Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Поведінка тварин
Форми поведінки тварин. Видова схильність до деяких форм поведінки

Мета: ознайомити з основними поведінковими реакціями, що притаманні тваринам; показати взаємозв'язок між формою поведінки тварин з їх життєдіяльністю.

Основні поняття і терміни: індивідуальний, репродуктивний і соціальний (суспільний) тип поведінки; дослідницька, харчова, захисна, агресивна, гігієнічна, комфортна форми індивідуальної поведінки.

Обладнання: таблиці, малюнки та відеоматеріали.

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання. (Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»).

1. У формуванні поведінки тварин велику роль відіграють інстинкти.

2. Інстинкти — це послідовність поведінкових реакцій, що отримані в процесі навчання.

3. Характерними особливостями інстинктів є вродженість. несвідомість і шаблонність.

4. Кожен поведінковий акт — відповідь на певну життєву ситуацію.

5. Пошукова стадія поведінкового акту в основному базується на інстинктах.

6. Научіння дозволяє тваринам пристосовуватись до змін у довкіллі.

7. Процес научіння у тварин зводиться до формування умовних рефлексів.

8. Структура поведінкового акту мас такі фази: пошукова поведінка, специфічний подразник, завершальний акт.

9. Ієрархія пошукової поведінки — це послідовність розташування етапів пошукової поведінки, яка закінчується поведінковим актом.

10. Поведінка тварин залежить від подразників, які діють на тварину але не залежить від її внутрішніх потреб.

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Чим визначається поведінка тварин?

2. Які форми поведінки притаманні тваринам?

3. Яке значення має переміщення тварин у просторі?

4. Які способи пересування є в одноклітинних твариноподібних організмів, молюсків, хребетних тварин.

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемних запитань).

1. Який зв’язок існує між проявом життєдіяльності тварин і їх поведінкою?

2. Чим відрізняється поведінка поодиноких тварин від поведінки суспільних тварин.

IV.Вивчення нового матеріалу.

1. Форми поведінки тварин. Індивідуальна, суспільна та репродуктивна поведінка. (Бесіда на основі опорних знань учнів).

Індивідуальна поведінка — сукупність поведінкових актів окремих особин.

Суспільна поведінка пов’язана із взаємовідносинами особин одного виду

між собою.

Репродуктивна поведінка пов'язана з утворенням шлюбних пар,

народженням потомства й турботою про нього.

2. Різноманітність форм індивідуальної поведінки тварин.

(Пояснення вчителя, складання схеми, виконання творчих завдань).

Творчі завдання

Встановіть, до якої форми поведінки належать такі поведінкові реакції різних тварин.

1. Ящірка ховається від спеки у затінку.

1) Оглядання кішкою невідомого об’єкта (іншої тварини).

2) Агресивна поза королівської кобри.

3) Хатній горобець купається у поросі.

4) Переслідування здобичі вовками.

5) Пошук місця для будівництва гнізда у птахів.

3. Репродуктивна поведінка, її біологічне значення. (Аналіз інформації).

Повідомлення учнів про способи залицяння у різних тварин (птахів, горбатих китів) під час залицяння самців до самок.

По можливості можна прослухати звуки різних тварин.

4. Соціальна, або суспільна поведінка тварин. (Розповідь учителя з елементами бесіди, складання схеми).

5. Видова схильність до деяких форм поведінки. (Розповідь учителя, записи в учнівських зошитах).

Окремі види тварин мають особливості поведінки й певні здібності до навчання, схильність до яких запрограмована на рівні генів і зберігається у представників даного виду навіть при суттєвих змінах умов існування.

Наприклад, пташенят зябликів в умовах експерименту вирощували в ізоляції від родичів, але в контакті з іншими співочими птахами, з усіх почутих пісень вони засвоїли ті, які були найбільш схожі на пісню їхнього виду.

V.Закріплення знань учнів. (Бесіда).

1. Які типи поведінкових реакцій спрямовані на забезпечення тварин їжею?

2. Яке біологічне значення мас комфортна поведінка тварин?

3. Чим захисна поведінка відрізняється від агресивної?

4. Що таке дослідницька поведінка?

5. Завдяки чому певні навички навчання передаються наступним поколінням тварин?

Заповніть таблицю в зошиті, поставивши позначку «+»або «-» навпроти індивідуальних форм поведінки вказаних видів тварин.


Вид тварини

Харчова

Репродуктивна

Дослідницька

Захисна

Соціальна


1.

Річковий рак2.

Річковий

окунь3.

Медоносна

бджола4.

Гадюка степова5.

Кіт домашнійVI.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Творче завдання.

Користуючись різними джерелами інформації, підготувати міні-проект на тему «Як тварини користуються знаряддями праці».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити