення знань учнів. (Самостійна робота з підручником).

1. Встановіть відповідність між видом міток та твариною, за якою ведуть спостереження.

Асупутниковий передавач: 1. рись;

Б кільцювання; 2. метелик;

В вушна мітка; 3. гусак;

Г радіонашийник. 4. кулик;

5. лосось.

2. Закінчіть речення.

а) Наука про поведінку тварин називається ... .

б) Основними методами етології є ... .

в) Результати спостережень за поведінкою тварини, під час яких реєструють і підраховують її елементарні дії, оформлюються у вигляді

г) Вивчати поведінку тварин важливо для розуміння людиною власної поведінки та особливостей способу життя тварин, які живуть у ... .

1. Згадайте, як відбувається нерест риб? Висловіть припущення, які механізми забезпечують описану поведінку.

V.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Творче завдання.

Поспостерігайте за якоюсь твариною удома і складіть її етограму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити