Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Організм і середовище існування
Екскурсія - Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя у природному угрупованні

Мета: розширити знання учнів про взаємозв’язки, то існують між рослинами і тваринами, що мешкають в одному природному угрупованні.

Підготовка до екскурсії.

Для зацікавлення учнів на уроці, що передує екскурсії можна використати окремі фрагменти фільмів «Рослинні угруповання», «Органічний світ лук», «Охорона природи», а також переглянути гербарій лучних рослин і колекції безхребетних тварин, опудала ссавців і птахів.

Обладнання: блокнот, олівці, лупи.

План екскурсії

1. Повідомлення теми, мети екскурсії.

2. Ознайомлення учнів із завданнями для самостійної роботи.

3. Ознайомлення з правилами безпеки життєдіяльності під час екскурсії.

4. Організований вихід зі школи до місця проведення екскурсії.

Зміст екскурсії

1. Коротка характеристика природного угруповання луки, місця екскурсії.

а) рельєф, вологість, склад грунту, господарська діяльність людини.

б) характер рослинного покриву, флористичний склад;

в) склад мікроорганізмів і тварин

Завдання для самостійної роботи учнів

1. Які рослини переважають в угрупованні? До якої родини вони належать?

2. За допомогою визначника встановіть видові назви домінантних видів рослин.

3. Встановіть види рослин, які створили умови для існування інших видів, відіграють провідну роль у структурі і функціонуванні угруповання.

4. Зверніть увагу на ярусність. Встановіть, які рослини утворюють І і II яруси? Яке біологічне значення ярусності?

5. Розкопайте грунт на глибину 20—30 см. Зверніть увагу на тварин, що живуть у фунті. Яке їхнє значення? (Дощові черв'яки, молюски, мокриці).

6. Установіть склад комах трав'яного ярусу. На листках рослин (мишачий горошок, волошка синя) знайдіть попелиць, що живляться соком цих рослин.

7. З’ясуйте склад комах-запилювачів (мухи, бджоли, джмелі). На яких рослинах ви їх запримітили?

8. Установіть мешканців угруповання, що належать до хребетних тварин: земноводних, плазунів, птахів, ссавців. Установіть зв'язок цих тварин з рослинами.

9. Складіть декілька ланцюгів живлення в луговому біоценозі.

10. Встановіть, чи відбуваються зміни в угрупованні під впливом діяльності людини, надмірного випасу худоби.

11. Запропонуйте науковий підхід до раціонального використання біогеоценозу.

12. Опишіть звіт про екскурсію. Звіт ілюструйте фотографіями, малюнками, схемами, таблицями тощо.

Підведення підсумків екскурсії

Отже, до складу біогеоценозу входять такі компоненти: атмосфера, гідросфера, гірські породи, вода, рослинний і тваринний світ, мікроорганізми і нежива природа. Всі вони зв’язані між собою в єдиний комплекс кругообігом речовин і потоком енергії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити