Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Організм і середовище існування
Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи

Мета: встановити ознаки подібностей та їх біологічне значення.

Основні поняття і терміни: єдність живої природи, клітина, клітинна будова, обмін речовин, саморегуляція, самовідтворення, самооновлення, еволюція, відкритість.

Обладнання: таблиці «Одноклітинні прокаріоти, «Одноклітинні еукаріоти», «Багатоклітинні еукаріоти», презентаційні матеріали.

І.Перевірка домашнього завдання. (Тестовий самоконтроль).

І рівень

1. Організм — це:

А рослини;

Б тварини;

В гриби;

Г окрема жива істота.

2. Елементарною одиницею організму є:

А тканина;

Б орган:

В клітина;

Г ядро.

3. У тварин живлення переважно:

А автотрофне;

Б міксотрофне;

В гетеротрофне;

Г хемотрофне.

4. Здатність організму реагувати на різні подразники:

А збудження;

Б рефлекси;

В подразливість:

Г таксис.

5. У тварин є система органів;

А провідна;

Б захисна;

В механічна;

Г транспортна.

6. До гетеротрофних організмів не належать:

А рослини:

Б гриби;

В тварини;

Г рослини і гриби.

7. Генеративним органом вищих рослин є:

А квітка;

Б корінь;

В пагін;

Г листок.

8. Назвіть спільну ознаку грибів і тварин:

А прикріплений спосіб життя;

Б автотрофний спосіб живлення;

В наявність в обміні речовин сечовини;

Г необмежений ріст.

II рівень

Знайдіть відповідність між термінами та поняттями, шо їх визначають.

Терміни

1) Одноклітинні еукаріоти

2) Одноклітинні твариноподібні організми

3) Одноклітинні водорості

4) Багатоклітинні еукаріоти

5) Рослини

6) Гриби

7) Тварини

Поняття

А Багатоклітинні еукаріотичні організми, яким властиво автотрофне живлення й прикріплений спосіб життя.

Б Клітинні ядерні організми, у яких автотрофне живлення та наявні пластиди й клітинна стінка з целюлози.

В Клітинні ядерні організми, у яких гетеротрофне живлення, відсутня клітинна стінка й пластиди.

Г Багатоклітинні еукаріотичні організми, яким властиве гетеротрофне живлення і прикріплений спосіб життя.

Д Багатоклітинні еукаріотичні організми, яким властиве гетеротрофне живлення й активний спосіб життя.

Е Клітинні ядерні організми, складаються з однієї клітини, що має ядро та більшість органел.

Є Клітинні ядерні організми, які складаються з багатьох клітин; спеціалізуються за функціями і втрачають здатність до існування як окремі живі істоти.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Які загальні ознаки подібності живого?

2. Що таке органічний світ?

3. Чим відрізняються живі організми від неживих?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Порівняльна характеристика тіл живої й неживої природи.

Ознаки

Рослина

Вапняк

Хімічний склад

Органічні і неорганічні речовини. Велика кількість води

Кальцій карбонат, органічних речовин і води мало

Клітинна будова

Побудова тіла з клітин, які формують тканини, органи, системи органів

Неклітинна будова

Обмін речовин

Фотосинтез (утворення органічних речовин і виділення кисню із СО2 і Н2О

Обмін речовин відсутній

Саморегуляція

Здатна зберігати постійність свого складу завдяки регуляції процесів життєдіяльності

Відсутність саморегуляції

Самооновлення

Здатна відновлювати втрачені клітини

Під впливом умов середовища поступово руйнується

Самовідтворення

Здатність залишати після себе потомство, яке зберігає його основні ознаки

Може розпадатися на шматки без відтворення собі подібного

2. Подібність у будові живих істот. (Бесіда, записи в зошитах).

Ознака

Характеристика

Клітинна будова

Усі живі організми (крім вірусів) складаються з клітин

Подібність у будові клітин

Клітини складаються з генетичної інформації щодо всіх життєвих процесів. Основними частинами клітин є поверхневий апарат, цитоплазма і ядро

Подібність хімічною складу

У складі переважають такі елементи: Гідроген. Оксиген. Карбон і Нітроген, які утворюють сполуки: білки, жири, вуглеводи і нуклеїнові кислоти

3. Подібність у властивостях і процесах життєдіяльності усіх організмів. (Бесіда, записи в учнівських зошитах).

Ознака

Характеристика

Процеси життєдіяльності

Обмін речовин, живлення, дихання, розмноження, ріст, розвиток, подразливість, рух тощо

Відкритість

Організми є відкритими біологічними системами, які зберігають свою цілісність й упорядкованість та відносно самостійно існують у певному середовищі життя

Здатність до еволюції

Набуття необоротних змін у будові і процесах життєдіяльності протягом історичного розвитку на нашій планеті

4. Формулювання висновку.

Незважаючи на різноманітність та різнорівневість життя, усі організми мають ознаки подібності в будові та проявах життєдіяльності, що є свідченням спільного походження та єдності живої природи.

ІV.Закріплення знань учнів. (Перегляд відеоматеріалів).

Походження і розвиток життя на планеті Земля.

V.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити