Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Організм і середовище існування
Різноманітність органічного світу

Мета: поглибити та розширити знання учнів про різноманітність органічного світу, про класифікацію та пристосування до умов життя.

Основні поняття і терміни: царство, імперія, надцарство. автотрофи, гетеротрофи. міксотрофи. археї, віруси, субактреї, сапротрофи, мутуалісти, брунькування, кон’югація, популяція.

Обладнання: стенд (таблиця) «Розвиток органічного світу» або «Основні царства органічного світу»

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І.Актуалізація опорних знань учнів. (бесіда)

1. Які організми називають одноклітинними? Багатоклітинними?

2. Як організми — багатоклітинні чи одноклітинні з’явились раніше на Землі?

3. Які організми прокаріоти чи еукаріоти з’явилися раніше на Землі?

4. В які імперії та царства об'єднує сучасна систематика живі організми?

ІІ.Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемних запитань).

1. Навіщо тварин класифікують, тобто об’єднують у таксономічні групи.

2. За якою ознакою класифікують тварин:

а) спільного існування на певній території;

б) спорідненості і спільного походження;

в) подібності у способі здобування і характеру їжі.

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Сучасна систематика органічного світу. (Складання схеми або використання стандартного стенду чи таблиці).

2. Структурна організація організмів. (Складання схеми).

Одноклітинні: бактерії, водорості, найпростіші (твариноподібні, деякі гриби).

Колоніальні: водорості, кишковопорожнинні, губки.

Багатоклітинні: більшість рослин, тварин і грибів.

Віруси — не мають клітинної будови і проявляють ознаки живого, лише потрапивши в живі клітини інших організмів.

3. Середовище існування живих організмів. (Бесіда на основі опорних знань учнів, складання схеми).

4. Способи живлення прокаріотичних і еукаріотичних організмів. (Узагальнююча бесіда, складання схеми або таблиці).

5. Самовідтворення живих істот (розмноження).

Поділ бактерії, одноклітинні твариноподібні організми.

Брунькування — бактерії, кишковопорожнинні, дріжджі, одноклітинні твариноподібні організми.

Спорами — водорості, гриби, прокаріоти

Кон'югація — інфузорія, водорості, гриби

Копуляція - деякі одноклітинні еукаріотн, більшість грибів, рослин і тварин.

IV.Закріплення знань учнів. Застосування знань, здобутих на уроці.

Оцінка в балах

Запитання дія самоконтролю

1-6

1. Назвіть відомі вам рослини, гриби, тварини

2. Що таке середовище існування?

3. Назвіть організми, які живуть у різних середовищах існування.

4. Що вивчає наука систематика?

5. На які основні царства поділяють усе живе на планеті?

7-9

1. Чи правильне твердження: Автотрофні організми самі утворюють необхідні для життя речовини, а гетеротрофні споживають готову їжу?

2. Доведіть, oо різноманітність організмів зумовлена різноманітністю умов життя.

3. Доведіть або спростуйте, що організми постійно пристосовуються до різних умов довкілля.

10-12

  

1. 1. Без яких організмів і чому життя на Землі неможливе?

2. 2. Яке значення має Сонце для життя на Землі.

3. 3. До яких організмів за будовою належить людина? Чому?

V.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.

Підготувати відеоматеріали про прокаріотів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити