Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Різноманітність тварин
Різноманітність тварин. Поняття про класифікацію тварин

Мета: сформувати поняття «вид» як систематичну категорію тварин, показати принципи класифікації тварин; ознайомити учнів з основними систематичними категоріями царства Тварини.

Основні поняття і терміни: систематика, класифікація, таксони, царство, імперія, тин, клас, ряд, родина, рід, вид.

Обладнання: опудала тварин, колекції членистоногих, таблиці різних систематичних груп тварин, «Схема еволюції органічного світу».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І.Актуалізація опорних знань учнів. (бесіда).

1. Які ознаки характеризують живий організм?

2. Чим відрізняються тварини від рослин та грибів.

3. Що означає класифікація рослин?

4. На які таксони (систематичні категорії) поділено рослини на основі їхньої спорідненості.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемних запитань).

1. Чому видів тварин більше, ніж видів рослин, грибів і бактерій разом узятих?

2. Чому тварин слід вважати найбільш різноманітно побудованими істотами?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Перші спроби класифікації тваринного світу. Штучні системи органічного світу. (Розповіді вчителя або повідомлення учнів із презентаціями). Найпершу класифікацію живих об’єктів розробив античний філософ Арістотель (384 — 322 рр. до н.е.). Його вважають родоначальником зоології. Арістотель класифікував 454 види тварин.

К. Лінней описав 4208 видів живих організмів.

Французький натураліст, зоолог і філософ Жан Батист Ламарк поділив тварин на безхребетних і хребетних, виділив класи і східці драбини істот. Система організації тваринного світу за Ламарком

Східці


Класи

І

1

Інфузорії

2

Поліпи

II

3

Променисті

4

Хробаки

III

5

Комахи

6

Павукоподібні

IV

7

Ракоподібні

8

Кільчасті

V

9

Вусоногі ракоподібні

10

Молюски

VI

11

Риби


12

Рептилії


13

Птахи


14

Ссавці

2. Сучасна система органічного світу. (Складання схеми систематичної ієрархії на рівнях надпорете, царств і підцарств, пояснення схеми учителем).

3. Ієрархія груп організмів царства Тварини. (Складання схеми систематичної ієрархії царства Тварини, коментування схеми).

image114. Вид сукупність подібних за будовою, способом життя і поширенням особин, здатних схрещуватись між собою і давати плодюче потомство.

(Бесіда з демонструванням опудал, малюнків, вологих препаратів, колекції різних видів тварин).

5. Встановлення ознак, що характеризують вид. (Дослідницька робота учнів у невеликих групах, використання роздаткових карток, складання порівняльної таблиці)

Вчитель роздає групам учнів картки із зображенням і описом чорного та сірого пацюків. Учні порівнюють тварин і на основі порівняння складають таблицю.

Порівняльна характеристика двох видів пацюків


Оцінки для порівняння

Сірий пацюк

Чорний пацюк

1.

Місце проживання

Поля, господарські будівлі

Ліс, населені пункти

2.

Чим живиться

Їжею тварин

Рослинами

3.

Забарвлення

тіла

Спина сірувато-руда, черевце біле

Темне

4.

Довжина хвоста

Хвіст трохи коротший за тіло

Хвіст довший за тіло

5.

Розмноження

Протягом цілого року

2-3 рази на рік

6.

Схрещування

Особини вільно схрещуються між собою

Особини вільно схрещуються між собою

7.

Потомство

Плодюче, подібне на батьків за будовою і способом життя

Плодюче, подібне на батьків за будовою і способом життя.

Висновок. Сірий пацюк і чорний пацюк це два різні види.

6. Встановлення ознак, за якими пацюк сірий і пацюк чорний належать до одного роду. (Робота в групах з роздатковими картками).

Ознаки:

а) спосіб життя;

б) нічна активність;

в) подібність зовнішнього вигляду;

г) майже однакові розміри.

Висновок. Сірий пацюк і чорний пацюк належать до роду пацюків.

7. Встановлення ознак родини Мишачі. (Робота учнів у групах з роздатковими картками).

Ознаки:

а) рогові луски на хвості;

б) форма тіла;

в) велика плодючість.

Висновок. Рід Пацюки і Рід Миші об'єднуються в родину Мишачі.

8. Встановлення ознак ряду Гризунів. (Робота учнів у групах з роздатковими картками).

Ознаки:

а) великі гострі різці вкриті емаллю лише спереду, через що самозаточуються;

б) кутні зуби з пласкою жувальною поверхнею;

в) кишечник довгий, що є пристосуванням до живлення рослинною їжею, яка довго перетравлюється.

image13

9. Систематичне положення видів: Пацюк сірий і Пацюк чорний. Тип Хордові

Клас Ссавці

Ряд Гризуни

Родина Мишачі

Рід Пацюк

image14

IV.Закріплення знань учнів. (Індивідуальна самостійна робота).

1. Користуючись змістом підручника випишіть групи тварин, які ви будете вивчати на уроках зоології.

2. Поміркуйте! Які із систематичних категорій є спільними для систематики рослин і тварин.

3. Розмістіть систематичні категорії тварин у висхідному порядку.

Родина, рід, тип, клас, царство, ряд, надцарство, імперія, вид.

4. Що таке наукові назви тварин? Хто їх запропонував?

V.Домашнє завдання.

Вивчиш тему з підручника. Визначити місце домашніх тварин у системі органічного світу, дати їм наукові назви.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити