Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Організм і середовище існування
Основи охорони природи. Природоохоронні території

УРОК 59

Основи охорони природи. Природоохоронні території.

Мета: ознайомити учнів з основними напрямками охорони природи та заходами, що здійснюються в межах цих напрямків; показати мету створення природоохоронних територій.

Основні поняття: природоохоронні території, природні і біосферні заповідники, національний природний парк, заказники, зоопарки.

Обладнання: карта «Заповідні території України», відеофільм «Шацький заповідник або малюнки у підручнику.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. Контроль знань з теми «Вплив людини та її діяльності на організми». (Фронтальна бесіда).

І рівень

1) Що таке антропічний чинник?

2) Наведіть приклади впливу людини на організми.

3) Що таке екологічна етика?

4) Назвіть основні права організмів.

5) Наведіть приклади екологічних проблем сьогодення.

ІІ рівень

1) Що означає раціональне природокористування?

2) Доведіть, що кожен вид організму має право на життя, як і людина?

3) Чому зі зникненням виду порушується екосистема?

4) Чи можуть бути види поза екосистемою? Відповідь обгрунтуйте.

5) Що таке екологічне мислення?

ІІІ рівень

Повідомлення результатів творчого завдання. «Як господарська діяльність людини впливає на тваринний світ у вашій місцевості».

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда з учнями).

1. Що таке охорона природи?

2. Які природоохоронні заходи можуть ліквідувати негативні наслідки впливу діяльності людини на природу?

3. Яка ваша безпосередня участь в охороні природи?

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемного штопання).

Ще донедавна вважалось за доцільне знайти спосіб і повністю винищити комарів, які не лише докучають нам своїми укусами, але й можуть переносити збудників багатьох хвороб

Але. знищивши комарів, ми б перервали ланцюги живлення, змінили, або навіть, знищили певні екосистеми.

Подумайте чому?

IV.Вивчення новою матеріалу.

1. Охорона природи. Основні напрямки природоохоронних заходів. (Бесіда з учнями, складання схеми).

Охорона природи — це комплекс заходів для збереження та належного використання природних ресурсів і навколишнього середовища.

2. Стан повітряного середовища в Україні. Охорона повітряного середовища. (Розповідь учителя, повідомлення учнів з використанням статистичних даних про забруднення повітря міст України та основні заходи, що дозволяють зменшити забруднення атмосфери).

3. Шляхи забруднення водойм. Охорона водойм. (Демонстрація відеоматеріалів, коментування, складання схеми).

4. Негативний вплив людини на стан лісових насаджень. Охорона лісів (Реферат чи повідомлення учнів, складання схеми).

5. Погіршення стану земель. Ерозія грунтів. Охорона земель та захист грунтів. (Відеоматеріали, презентації учнів, складання схеми).

6. Збереження популяції і екосистеми. Природоохоронні території. (Захист мініпроекту «Заповідні території України»),

IV. Закріплення знань учнів. Виконання завдань. (Самоперевірка знань).

1. Відомо, що переважна більшість синтетичних матеріалів (поліетилен, капрон, лавсан тощо) є типовими органічними сполуками. Чому тоді ці матеріали не руйнуються редуцентами, як це відбувається з природними полімерами (целюлозою, хітином тощо)?

2. Заповнити таблицю.

Стратегія виживання людства

Елементи стратегії

Аргументи

Зменшення забруднення довкілля


Використання альтернативних джерел енергії


Безвідходні технології


3. Заповнити таблицю.

Екологічні проблеми людства

Проблеми

Прогноз можливого розвитку подій

Шляхи вирішення проблеми

Парниковий ефектОзонові діриПогіршення стану водоймЕрозія грунтівЗменшення біологічного різноманіття4. Проблемне запитання.

Якими властивостями повинні володіти тварини, щоб вижити в середовищі, дуже зруйнованому людиною?

V. Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Творче завдання.

Які тварини занесені до Червоної книги України. (Презентація учнів).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити