Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Організм і середовище існування
Одноклітинні і багатоклітинні еукаріоти. Структурно-фізіологічні особливості, поширення і значення в природі та житті людини

Мета: поглибити знання про особливості організації і життєдіяльності еукаріотів; ознайомити з їхнім значенням для пояснення історичного розвитку органічного світу.

Основні поняття і терміни: одноклітинні, еукаріоти, тканина, орган, система органів.

Обладнання: таблиці «Одноклітинні еукаріоти», «Багатоклітинні еукаріоти», «Царство Рослини», «Царство Тварини», «Царство Гриби», відеоматеріали. Структура уроку основний зміст, методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання. Контроль знань.

Запитання для контролю.

1. Які організми називають прокаріотами?

2. Які групи виділяють у межах надцарства Прокаріоти?

3. Чим відрізняються архебактерії та справжні бактерії?

4. Які особливості організації ціанобактерій?

5. Які типи живлення притаманні прокаріотам?

6. Які способи дихання спостерігаються у прокаріотів?

7. Які способи розмноження відомі у прокаріотів?

8. Яке біологічне значення спороутворення у прокаріотів?

9. З якою метою людина використовує прокаріотів у господарстві.

10. 10 Яку роль відіграють бактерії у забезпеченні родючості грунту?

11. Що таке «цвітіння» води та яке його значення?

12. Які захворювання людини та свійських тварин спричиняють бактерії?

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Які систематичні групи одноклітинних еукаріотів вам відомі?

2. Які систематичні групи багатоклітинних еукаріотів вам відомі?

3. Що таке мітоз?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1. Особливості організації і функціонування одноклітинних еукаріотів.

(Узагальнення знань учнів, відеоматеріали).

План для узагальнення

- Особливості будови клітин еукаріотичних організмів:

- розмноження — поділ навпіл (амеба протей); множинний поділ (малярійний плазмодій); брунькування (дріжджі); спорами (одноклітинні водорості); кон'югація (інфузорія туфелька).

- поведінка, рухові реакції, таксиси.

- адаптації — інцистування.

2. Морфологічна і функціональна характеристики багатоклітинних еукаріотів. (Бесіда на основі опорних знань учнів).

1) Які групи організмів належать до багатоклітинних еукаріотів?

2) Чим відрізняються клітини одноклітинних еукаріотів?

3) Що таке диференціювання клітин?

Висновки на основі бесіди.

- Тіло багатоклітинних еукаріотичних організмів складається з багатьох клітин.

- Клітини багатоклітинних організмів якісно нерівноцінні, диференційовані й об’єднані у комплекси різної складності - тканини, органи, фізіологічні системи, що виконують різні функції в цілісному організмі.

- Клітини багатоклітинного організму взаємопов'язані, взаємозалежні й постійно підтримують зв’язок одна з одною.

- Онтогенез багатоклітинних організмів починається у більшості випадків із поділу й диференціювання однієї клітини, наприклад зиготи чи спори.

3. Види і функції тканин тваринного організму. (Демонстрація мікропрепаратів тканин тварин, бесіда, складання схеми).

Виконання схематичних малюнків тканин.

4. Органи і системи органів тваринних організмів. (Демонстрація таблиць, малюнків у підручнику, закінчення заповнення таблиці).


Система органів

Функції

1.

Опорно-рухова


2.

Травна


3.

Кровоносна


4.

Дихальна


5.

Видільна


6.

Статева


7.

Нервова


8.

Ендокринна


9.

Імунна


10.

Покривна


5. Будова і функції тканин рослинного організму. (Демонстрація мікропрепаратів росячи, бесіда, складання схеми).

6. Організація рослинного організму на прикладі покритонасінних. (Бесіда з демонструванням таблиць та використанням малюнків).

7. Загальна характеристика грибів. Ознаки рослин і тварин. (Бесіда на основі опорних знань учнів, записи в учнівських зошитах).

Характеристика грибів

Ознаки рослин

Ознаки тварин

1. Прикріплений спосіб життя

2. Необмежений ріст

3. Міцна клітинна стінка (хітин)

1. До оболонки клітин входить властива тваринним організмам речовина — хітин

2. Відсутність хлорофілу, гетеротрофний спосіб живлення

3. Наявність в обміні речовин сечовини

4. Утворення в організмі запасного продукту — глікогену

ІV.Закріплення знань учнів. (Самостійна робота).

Значення багатоклітинних еукаріотів в природі і в житті людини.

Перший варіант значення рослин, другий варіант значення тварин, третій варіант — значення грибів.

Робота виконується у вигляді таблиці, схеми або схематичного малюнка.

V.Домашні завдання.

Вивчити тему з підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити