Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Поведінка тварин
Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення

Мета: показати залежність поведінкових реакцій тварин від особливостей будови нервової системи і визначити основні етапи еволюції поведінки тварин та її пристосувальне значення.

Основні поняття і терміни: розумова діяльність, стратегія поведінки, еволюція поведінки.

Обладнання: малюнки, відеоматеріали.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання.

1. Усне опитування учнів.

Запитання для опитування.

1) Що таке комунікація тварин? Яке її значення?

2) Які форми комунікації можливі у тварин? Наведіть приклади.

3) Що таке стимул? Яка його роль у комунікації тварин, що належать до одного виду.

4) Чому відкриття символічної «мови танців» медоносної бджоли — одне з найвидатніших досягнень у вивченні комунікації тварин?

5) Чи можуть тварини розуміти мову людини? Відповідь обгрунтуйте.

6) Чи можна тварину навчити говорити? Які дослідження були проведені, щоб це з’ясувати.

2. Презентація та захист проекту «Як спілкуються тварини?».

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. (Перевірки ключових термінів).

Терміни: научіння, хомінг, безумовний рефлекс, умовний рефлекс, інстинкт, вроджена поведінка, набута поведінка.

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемних запитань).

Порівняйте поведінку дощового черв’яка і поведінку шимпанзе. У кого з них поведінка складніша? Чому?

IV.Вивчення нового матеріалу.

1. Поведінка тварин як результат взаємодії генів та умов середовища. Стратегії поведінки. (Розповідь учителя з демонструванням відеоматеріалів, складання схеми).

Стратегія конфліктів (стратегія конкуренті, антагоністична поведінка) сукупність різноманітних форм поведінки, пов’язаних із конфліктами між особинами одного виду.

Стратегія співпраці (стратегія взаємодопомоги, кооперативна поведінка) сукупність різноманітних форм поведінки, пов'язаних із поєднанням і взаємодією двох чи більше особин для виконання якогось завдання.

Стратегія жертовності (альтруїстична поведінка) — сукупність різноманітних форм поведінки особин за рахунок зниження власної пристосованості.

Стратегія виживання (егоїстична поведінка) — сукупність різноманітних форм поведінки особин, що підвищує власну пристосованість за рахунок зниження пристосованості інших особин.

2. Інстинктивні поведінкові реакції — перший етап у розвитку поведінки тварин. (Бесіда з учнями, висновки й узагальнення).

Інстинкти є спадковими і не вимагають научіння.

Інстинкти є засобом пристосування до стабільних умов середовища.

У нижчих тварин (в тому числі у безхребетних із суспільною поведінкою) переважають інстинктивні поведінкові реакції.

3. Формування умовних рефлексів — другий етап у розвитку поведінки поведінки тварин. (Пояснення учителя, бесіда з учнями, складання схеми).

4. Формування здатності до навчання третій етап розвитку поведінки тварин. (Демонстрація відеоматеріалів, їх обговорення).

5. Формування елементів розумової діяльності найскладніша форма поведінка. (Вчитель наводить приклади складних форм поведінки, що притаманні людиноподібним мавпам).

V.Закріплення знань учнів. (Завдання для роботи в групах).

Поява та ускладнення нервової системи в усіх без винятку тварин, дали можливість урізноманітнювати поведінкові акти за допомогою научіння, тобто змінювати поведінку внаслідок попереднього досвіду.

Завдання для групи №1.

Прості форми научіння спостерігаються у кишковопорожнинних. Знайдіть у підручнику текст, що підтверджує цю істину.

Завдання для групи №2.

Доведіть за допомогою підручника чи додаткового матеріалу, що дощовий черв'як здатний до научіння.

Завдання для групи №3.

Серед молюсків найбільш складною поведінкою вирізняються головоногі. Обгрунтуйте або спростуйте цю точку зору.

Завдання для групи №4.

У поведінці тварин, які використовують знаряддя, часто проявляється так звана елементарна розумова діяльність. За допомогою яких дослідів її вивчають? Наведіть приклади.

Завдання для групи №5.

Складіть схему основних етапів еволюції поведінки тварин.

VI.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Творче завдання.

Користуючись різними джерелами інформації, підготуйте міні-проект на тему «Як вчаться пташенята».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити