Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Поведінка тварин
Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції

Мета: сформувати знання учнів про міграції тварин та способи орієнтування під час міграцій; розвивати спостережливість, дослідницькі якості учнів.

Основні поняття і терміни: таксис, ехолокація, ультразвук, хомінг, міграція. Обладнання: малюнки тварин, яким властива міграція; відеоматеріпли.

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання. (Фронтальна бесіда).

1. Які є основні форми поведінки тварин?

2. Що таке індивідуальна поведінка тварин? Яке її спрямування? Які форми індивідуальної поведінки вам відомі?

3. Яке біологічне значення має репродуктивна поведінка тварин? Які прояви репродуктивної поведінки найчастіше спостерігаються у тварин?

4. У яких тварин спостерігається соціальна поведінка? Наведіть приклади.

5. Як різні форми поведінки допомагають тваринам пристосуватись до умов середовища?

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Що таке міграція тварин?

2. Які є види міграцій у тварин?

3. Як полюють тварини нічної групи?

4. Що таке ехолокація?

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності. (Захист міні-проекту).

Чому мігрують тварини?

IV.Вивчення нового матеріалу.

1. Таксис як одна з найпростіших форм просторової орієнтації. (Бесіда на основі опорних знань учнів, складання схеми).

2. Орієнтування тварин у просторі за допомогою різноманітних подразників. (Бесіда, відеоматеріали, складання схеми).

3. Ехолокація як найдосконаліша навігаційна система. (Демонстрація відеофільму, коментування).

4. Хомінг як інстинкт повернення додому. (Бесіда з учнями).

Запитання для бесіди.

а) З якою метою люди використовують поштових голубів?

б) Які властивості притаманні поштовим голубам? Як виникли ці породи голубів? Хто їх створив?

в) Як орієнтуються птахи під час перельотів?

5. Міграції тварин як періодичне їх переміщення. Різноманітність міграцій. (Бесіда з учнями за відеоматеріалами, складання схеми).

V.Закріплення знань учнів.

Установіть відповідність між термінами та поняттями.

А таксис;

Б міграції;

В хомінг;

Г ехолокація.

1) Інстинкт повернення додому;

2) періодичне переміщення тварин між середовищами життя, що істотно відрізняються, просторово віддалені одне від одного:

3) найдосконаліша навігаційна система, за якої тварина видає високочастотні звукові сигнали й виявляє предмети за відлунням, що відбивається від них;

4) найпростіша форма просторової орієнтації, яка проявляється у русі живого організму стосовно якогось чинника;

5) здатність тварин знаходити правильний шлях за запахом, що закарбувався з народження;

VI.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Підготувати міні-проект «Угруповання тварин».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити