Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Поведінка тварин
Соціальна поведінка тварин. Типи угруповань. Ієрархія у групі

Мета: ознайомити учнів із поведінкою тварин в угрупованнях.

Основні поняття і терміни: групова поведінка, домінант, комунікації, ієрархія, суспільна організація.

Обладнання: малюнки, відеоматеріали.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання. (Захист міні-проектів па тему «Як навчаються пташенята», «Як тварина користуються знаряддями праці»).

ІІ.Мотивація навчальної діяльності. (Мозковий штурм).

Учитель.

У тваринному світі існує величезна різноманітність форм суспільного життя. Одних тварин складно уявити поза співтовариством, інших об'єднаннями в групи.

1. Чим відрізняються поодинокі тварини від суспільних?

2. Який спосіб життя — одинокий чи суспільний — має переваги у життєдіяльності тварин?

3. Чим відрізняється поведінка одиноких тварин від поведінки суспільних?

4. Наведіть приклади тварин, які ведуть одинокий спосіб життя.

5. Наведіть приклади тварин, які ведуть суспільний спосіб життя.

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Групова поведінка тварин. Переваги групового способу життя.

(Розповідь учителя, записи в учнівських зошитах).

Переваги групового способу життя над індивідуальним:

- тваринам, що утворюють групи, легше забезпечити себе кормом, витративши при цьому менше сил і енергії;

- груповий спосіб життя допомагає тваринам вирішити проблему захисту, груповий спосіб життя забезпечує ефективність розмноження і виживання потомства.

- у групах тварин ефективніші (наслідки так званого навчання тобто вироблення необхідних умовних рефлексів молодими тваринами за допомогою старших особин).

2. Типи тваринних угруповань, їхня характеристика. (Пояснення вчителя, складання схеми).

Родина — група особин, у якій разом мешкають батьки і діти, причому перші піклуються про останніх (терміти, мурашки, медоносна бджола, джмелі, деякі оси).

Колонії — скупчення особин, які оселяються разом (берегова ластівка, дикий кріль, бабаки, риючі оси).

Зграї — тимчасові рухомі угруповання, які виникають для спільних міграцій. пошуків їжі тощо (сарана, горобці, вовки).

Табуни — це більш-менш постійні угруповання тварин (китоподібні, мавпи, копитні).

3. Ієрархія (домінування) — система поведінкових зв’язків між особинами в угрупованні. (Пояснення учителя, демонстрація відеофільму).

4. Порядок домінування у лінійній ієрархії (від альфи (до омеги). (Пояснений учителя, записи учнів).

image37

5. Біологічне значення ієрархії в житті угруповання. (Бесіда на основі життєвого досвіду учнів).

IV.Закріплення знань учнів.

Розгляньте малюнки в підручнику або за відеоматеріалами опишіть соціальну поведінку тварин (поведінка сім’ї медоносних бджіл, рольова ієрархія бобрів, поведінка риб у косяку).

V.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Творче завдання.

Користуючись різними джерелами інформації, підготувати міні-проект на тему «Як спілкуються тварини».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити