Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Різноманітність тварин
Кишковопорожнинні. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування. Різноманітність кишковопорожнинних, їх роль у природі та значення в житті людини

Мета: дати поняття про загальні особливості організації та процеси життєдіяльності кишковопорожнинних; навчити учнів визначати риси пристосованості тварин до середовища існування; з’ясувати роль в екосистемах та в житті людини.

Основні поняття і терміни: ектодерма, ентодерма, мезоглея; шкірно-м'язові, жалкі, проміжні, нервові, залозисті, травні клітини; диференціація клітин, життєві форми організмів, гермафродити, регенерація, рефлекс.

Обладнання: таблиця «Кишковопорожнинні», вологі препарати «Медуза», малюнки, презентації, відеофільм «Коралові рифи».

Структура уроку основний зміст і методи роботи

І.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Які одноклітинні твариноподібні організми ви вивчили у попередньому курсі?

2. Чим відрізняється клітина багатоклітинного організму від клітини одноклітинного організму? Що у них спільного?

3. Чи може існувати самостійно одна клітина багатоклітинного організму? Чому?

ІІ.Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемного штопання).

1. Під час відпочинку на морі ви зустрічали прозору драглисту тварину медузу. Яке систематичне місце вона займає в системі органічного світу?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Місце кишковопорожнинних у системі живої природи. (Запис та аналіз схеми).

image15

2. Загальні (визначальні) ознаки кишковопорожнинних тварин. (Самостійна робота учнів із підручником та додатковою літературою).

Прочитайте текст підручника та довідника з біології, вставте пропущені слова та підкресліть їх.

Тіло кишковопорожнинних має ... або ... симетрію. ... симетрія свідчить про те, що ... кишковопорожнинні вели ... спосіб життя (а багато з них ведуть такий спосіб життя зараз). Тіло утворене ... шарами клітин, зовнішній — ... і внутрішній ...; між ними лежить майже позбавлений клітин прошарок — ... . Розвинута лише одна порожнина тіла ... (звідси назва ...). Рот оточений .... які ... їжу. Неперетравлені рештки ... викидаються назовні через.... В ектодермі є клітини жалкі, ... , епітеліально-мускульні, проміжні, а в ентодермі — залозисті, травні, ... Живуть переважно в .... кілька видів поширені у ... воді. Кишковопорожнинні мають дві життєві форми: ... і ... .

3. Особливості будови та життєдіяльності кишковопорожнинних на прикладі прісноводного поліпа гідри. (Розповідь учителя з демонстрацією таблиці «Кишковопорожнинні», заповнення таблиці).

№ з/п

Ознаки

Особливості будови та життєдіяльності

1.

Тіло

Багатоклітинне

2.

Тип симетрії

Радіальний (променевий)

3.

Покриви

Ектодерма, епітеліально-покривні клітини

4.

Травна система

Ротовий отвір, кишкова порожнина, клітини ентодерми, неперетравлені рештки виводяться через рот

5.

Травлення

Внутрішньоклітинна та порожнинне

6.

Дихання

Розчиненим у воді киснем дифузійно, усією поверхнею тіла

7.

Виділення

Кінцеві продукти дисиміляції виводяться через ентодерму

8.

Нервова система

Дифузійного (розкиданого) типу

9.

Органи чуття

Не розвинені. Дотик всією поверхнею тіла, особливо чутливі щупальця. Вперше в органічному світі з'являються рефлекси

10.

Розмноження

Вегетативне — брунькуванням (переважає). Статеве — гермафродити, запліднення перехресне

11.

Розвиток

Зигота →планула (двошарова личинка) → доросла гідра

12.

Регенерація

Добре розвинена

4. Різноманітність кишковопорожнинних. Клас Гідроїдні. Життєвий цикл поліпа обелії. (Розповідь учителя з демонструванням таблиці «Кишковопорожнинні» або презентації).

5. Клас Сцифоїдні медузи. Різноманітність сцифоїдних: аурелія, коренерот, ціанея тощо. (Розповідь учителя або повідомлення учнів з використанням презентацій).

6. Клас Коралові поліпи. Актинія — одиночний поліп. Колоніальні коралові поліпи. (Розповідь учителя або повідомлення учнів, демонстрування відеофільму «Коралові рифи»).

7. Роль кишковопорожнинних в екосистемах та їхнє значення для людини. (Складання таблиці, самостійна робота учнів із підручником, довідником).

Закінчіть таблицю.

Значення кишковопорожнинних

У природі

У житті людини

1. Багато кишковопорожнинних живляться дрібними тваринками рибою, ракоподібними, регулюють їх чисельність.

2. Коралові поліпи утворюють коралові рифи, що можуть простягтися понад 1000 км (бар’єрні).

3.

4.

5.

1. Скелет коралових поліпів використовують для добування вапна.

2. Скелет червоного коралу використовують для виготовлення коралів та інших прикрас.

3. Серед кишковопорожнинних є лабораторні тварини (гідра).

4.

5.

IV.Закріплення знань учнів. (Робота учнів у групах).

Завдання 1

Звертаючись до тексту підручника та довідника охарактеризуйте:

І група — гідроїдні

ІІ група — сцифоїдні медузи

ІІ група — коралова поліпи

За таким планом:

1. Характерні життєві форми.

2. Тип життєвого циклу.

3. Особливості нестатевого і статевого розмноження.

4. Особливості будови тварин.

5. Приклади тварин.

Завдання 2

І група

Як утворюється колонія коралових поліпів?

ІІ група

На географічному атласі знайдіть бар'єрні рифи. Докладно розкажіть про їх утворення.

ІІІ група

Вкажіть, які переваги отримує актинія в результаті симбіотичних відносин з раком-самітником.

V.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Вести спостереження за дощовим черв'яком.

Хід спостереження

У невелику скляну банку помістіть сирий чорнозем з кількома дощовими черв’яками і насипте зверху шар піску товщиною в декілька сантиметрів. Грунт має бути постійно вологим. Воду для зволоження грунту необхідно відстоювати, але не кип'ятити. (Подумайте чому?).

Поверхня шару піску має бути на 10 см нижча від краю посудини, щоб черви не мали змоги втекти.

Стінки банки слід огорнути чорним папером, світло для червів шкідливе. Прибирати папір треба лише на час спостережень.

Поставте банку з червами в напівтемному місці, підтримуючи грунт в помірно вологому стані.

Спостерігайте за способом життя тварин. Результати спостережень використайте на наступному уроці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити