Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Поведінка тварин
Вроджена і набута поведінка. Біологічне значення вродженої і набутої поведінки

Мета: ознайомити з особливостями вродженої і набутої поведінки тварин, розширити поняття про інстинкти та показати роль научіння в набутій поведінці тварин.

Основні поняття і терміни: набута поведінка, вроджена поведінка, інстинкт. Обладнання: відеофільм «Твої веселі друзі — звірята. Левеня Лео».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи.

І.Перевірка домашнього завдання. (Обговорення результатів домашнього творчого завдання «Спостереження за поведінкою домашніх тварин». Бесіда).

1. Яке практичне значення має вивчення поведінки тварин?

2. Чим відрізняється поведінка тварин, що живуть у природних умовах від тих, шо живуть у штучних умовах.

3. Основними методами дослідження поведінки тварин є спостереження та експеримент. У чому полягає суттєва відмінність між ними? Що є спільного?

4. Як ви вважаєте, чому перед проведенням експерименту бажано провести спостереження за твариною?

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Що таке рефлекс?

2. За якими ознаками рефлекси поділяють на умовні і безумовні?

3. Який зміст можна вкласти в термін «подразник»?

4. Які складові частини виділяють у поведінці тварин?

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемних запитань).

1. Більшість поведінкових реакцій тварин містять вроджені елементи. Чому?

2. Чому у поведінці тварин переважають інстинкти?

3. Що таке научіння і яким чином відбувається цей процес у тварин?

ІV.Вивчення нового матеріалу.

1. Поведінка тварин (вроджена і набута форми). (Розповідь учителя з елементами бесіди, складання схеми).

2. Інстинкт як вроджена послідовність поведінкових реакцій (складний комплекс із простих безумовних рефлексів). (Пояснення вчителя з прикладами інстинктивних дій тварин).

Властивості інстинктів. (Пояснення учителя, бесіда з учнями, складання схеми).

Специфічність — інстинкти специфічні для кожного виду.

Вродженість — інстинкти, при яких тварина володіє від народження готовими уміннями діяти в них чи інших обставинах.

Шаблонність — у всіх представників певного виду тварин інстинкт проявляється однаково (в одній і тій же послідовності).

Несвідомість тварини не усвідомлюють значення своїх дій.

3. Біологічне значення інстинктів. (Бесіда з учнями про значення інстинктів: влаштування гнізд птахами, інстинктивні дії оси сфекса при розмноженні, уміння робочих бджіл будувати стільники тощо).

4. Научіння. Типи научіння та їхнє значення. (Демонстрація відеофільму «Твої веселі друзізвірята. Левеня Лео» записи в учнівських зошитах).

Научіння — це зміна індивідуальної поведінки в результаті попереднього досвіду, тобто взаємодії тварини з навколишнім світом.

V.Закріплення знань учнів.

А. Поясніть такі факти.

1. Самка дикої качки під час насиджування яєць видає характерне крякання, і каченята, які знаходяться в яйці, запам’ятовують це. Коли каченята вилуплюються, вони біжать на голос матері. Каченята, виведені в інкубаторі, не здатні пізнавати крик качки і не реагують на крякання самки.

2. У Великій Британії є давня традиція доставляти до осель молоко у пляшках, залишаючи його біля дверей будинку. В одному з міст кілька синиць навчилися проколювати кришку із фольги, під якою вони знаходили смачні вершки. За кілька років це вміння синиць поширилося по всій країні. Як це відбулося?

Б. Складіть кросворд, використовуючи ключове слово «Інстинкт».

V. Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника. Підготувати міні-проект «Чому мігрують тварини?».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити