Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015

Різноманітність тварин
Загальна характеристика членистоногих. Ракоподібні: визначальні ознаки будови, середовище існування, різноманітність. Роль ракоподібних у природі та значення у житті людини

Мета: сформувати знання учнів про особливості будови членистоногих, процеси життєдіяльності, ознайомити з їх різноманітністю; розширити знання учнів про різноманітність членистоногих на прикладі ракоподібних, показати їхню рол ь у природі та в житті людини.

Основні поняття і терміни: екзоскелет, хітин, членистоногі, міксоцель, мозаїчний зір, фасеткові очі.

Обладнання: колекції членистоногих, вологі препарати: «Річковий рак», «Внутрішня будова річкового рака», таблиця «Ракоподібні».

Структура уроку основний зміст і методи роботи

І.Перевірка домашнього завдання. (Самостійна робота).

Розкрийте зміст понять, і дайте визначення термінів.

І-В

Гельмінти, двобічна симетрія, анаеробне дихання, личинка, целом, протонефридії, проміжний хазяїн паразита.

ІІ-В

Гельмінтологія, метанефридії, параподії, остаточний хазяїн паразита, кишечник,

мезодерма, гельмінтолог.

ІІ.Актуалізація опорних учнів. (вирішення проблемних питань).

Яких якостей набувають тварини, то мають такі ускладнення:

а) сегментованість тіла;

б) наявність вторинної порожнини тіла;

в) наявність кровоносної системи;

г) формування органів пересування;

д) наявність центральної нервової системи вузлового типу.

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності. {Бесіда).

1. Чим подібні між собою дощовий черв’як і річковий рак?

2. Які ускладнення в організації членистоногих у порівнянні з кільчастими червами?

3. Які особливості членистоногих дали можливість їм поширюватись на нашій планеті, жити у різних середовищах.

ІV.Вивчення нового матеріалу.

1. Загальна характеристика членистоногих тварин, їх класифікація. (Розповідь учителя з демонструванням таблиць, колекцій. Записи в учнівських зошитах).

Спільні ознаки членистоногих.

1) Членисте (сегментоване) тіло і членисті кінцівки.

2) Зовнішній хітиновий скелет.

3) Ускладнення травної системи: ротовий апарат і залоза — печінка.

4) Порожнина тіла змішана — міксоцель.

5) Ускладнення нервової системи навкологлоткове нервове кільце, збільшене («головний мозок).

6) Органи дихання: зябра, легені, трахеї.

7) Кровоносна система незамкнена — серце і судини, гемолімфа.

8) Органи виділення — мальпігієві судини.

9) Органи чуття: зір — фасеткові і прості очі, нюх, дотик, смак, у деяких слух.

10) Роздільностатеві. Два типи розвитку — з неповним і повним перетворенням.

2. Ракоподібні — членистоногі, пристосовані до існування у водному середовищі. (Самостійна робота учнів).

Розглядаючи річкового рака (малюнки, вологі препарати чи колекцію), відзначте риси пристосованості до водного середовища існування.

3. Визначальні риси будови, біологічні особливості ракоподібних. (Розповідь учителя з демонстрацією таблиці, заповнення таблиці «Морфологічна характеристика ракоподібних»).

Морфологічна характеристика ракоподібних

Морфологічні ознаки

Характеристика

Відділи тіла

Головогруди, черевце

Кількість пар ходильних ніг

П’ять пар

Кількість пар вусиків

Дві пари

Крила

Відсутні

Органи дихання

Зябра

Органи виділення

Антенальні, або зелені залози

Органи чуття

Добре розвинені очі, фасеткові

4. Різноманітність ракоподібних. (Повідомлення учнів, презентації, складання схеми).

Закінчити схему.

5. Роль ракоподібних в екосистемах. (Самостійна робота учнів).

Установіть відповідність між групою ракоподібних та їхнім значення у природі.

А Десятиності

Б Рівноногі

В Гіллястовусі

Г Веслоногі

Д Коропоїди

1) Паразитують на зябрах і лусці риб.

2) Планктонні організми — основа живлення водяних тварин.

3) Проміжні хазяїни деяких паразитичних червів (наприклад, стьожака широкого).

4) Живляться рештками рослин і є улюбленою поживою для багатьох риб.

6. Значення ракоподібних в житті людини. (Повідомлення учнів).

Зміст повідомлення.

Як цінні об’єкти харчування людина використовує планктонні види креветок, морських раків великих розмірів (омарів, лангустів) та різноманітних крабів, наприклад камчатського. У Чорному морі та річках гірського Криму поширені кілька видів крабів, деякі з них їстівні (наприклад, трав'яний та кам’яний краби).

Циклопи і дафнії людина використовує як корм для акваріумних риб.

V.Закріплення знань учнів.

Доповніть загальну характеристику типу Членистоногі, вставляючи пропущені слова.

Багатоклітинні тварини, симетрія тіла… . Покрив тіла …, виконує функції … . Кінцівки мають … будову. Порожнина тіла… . Травна система починається…, а закінчується… . Кровоносна система … . Центральна нервова система …типу, в передньому відділі має вигляд…, через усе тіло проходить_ нервовий… ланцюжок. Ростуть нерівномірно, періодично відбувається линяння.

VI.Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника. Підготувати повідомлення з презентаціями «Небезпечні павукоподібні».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити