Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Організм і середовище існування
Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища

Мета: сформувати в учнів поняття про надорганізмові рівні організації живої матерії — популяції та екосистеми; показати взаємовплив між організмами та навколишнім середовищем.

Основні поняття і терміни: організм, популяція, екосистема, чинники середовища.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Що таке жива природа?

2. Які ознаки живого мають бактерії, рослини, гриби, тварини?

3. Що таке організм? З чого він побудований?

4. Які надорганізмові біологічні системи утворюють самі організми?

ІІ.Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемного питання).

Чи може будь-який організм жити, не взаємодіючи з навколишнім середовищем та іншими організмами?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Організм — цілісна біологічна система, яка взаємодіє з навколишнім середовищем, здатна до саморегуляції, самовідновлення і самовідтворення. (Бесіда на основі опорних знань учнів, складання схем).

Клітина → тканина → орган → система органів → організм

2. Популяція як група особин одного виду, яка існує на території з однаковими умовами. (Демонстрація малюнків різних порід собак, записи в учнівських зошитах).

3. Властивості популяцій, які не притаманні окремій особині. (Складанні, схеми та її пояснення).

Утворення популяції

4. Угруповання організмів різних видів, пристосовані до спільного проживання. Екосистеми, склад екосистеми. (Складання схем та їх коментування).

5. Середовища існування тварин. Екологічні чинники. (Складання схем, коментування, відеоматеріали).

IV.Закріплення знань учнів. (Самостійна робота учнів).

Розподіліть запропоновані нижче чинники середовища на три групи: а) абіотичні; б) біотичні: в) антропогенні.

Чинники середовище:

1. вирубування лісів;

2. середньорічна температура повітря;

3. чисельність хижаків;

4. забруднення води побутовими стоками;

5. кислотність фунту;

6. швидкість течії річки;

7. зараження паразитами;

8. зміна клімату;

9. склад популяції;

10. обробка полів отрутохімікатами.

V. Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Творче завдання.

Виберіть один з найпоширеніших видів тварин вашої місцевості та назвіть риси пристосованості до середовища життя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити