Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Організм і середовище існування
Червона книга України

Мета: сформувати в учнів поняття про необхідність збереження видового різноманіття як основну стратегію охорони природи; розширити уявлення про Червону книгу та червонокнижні організми.

Основні поняття і терміни: МСОП. Червона книга, зниклі види, зникаючі види, рідкісні види, вразливі види, невизначені види, відновлені види.

Обладнання: стенди (таблиці), «Тварини, занесені до Червоної книги України», «Рослини, занесені до Червоної книги України», презентації учнів.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Бесіда з використанням проблемних питань, висування гіпотез та шляхів їх вирішення, завдання на встановлення відповідності).

1. Запропонуйте гіпотезу розвитку події в органічному світі Землі у разі зниження кількості вуглекислого газу в атмосфері.

2. Запропонуйте гіпотезу розвитку подій в органічному світі Землі у разі збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері.

3. Що конкретно можете зробити ви для збереження біорізноманітгя?

4. Чому проблема охорони природи набула в наш час великого міжнародного значення?

5. Раціональне природокористування у сільському господарстві передбачає виробництво екологічно безпечних продуктів. Як це можливо?

Завдання на встановлення відповідності.

1) природні заповідники;

2) біосферні заповідники:

3) національні природні парки;

4) заказники;

5) зоологічні парки;

6) регіональні ландшафтні парки;

7) пам’ятки природи;

8) заповідні урочища.

А лісові, степові, болотні та інші ландшафти, шо мають важливе наукове й природоохоронне значення і повинні зберігатися в первозданному вигляді;

Б території, на яких з метою охорони навколишнього середовища обмежена господарська діяльність людини, але в певних місцях прокладені туристичні маршрут;

В території з найсуворішим охоронним статусом, які мають природоохоронне та наукове значення і на яких передбачено збереження та вивчення типових і унікальних природних екосистем та окремих рідкісних видів тварин і рослин;

Г природоохоронні території, створені з метою збереження і відтворення цілісних природних комплексів або на яких здійснюється наукова й інші види діяльності з дотриманням вимог охорони довкілля;

Д охорона еталонних ділянок певних природних зон (степ, тундра, дельта великої річки), на яких виявлено типові екосистеми з великою кількістю видів живих організмів;

Е створені з метою вивчення, акліматизації та ефективного господарського використання рідкісних і типових видів, як місцевої, так і світової фауни;

Є території, на яких розташований рідкісний або визначний об'єкт живої або неживої природи;

Ж природоохоронні установи, що організовуються з метою збереження унікальних природних та історики-культурних комплексів і об'єктів, а також для створення умов для відпочинку людей.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Прокоментуйте такий факт. З вини людини за 400 років вимерло близько 150 видів тільки ссавців і птахів, причому половина з них — за останні 50 років.

Створення природоохоронних територій — це тільки напівзахід. Які заходи необхідно негайно вживати, щоб не допустити перетворення планети Землі у безжиттєву пустелю?

ІІІ.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Що таке Червона книга. Зелена книга?

2. З якою метою створюються вищеназвані документи?

3. Які види живих організмів вносять до Червоної книги?

4. Що таке рідкісний вид? Зникаючий? Реліктовий тощо?

ІV.Вивчення новою матеріалу.

1. Всесвітня стратегія охорони природи. (Розповідь учителя).

З метою збереження видового різноманіття понад 30 країн світу (у тому числі й республіки колишнього СРСР) приєдналися до розробленої МСОП Всесвітньої стратегії охорони природи, теоретичною базою якої є розуміння того, що кожний вид організмів є необхідним компонентом біосфери.

У 1948 році при МСОП було організовано постійну Комісію з видів рослин і тварин, яким загрожує зникнення. Результатом роботи комісії стало створення Міжнародної Червоної книги, окремі випуски якої почали видавати з 1966 року. Водночас триває робота й зі складання так званих Чорних списків видів, які зникли з лиця Землі, починаючи з 1600 року. Підставою для введення певного виду до Чорного списку є відсутність достовірних його знахідок принаймні протягом останніх 50 років.

2. Червона книга України це державний документ про сучасний стан видів тварин і рослин, які погребують охорони. (Розповідь учителя з елементами бесіди, демонстрація схематичних малюнків, записи в учнівських зошитах).

Перше однотомне видання Червоної книги України побачило світ у 1980 р. і до нього було занесено 85 видів хребетних тварин і 151 вид рослин.

Друге видання Червоної книги України було підготовлено у двох томах. Том «Тваринний світ» був надрукований у 1994 р., до нього було внесено 382 види хребетних і безхребетних тварин. Том «Рослинний світ» був надрукований у 1996 р., він містить дані про 541 вид рослин.

У третьому двотомному виданні більшість видів, що потребують охорони, знову збільшилося — 600 видів рослин і понад 400 видів тварин.

3. Категорії видів, що занесені до Червоної книги України. (Складання таблиці, коментування).


Категорії видів

Характеристика категорій видів

1.

Зниклі

не виявлені в дикій природі після неодноразових пошуків, проведених у місцях їхнього можливого існування

2.

Зникаючі

перебувають під загрозою зникнення, збереження яких є малоймовірним, якщо продовжиться згубна дія чинників, то негативно виливають на стан їхніх популяцій

3.

Вразливі

в недалекому майбутньому можуть бути віднесені до категорії зникаючих, якщо не вжити негайних заходів щодо їх збереження

4.

Рідкісні

у даний час не загрожує зникнення, хоча через їхню незначну чисельність така загроза може виникнути за несприятливих змін середовища існування

5.

Невизначені і недостатньо відомі

потребують охорони, але відсутність достовірної інформації не дає змоги визначити, до якої з перерахованих категорій їх слід віднести

6.

Відновлені види

види, стан яких завдяки вжитим заходам охорони не викликає стурбованості. Проте вони не підлягають використанню і потребують охорони.

4. Природоохоронне законодавство України. (Записи в учнівських зошитах).

Закон України про охорону навколишнього середовища (1991 рік)

- Закон України про тваринний світ (1993 рік)

- Закон України про охорону атмосферного повітря (1992 рік)

- Кодекс України про надра

- Лісовий кодекс України

- Основний закон нашої держави — Конституція України

5. Міжнародне співробітництво в галузі охорони природи. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

V. Закріплення знань учнів. Звіт учнів про виконання творчих завдань. (Презентації червонокнижних рослин і тварин України).

VI.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Повторити матеріал теми «Організм і середовище існування».

Творче завдання.

Використовуючи літературу та інтернет-ресурси, з’ясуйте, які види тварин зникли з території України після 1600 року.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити