Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Різноманітність тварин
Кільчасті черви. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, значення червів в екосистемах та в житті людини

Мета: ознайомити учнів із загальними ознаками будови та життєдіяльністю кільчастих червів, середовищем їх існування та пристосування до нього; розширити знання про різноманітність та значення кільчаків.

Основні поняття і терміни: кільчасті черви (кільчаки). двобічна симетрія, сегментація, шкірно-м’язовий мішок, вторинна порожнина тіла, наскрізна травна система, метанефридій, замкнена кровоносна система.

Обладнання: таблиця «Кільчасті черви», живі дощові черв’яки, папір, ванночки, лупи, пінцети, вологий препарат «Дощовий черв’як».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання. ( Тестові завдання).

1. Виберіть ознаки представників типу Кишковопорожнинні:

а) двобічна симетрія;

б) наявність трьох зародкових листків;

в) у них вперше з’являється кровоносна система;

г) у них добре розвинута видільна система;

д) наявність двох зародкових листків;

е) між ектодермою і ентодермою розташована мезоглея;

є) у них вперше з’являється нервова система;

ж) наявність жалких клітин;

з) для ентодермального шару характерні: шкірно-м’язові, жалкі та проміжні клітини.

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда, постановка проблемних запитань і шляхи їх розв'язання).

1. Чому після сильного дощу дошові черв'яки виповзають на поверхню грунту?

2. Що таке грунт? Як він утворився та який його склад?

3. Які організми, крім дощових черв'яків, живуть у грунті?

4. Які особливості грунту як середовища життя?

5. Які особливості повинні мати тварини, що живуть у грунті?

6. Зробіть висновок на основі спостережень за дощовим черв’яком.

7. Вкажіть, за якою ознакою дощового черв’яка зараховують до кільчастих червів. Висловіть припущення.

IІІ.Мотивація навчальної діяльності. (Повідомлення вчителя).

П’явки є давніми помічниками лікарів. У Великій Британії їх використовували ще у XVI столітті. Тоді вважали, що п’явки висмоктують «погану кров» у хворих. Дехто і сьогодні так вважає.

Вивчаючи кільчастих червів, ви дізнаєтесь з якою метою використовують медичних п’явок у процесі лікування хворих.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Місце кільчастих червів у системі живої природи, їх класифікація. (Розповідь учителя, складання схеми)

image16

2. Особливості будови та життєдіяльності кільчастих червів. Загальна характеристика типу кільчаків. (Розповідь учителя з елементами бесіди та демонструванням таблиці «Кільчасті черви». Заповнення таблиці «Особливості будови та життєдіяльності кільчастих червів»).

Особливості будови та життєдіяльності кільчастих червів

Ознаки

Особливості будови та життєдіяльності

Тіло

Сегментоване, тришарове, червоподібне

Покриви

Шкірно-м’язовий мішок

Порожнина тіла

Вторинна

Травна система

Наскрізна, схожа на трубку

Дихання (газообмін)

Через поверхню тіла, у деяких є зябра

Транспорт речовин

Замкнена кровоносна система

Виділення

Органи виділення метансфридії

Нервова система

Навкологлоткове кільце, черевний нервовий ланцюжок, нерви

Розмноження

Брунькування, статеве

Регенерація

Здатні

3. Вивчення зовнішньої будови та руху кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка). (Лабораторне дослідження).

Інструктивна картка

1) Розгляньте дощового черв’яка. Знайдіть передній і задній кінці тіла, а на них — ротовий і анальний отвори.

2) Розгляньте потовщення тіла — поясок. Яку роль він відіграє у життєдіяльності тварин?

3) Яка шкіра у черв’яка — суха чи волога? Яке значення має така шкіра для життя дощового черв'яка у грунті?

4) Розгляньте за допомогою лупи щетинки на черевному боці тіла. Покладіть черв'яка на аркуші паперу і зверніть увагу на характер його рухів. Яка роль щетинок під час руху.

5) Чому тіло черв’яка під час пересування то розтягується і стає тоненьким, то скорочується і потовщується? Яке значення мас ця особливість у життєдіяльності черв’яка?

6) Доторкніться тупим кінцем пінцета до шкіри на різних ділянках тіла. Зверніть увагу на реакцію черв’яка на подразник.

7) Розшифруйте позначення.

image17

4. Різноманітність кільчастих червів. (Розповідь з елементами бесіди, складання схеми).

image18

Значення кільчастих червів в екосистемах та в житті людини. (Повідомлення учнів).

а) Роль кільчастих червів у природних екосистемах як бази живлення для представників фауни морів і прісних водойм.

б) Роль дощових черв’яків у процесах грунтоутворення.

в) П’явки, їх використання у сучасній медицині.

IV.Закріплення знань учнів. (Розв'язування задач і вправ).

1. Медична п'явка — черв’як довжиною 8—20 см. живиться кров'ю. Використовують п’явок у медичній практиці для відсмоктування крові та зменшення її здатності зсідатися. 20 п’явок можуть висмоктати до 0,5 л крові.

Скільки крові може висмоктати одна п’явка?

2. Дослідили, що кількість дощових черв'яків на 1 га становить від 0,5 до 2 млн особин. За добу кожний з них пропускає через свій кишечник таку кількість грунту, що дорівнює масі його тіла. Скільки кг грунту пройде через кишечник дощових черв’яків, що живуть на площі 1 га, якщо середня маса дощового черв'яка становить 8 г. Припустимо, що дощових черв'яків було на 1 га 0,5 млн.

Домашнє завдання.

V.Вивчити тему з підручника.

Звернутися до бібліотеки або відшукати в інтернеті книги, в яких йдеться про гельмінтів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити