Біологія конспекти всіх уроків 8 клас -

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків

(70 годин на рік, 2 години на тиждень, 10 годин — резервні)


№ п/п

Тема

Дата

Домашнє завдання

ВСТУП (2 години)

1.

Зоологія — наука про тварин. Царство Тварини — складова частина природи

[1]: § 1, запитання 5, 6 на с. 9;

[3]: завдання на с. 2

2.

Різноманітність тварин. Класифікація тварин

[1]: § 2, запитання 4, 5 на с. 12;

[2]: підготуватися до лабораторної роботи № 1 «Вивчення особливостей тваринних клітин і тканин»;

[3]: завдання на с. 3

РОЗДІЛ VI. ТВАРИНИ

Тема 1. Будова та життєдіяльність тварин (6 годин)

3.

Клітини і тканини тварин. Лабораторна робота № 1 «Вивчення особливостей тваринних клітин і тканин»

[1]: § 3, відповісти на запитання 4—6 на с. 17;

[3]: завдання на с. 4—7

4.

Органи та системи органів тварин


[1]: § 4, запитання 5—7 на с. 20;

[3]: завдання на с. 6, 7

5.

Обмін речовин. Основні процеси життєдіяльності тварин


[1]: § 5, запитання 5, 6 на с. 23;

[3]: завдання на с. 4

6.

Розмноження та розвиток тварин


[1]: § 6, запитання 4—6 на с. 26;

[3]: завдання на с. 7

7.

Поведінка тварин


[1]: § 7, запитання 5, 6 на с. 29;

[3]: завдання на с. 8, 9

8.

Тварини в екосистемі


[1]: § 8, запитання 1—3 на с. 32, прочитати висновки на с. 36;

[3]: завдання на с. 8, 9

РОЗДІЛ VII. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Тема 1. Найпростіші (3 години)

9.

Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна


[1]: § 9, запитання 1—3 на с. 41;

[2]: підготуватися до лабораторної роботи № 2 «Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума»;

[3]: завдання на с. 10—13

10.

Вільноживучі найпростіші. Лабораторна робота № 2 «Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума»


[1]: § 10, запитання 3, 6 на с. 45;

[3]: завдання на с. 12, 13

11.

Різноманітність і значення найпростіших


[1]: § 11, запитання 1, 2, 5 на с. 48;

[3]: завдання на с. 12,13

Тема 2. Багатоклітинні. Двошарові тварини (3 години)

12.

Тип Губки


[1]: § 12, запитання 4—6 на с. 54.

[2]: підготуватися до лабораторної роботи № 3 «Вивчення будови прісноводної гідри» (на постійних мікропрепаратах);

[3]: завдання на с. 16, 17

13.

Тип Кишковопорожнинні. Прісноводна гідра. Лабораторна робота № 3 «Вивчення будови прісноводної гідри» (на постійних мікропрепаратах)


[1]: § 13, запитання 2—6 на с. 57; [3]: завдання на с. 18—19

14.

Різноманітність та значення кишковопорожнинних. Охорона губок і кишковопорожнинних


[1]: § 14, запитання 4—6 на с. 60, прочитати висновки на о. 62;

[3]: завдання на с. 18—19

Тема 3. Тришарові тварини. Черви (5 годин)

15.

Тип Плоскі черви. Клас Війчасті черви


[1]: § 15, запитання 1, 2, 4—6 на с. 66;

[3]: завдання на с. 22—23

16.

Різноманітність плоских червів


[1]: § 16, запитання 1, 2, 6—8 на с. 70;

[3]: завдання на с. 22—23

17.

Тип Круглі черви


[1]: § 17, запитання 1, 5, 6 на с. 73;

[2]: підготуватися до лабораторної роботи № 4 «Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів» (на прикладі дощового черв’яка або трубочника);

[3]: завдання на с. 24—25

18.

Тип Кільчасті черви. Лабораторна робота № 4 «Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів» (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)


[1]: § 18, запитання 1, 5, 6 на с. 76;

[3]: завдання на с. 26—27


19.

Різноманітність та значення кільчастих червів


[1]: § 19, запитання 4, 5 на с. 79, прочитати «Енциклопедичну вставку» на с. 82, 83 і висновки на с. 84;

[3]: завдання на с. 26—27

Тема 4. Членистоногі (8 годин)

20.

Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні


[1]: § 20, запитання 1—3 на с. 89;

[2]: підготуватися до лабораторної роботи № 5 «Вивчення пристосованості в зовнішній будові ракоподібних до середовища існування»;

[3]:завдання на с.30-31

21.

Різноманітність класу Ракоподібні.

Лабораторна робота № 5 «Вивчення пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування»


[1]: § 21, запитання 3, 4 на с. 91;

[3]: завдання на с. 30—31

22.

Клас Павукоподібні


[1]: § 22, запитання 2—6 на с. 95;

[3]: завдання на с. 32—33

23.

Клас Комахи


[1]: § 23, запитання 4 на с. 98;

[3]: завдання на с. 34—35

24.

Різноманітність комах. Комахи з неповним перетворенням


[1]: § 24, запитання 3—5 на с. 102;

[2]: підготуватися до лабораторної роботи № 6 «Вивчення пристосування у зовнішній будові комах до середовища існування»;

[3]: завдання на с. 34—37

25.

Різноманітність комах. Комахи з повним перетворенням.

Лабораторна робота № 6 «Вивчення пристосування у зовнішній будові комах до середовища існування»


[1]: § 25, запитання 4—6 на с. 106, прочитати рубрику «Україна. Охорона природи» на с. 106.

[2]: підготуватися до лабораторної роботи № 7 «Визначення комах за допомогою визначальної картки»;

[3]: завдання на с. 34—37

26.

Суспільні комахи. Лабораторна робота7 «Визначення комах за допомогою визначальної картки»


[1]: § 26, запитання 1, 4 на с. 110;

[3]: завдання на е, 36—37

27.

Значення та охорона членистоногих


[1]:§ 27,ознайомитися з рубрикою Енциклопедична вставка» на с. 114, 115, прочитати висновки на с. 116;

[2]: підготуватися до лабораторної роботи № 8 «Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків» (на прикладі акваріумних видів);

[3]: завдання на с. 38—39

Тема 5. Молюски (3 години)

28.

Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски. Лабораторна робота № 8 «Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків»

(на прикладі акваріумних видів)


[І]: § 28, запитання 5, 6 на с. 121;

[2]: підготуватися до лабораторної роботи № 9 «Порівняння та визначення черепашок молюсків»;

[3]: завдання на с. 40—41

29.

Клас Двостулкові молюски. Лабораторна робота № 9 «Порівняння та визначення черепашок молюсків»


[І]: § 29, запитання 4, 5 на с. 124;

[3]: завдання на с. 42—43

30.

Клас Головоногі молюски. Роль молюсків в екосистемах, їхнє значення для людини


[1]: § 30, запитання 4—6 на с. 127, ознайомитися з рубрикою «Україна. Охорона природи» на с. 128, прочитати висновки на с. 130.

[2]: підготуватися до лабораторної роботи № 10 «Зовнішня й внутрішня будова ланцетника» (на постійних мікропрепаратах)

[3]: завдання на с. 42—43.

Тема 6. Хордові тварини. Безчерепні. Риби (7 годин )

31.

Тип Хордові. Підтип Безчерепні. Підтип Черепні (Хребетні). Лабораторна робота № 10 «Зовнішня й внутрішня будова ланцетника» (на постійних мікропрепаратах)


[1]: § 31, запитання 1—3 на с. 134;

[3]: завдання на с. 46—48

32.

Надклас Риби. Особливості будови й життєдіяльності хрящових риб


[1]: § 32, запитання 2, 6 на с. 140;

[3]: завдання на с. 48—49

33.

Різноманітність хрящових риб


[1]: § 33, запитання 5, 6 на с. 143;

[2]: підготуватися до лабораторної роботи № 11 «Вивчення зовнішньої будови та поведінки кісткових риб»;

[3]: завдання на с. 48—49

34.

Особливості будови й життєдіяльності кісткових риб.

Лабораторна робота №11 «Вивчення зовнішньої будови та поведінки кісткових риб»


[1]: § 34, запитання 1, 2 на с. 145;

[3]: завдання на с. 50—51

35.

Розмноження кісткових риб і їх поведінка


[1]: § 35, запитання 1, 2, 5, 7 на с. 149;

[3]: завдання на с. 50—51

36.

Різноманітність кісткових риб


[1]: § 36,запитання 4—7 на с. 152—153;

[3]: завдання на с. 52—53

37.

Значення риб у природі та для людини. Рибне господарство. Охорона риб


[1]: § 37, запитання 1—3 на с. 156, прочитати висновки на с. 160;

[2]: підготуватися до лабораторної роботи № 12 «Порівняння скелетів земноводних та риб»;

[3]: завдання на с. 52—53

Тема 7. Земноводні (3 години)

38.

Клас Земноводні. Особливості будови. Лабораторна робота №12 «Порівняння скелетів земноводних та риб»


[1]: § 38, запитання 4, 5 на с. 165;

[3]: завдання на с. 56—57

39.

Особливості життєдіяльності та поведінки земноводних


[1]: § 39, запитання 5, 6 на с. 168;

[3]: завдання на с. 56—57

40.

Різноманітність і значення земноводних. Охорона земноводних


[1]: § 40, запитання 6 на с. 172, прочитати висновки на с. 174;

[3]: завдання на с. 58—59

Тема 8. Плазуни (3 години)

41.

Клас Плазуни. Особливості будови та життєдіяльності плазунів


[1] § 41, запитання 3, 6, 7 на с. 179; [3]: завдання на с. 60—63

42.

Різноманітність плазунів


[1]: § 42, запитання 6 на с. 184, ознайомитися зі змістом рубрики «Наука та науковці»;

[3]: завдання на с. 62—63

43.

Роль плазунів в екосистемах, їх значення для людини. Охорона плазунів


[1]: висновки на с. 188;

[2]: підготуватися до лабораторної роботи № 13 «Вивчення зовнішньої будови птахів та будови пір’я»;

[3]: завдання на с. 62—63

Тема 9. Птахи (6 годин)

44.

Клас Птахи.

Особливості будови. Лабораторна робота №13 «Вивчення зовнішньої будови птахів та будови пір’я»


[1]: § 43, запитання 5—7 на с. 193;

[2]: підготуватися до лабораторної роботи № 14 «Вивчення особливостей будови скелета птахів»;

[3]: завдання на с. 66—67

45.

Особливості життєдіяльності птахів. Лабораторна робота №14 «Вивчення особливостей будови скелета птахів»


[1]: § 44, запитання 5, 6 на с. 198;

[3]: завдання на с. 66—67

46.

Нервова система та поведінка птахів


[1]: § 45, запитання 2 на с. 202;

[3]: завдання на с. 68—69

47.

Розмноження та розвиток птахів


[1]: § 45, запитання 7 на с. 202;

[3]: завдання на с. 68—69

48.

Різноманітність птахів


[1]: § 46, запитання 5—7 на с. 208;

[3]: завдання на с. 70—71

49.

Значення птахів. Охорона птахів


[1]: § 47, запитання 5—7 на с. 212, прочитати рубрику «Енциклопедична вставка» на с.214,215і висновки на с. 216;

[3]: завдання на с. 70—71

Тема 10. Ссавці (6 годин)

50.

Клас Ссавці. Особливості будови


[1]: § 48, запитання 4—7 на с. 220;

[3]: завдання на с. 74—75

51.

Особливості життєдіяльності ссавців


[1]: § 49, запитання 5—7 на с. 224; [3]: завдання на с. 74—75

52.

Розмноження та розвиток ссавців. Різноманітність ссавців: яйцекладні й сумчасті ссавці


[1]: §§ 50, 51, запитання 4—7 після § 51 на с. 230;

[3]: завдання на с. 78—79

53.

Різноманітність плацентарних ссавців: ряди Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни й Зайцеподібні


[1]: § 52, запитання 5—9, ознайомитися з рубрикою «Наука та науковці» на с. 234;

[3]: завдання на с. 78—79

54.

Різноманітність плацентарних ссавців: ряди Хоботні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати


[1]: § 53, запитання 4—6 на с. 238;

[3]: завдання на с. 78—79

55.

Роль ссавців в екосистемах. Значення й охорона ссавців


[1]: § 54, запитання 4, 5 на с. 242, ознайомитися зі змістом рубрики «Енциклопедична вставка» на с. 244, 245, прочитати висновки на с. 246;

[3]: завдання на с. 82—83

РОЗДІЛ VIII. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Тема 1. Організми і середовище існування (5 годин)

56.

Тварини та навколишнє середовище


[1]: § 55, запитання 4, 5 на с. 250;

[3]: завдання на с. 84—85

57.

Охорона тварин. Червона книга України. Природоохоронні території


[1]: § 56, запитання 1 на с. 252;

[3]: завдання на с. 84—85

58.

Етичне ставлення людини до тварин


Повторити тему «Етичне ставлення людини до тварин»

59.

Історичний розвиток тваринного світу. Протерозойська ера. Палеозойська ера


[1]:§57

60.

Історичний розвиток тваринного світу. Мезозойська ера. Кайнозойська ера


[1]: § 57, прочитати висновки на с. 258Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити