Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Організм і середовище існування
Узагальнення знань учнів з теми Організм і середовище існування

Мета: узагальнити, систематизувати і перевірити знання учнів про взаємозв’язок організмів із середовищем існування: здійснити контроль знань з даної теми.

І. Узагальнення.

image65

II.Тематичне оцінювання знань учнів.

Виберіть правильну відповідь.

1. Укажіть групу екологічних чинників, до яких належить господарська діяльність людини:

А абіотичні:

В біотичні;

В антропогенні;

Г оптимальні.

2. Укажіть групу екологічних чинників, до яких належать різні форми різних видів організмів:

А абіотичні;

Б біотичні;

В антропогенні;

Г соціальні.

3. Укажіть, як називають усі форми співіснування організмів різних видів:

А симбіозом;

Б конкуренція;

В мутуалізм;

Г паразитизм.

4. Зазначте, як називають тип зв’язків між організмами різних видів, за яких один з них отримує користь, не завдаючи шкоди іншому:

А коменсалізм;

Б мутуалізм;

В конкуренція;

Г симбіоз.

5. Зазначте, що таке раціональне природокористування:

А повне знищення шкідливих видів:

Б докорінне перетворення природних екосистем;

В використання природних ресурсів таким способом, щоб не погіршити стан навколишнього середовища;

Г охорона лише свійських тварин та культурних рослин.

6. Укажіть тварину, занесену до Червоної книги України, що не належить до категорії зниклих видів:

А сумчастий вовк;

Б стеллерова корова;

В нелітаючий птах дронт;

Г тритон карпатський.

7. Укажіть заповідники, які функціонують в Україні:

А тільки природні;

Б тільки біосферні В тільки регіональні;

Г як природні, так і біосферні.

8. Укажіть документ, до якого заносять види тварин, які зникли з нашої планети:

А Міжнародна Червона книга;

Б Міжнародна Зелена книга;

В Чорний список;

Г Червона книга України.

Виберіть декілька правильних відповідей із запропонованих.

1. Назвіть особливості популяцій як біологічних систем:

А постійна чисельність;

Б вільне схрещування організмів;

В подібність загальних ознак будови:

Г незмінність життєвих функцій.

2. Які основні особливості екосистем як біологічних систем:

А кругообіг речовин;

Б наявність живого і неживого компонента;

В відсутність зв’язків з іншими екосистемами;

Г постійність кліматичних чинників.

3. Виберіть групу організмів, здатних продукувати вільний кисень:

А тварини:

Б рослини;

В гриби;

Г ціанобактерії.

4. Виберіть групи організмів за їх функціями в екосистемі:

А продуценти;

Б коменсами;

В консументи;

Г наразити.

Завдання на комбінування відповіді:

1. Побудуйте ланцюг живлення із запропонованих організмів:

А синиця велика;

Б яблуня;

В яблунева плодожерка;

Г шуліка рудий;

Д яструб.

2. Знайдіть відповідність між назвою виду тварин, що занесений до Червоної книги, та групою, до якої він належить:

А павук-олень;

Б жовтопуз;

В їжак вухастий;

Г гага звичайна;

Д сольпуга звичайна;

Е осетер атлантичний;

1) плазуни;

2) птахи;

3) ссавці;

4) риби;

5) комахи;

6) павуки

Завдання відкритого типу.

1. Яке значення має збереження біологічного різноманіття на нашій планеті?

2. Чим статус біосферних заповідників вирізняється від статусу природних?

ІІІ.Домашнє завдання.

Повторити особливості будови та процеси життєдіяльності основних груп організмів: бактерій, грибів, рослин, тварин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити