Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Поведінка тварин
Узагальнення теми. Поведінка тварин.

Мета: узагальнити, систематизувати знання учнів та провести тестовий самоконтроль знань.

Вступне слово вчителя.

Під поведінкою тварин розуміють дії, за допомогою яких вони отримують їжу, воду, кисень, підтримують чистоту свого тіла, взаємодіють із середовищем, а також організовують свою життєдіяльність.

Д. Дьюсбері

Учні класу пропонують інші визначення поняття — поведінки тварин.

1. Гра «Мікрофон».

Вчитель. Як формується поведінка тварин?

Учні. Поведінка тварин є результатом спадковості й умов середовища. Вчитель. Якими методами можна вивчати поведінку тварин?

Учні. Спостереження, експеримент, порівняння.

Вчитель. Які ви знаєте типи поведінкових реакцій.

Учні.

1) Природжені реакції (орієнтація, таксиси, безумовні рефлекси).

2) Набуті реакції (умовні рефлекси).

Вчитель. Які форми поведінки зустрічаються у тварин?

Учні.

1) Індивідуальна поведінка

2) Репродуктивна

3) Соціальна поведінка

Вчитель. Які стратегії поведінки вам відомі?

Учні.

1) Стратегія конфліктів.

2) Стратегія співпраці

3) Стратегія жертовності

4) Стратегія виживання.

Вчитель. Назвіть складові компоненти поведінки тварин.

Учні.

1) Інстинкти

2) Научіння.

3) Розумова діяльність.

2. Тестовий самоконтроль знань.

Виберіть одну правильну відповідь.

1) Укажіть прізвище вченого, якого вважають одним із засновників етології.

А Ч. Дарвін;

Б І. Павлов;

В Н. Тінберген;

Г К. Лінней.

2) Який із методів найчастіше застосовував Карл фон Фріш для вивчення «мови» бджіл:

А порівняння;

Б експеримент;

В спостереження;

Г кільцювання.

3) Визначте назву поведінки, яка формується на основі індивідуального досвіду.

А умовна;

Б соціальна;

В спадкова:

Г набута.

4) Укажіть групу тварин, представникам якої притаманна ехолокація:

А комахи;

Б хрящові риби;

В амфібії;

Г рептилії.

5) Назвіть тварину, яка веде поодинокий спосіб життя:

А медоносна бджола;

Б зозуля звичайна;

В кенгуру гігантський;

Г шимпанзе звичайний.

6) Укажіть літеру грецького алфавіту, якою позначають перше місце в ієрархії домінування тварин:

А α

В β

В γ

Г ω

7) Укажіть прізвище вченого, який відкрив «мову танців» медоносної бджоли:

А Н. Тінберген;

Б К. Лоренц;

В К. Фіш;

Г Ч. Дарвін.

8) Яку стратегію поведінки ілюструє фотографія, на якій шимпанзе годує тигреня:

А стратегія конфліктів;

Б стратегія співпраці;

В стратегія жертовності;

Г стратегія виживання.

9) Які ознаки є свідченням розумової діяльності шимпанзе:

А передбачення якої-небудь події;

Б використання знарядь праці;

В спілкування за допомогою змістових сигналів;

Г інстинктивні здійснення дій.

10) Укажіть тварин, які найкраще розв’язали завдання в досліді із ширмою:

А голуби;

Б кури;

В черепахи;

Г вовки.

ІІІ.Домашнє завдання.

Повторити тему «Поведінка тварин».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити