Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Організм і середовище існування
Вплив людини та її діяльності па організми

Мета: сформувати поняття про екологічну етику; показати вплив діяльності людини на живі організми.

Основні поняття і терміни: антропічні чинники, прямий вплив, непрямий вплив. Обладнання: відеоматеріали, які відображають вплив діяльності людини на стан біосфери; малюнки.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання.

1. Перевірка і оцінка результатів творчого завдання учнів.

2. Фронтальна перевірка знань.

І рівень

1) Що такс біотичні зв’язки?

2) Які типи взаємозв'язків склалися між тваринами?

3) Назвіть основні форми співіснування організмів.

4) Яке значення мають взаємозв’язки між організмами?

ІІ рівень

1) Чим зумовлена різноманітність біотичних зв’язків?

2) Які біотичні зв’язки забезпечують співіснування організмів в угрупованні?

3) Які біотичні зв'язки пригнічують існування організмів інших видів?

4) Яка позитивна роль хижаків у природі?

ІІІ рівень

1) Наведіть приклали різних взаємозв’язків між організмами та з’ясуйте їх значення для виживання виду.

2) На прикладі пташиних базарів продемонструйте різноманітність біотичних зв’язків та поясніть їхнє значення.

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів, мотивація навчальної діяльності. (Бесіда, постановка проблемних запитань).

1. Що таке антропічні чинники?

2. Як господарська діяльність людини впливає на тваринний світ?

3. Яке завдання має вирішувати екологічна етика?

4. Чому стабільне існування людського суспільства можливе не в результаті активного перетворення природи, а внаслідок гармонійних взаємовідносин з нею?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Вплив людини та її діяльності на організми. Антропічні чинники.

(Розповідь учителя з елементами бесіди, показ відеоматеріалів, записи в учнівських зошитах).

Антропічні чинники — сукупність впливів господарської діяльності людини на природу, що змінює стан середовища існування різних видів живих істот.

2. Форми впливу діяльності людини на біосферу. (Розповідь учителя або повідомлення учнів, презентації, записи в учнівських зошитах, заповнення таблиці).


Форма впливу

Зміни, що відбуваються в біосфері

1.

Зміна структури земної поверхні.

Розорювання степів, вирубування лісів, меліорація, створення штучних водойм.

2.

Зміна кругообігу і балансу речовин у біосфері.

Добування корисних копалин, створення відвалів, викиди різних речовин у біосферу.

3.

Зміна теплового балансу окремих регіонів земної кулі і всієї планети.

Збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері — парниковий ефект та глобальне потепління.

4.

Зміни в екосистемах.

Знищення деяких видів, руйнування їх природних місць існування, створення нових порід тварин і сортів рослин, акліматизація.

2. Основні принципи екологічної етики. (Розповідь з елементами бесіди, записи в учнівських зошитах).

Екологічна етика — це вчення про моральні стосунки людини з природою, шо засновані на розумінні рівноправності та рівноцінності всього живого. Право па основі принципів екологічної етики:

- право на життя;

- право на природну свободу;

- право на необхідну для життя частку земних благ;

- право на відсутність відповідальності перед людиною:

- право на захист перед законом;

- право на захист від страждання з вини людини.

6. Необхідність етичного ставлення людини до живих істот. (Бесіда з учнями). Запитання для бесіди.

1. Чому природі немає шкідливих або корисних видів.

2. Які порушення виникають в екосистемах внаслідок знищення того чи іншого виду.

3. Що означає вислів «Жива природа є найкращою школою дія людини?» Що вчиться людина у природи?

4. Як живі істоти впливають на емоції людини?

5. Чого вартий міський парк без птахів. Чорне море без дельфінів, савани без слонів?

6. Які організми стали символами країн і міст, героями міфів і легенд, літературних і художніх творів?

IV.Закріплення знань учнів.

Творчий конкурс. (Складання поетичних рядків, прислів’їв, невеличких оповідань тощо про вплив діяльності людини на живі організми).

У Ліни Костенко є такі рядки:

Прощай, морська корово із Командорських островів!

Чудовисько, релікт, створіння ластогруде.

Десь бачили тебе, останню із корів.

Ти вимерла як вид. Тебе уже не буде.

V.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Творчі завдання.

1. Як господарська діяльність людини впливає на тваринний світ у вашій місцевості.

2. Міні-проект «Заповідні території України».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити