Біологія конспекти всіх уроків 8 клас -

Тришарові тварини. Черви
Тип Кільчасті черви. Лабораторна робота №4 «Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів» (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)

Мета: ознайомити учнів із загальною характеристикою кільчастих червів, показати їхню різноманітність, провести лабораторну роботу із вивчення зовнішньої будови й характеру рухів кільчастих червів.

Обладнання й матеріали: підручник [1], зошити [2], [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості будови й життєдіяльності кільчастих червів і їхню різноманітність (обладнання й матеріали для лабораторної роботи проставлені в тексті самої лабораторної).

Базові поняття й терміни: кільчасті черви, малощетинкові черви, багатощетинкові черви, п’явки.

Тип уроку: комбінований.


Хід уроку

І. Організаційний етап

Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє в зошиті [2] наявність виконаної лабораторної роботи № 4 «Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів» (на прикладі дощового черв’яка або трубочника). Запитує, що залишилося незрозумілим, чи були труднощі в її виконанні, відповідає на питання школярів.

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення проблемної ситуації

Ви, ймовірно, бачили дощових черв’яків, які в дощ з’являються на асфальті й гинуть. Як ви думаєте, із чим пов’язана така ситуація?

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Загальна характеристика типу Кільчасті черви

Можливо, школярі знають правильну відповідь на запитання, поставлене на початку уроку: дощові черв’яки живуть у землі, в якій викопують довгі трубчасті ходи, уночі виходять на поверхню землі, у холод і посуху йдуть глибоко в землю, а після сильних дощів через відсутність кисню змушені підніматися на поверхню (асфальт заважає їм повернутися назад).

Але дощовий черв’як — це лише один вид з 9 тисяч представників типу Кільчасті черви.

Кільчасті черви (кільчаки) — це морські, прісноводні й ґрунтові тварини, що мають більш складну організацію, ніж плоскі й круглі черви. Це в першу чергу стосується морських багатощетинкових червів, які є вузловою групою в еволюції вищих безхребетних: від їхніх древніх предків пішли молюски й членистоногі.

До найважливіших прогресивних рис будови кільчастих червів належать такі:

1. Тіло складається із численних (5—800) сегментів (кілець). Сегментація виражається не тільки в зовнішній, але й у внутрішній організації, у повторюваності багатьох внутрішніх органів, що підвищує виживання тварини при частковому пошкодженні тіла.

2. Групи подібних за будовою й функціями сегментів у багатощетинкових червів об’єднані у відділи тіла — головний, тулубний та анальну лопать. Головний відділ утворився шляхом злиття декількох передніх сегментів. У малощетинкових червів сегментація тіла однорідна.

3. Порожнина тіла вторинна або целом, вистелений целомним епітелієм. У кожному сегменті целом представлений двома ізольованими мішками, заповненими целомною рідиною.

4. Шкірно-м’язовий мішок складається з тонкої еластичної кутикули, розташованого під нею одношарового епітелію й двох м’язових шарів: зовнішнього — кільцевого і внутрішнього — сильно розвинутого поздовжнього.

5. Перші спеціалізовані органи руху — параподії — це бічні дволопатні вирости стінок тіла тулубних сегментів, у які заходить целом. Обидві лопаті (спинна й черевна) мають більшу або меншу кількість щетинок.

6. У малощетинкових червів иараподії відсутні, є лише пучки з нечисленними щетинками.

7. У травній системі, що має три відділи, передня кишка сильно диференційована на ряд органів (рот, глотку, стравохід, воло, шлунок).

8. Уперше розвинена замкнута кровоносна система. Вона складається з великих поздовжніх спинної та черевної судин, з’єднаних у кожному сегменті кільцевими судинами. Рух крові здійснюється за рахунок перекачувальної діяльності скорочувальних ділянок спинної, рідше кільцевих судин. У плазмі крові утримуються дихальні пігменти, близькі до гемоглобіну, завдяки яким кільчаки заселили місця із різним вмістом кисню.

9. Органи дихання у багатоіцетинкових червів — зябра; це тонкостінні листоподібні, пір’ясті або рунисті зовнішні вирости частини спинних лопатей параподії, пронизані кровоносними судинами. Малощетинкові черви дихають усією поверхнею тіла.

10. Органи виділення — попарно розташовані в кожному сегменті метанефридії, що виводять кінцеві продукти життєдіяльності з порожнинної рідини. Лійка метанефридія перебуває в целомі одного сегмента, а йдучий від неї короткий канаЛець відкривається назовні в наступному сегменті.

11. Нервова система гангліонарного типу. Вона складається з парних надглоткових і підглоткових гангліїв, з’єднаних нервовими стовбурами у навкологлоткове нервове кільце, і багатьох пар гангліїв черевного нервового ланцюжка, по одній парі в кожному сегменті. Органи чуття різноманітні: зору (у багатоіцетинкових червів), дотику, хімічного чуття, рівноваги.

12. Переважна більшість кільчаків — роздільностатеві тварини, рідше гермафродити. Розвиток з метаморфозом (у багатощетинкових червів) або прямий у малощетинкових червів, п’явок). Деякі види кільчаків, крім статевого, розмножуються й безстатевим способом (фрагментацією тіла з наступною регенерацією відсутніх частин).

Тип Кільчасті черви підрозділяється на три класи — Багатощетинко ві, Малощетинкові й П’явки.

IV.Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Робота з підручником

Школярі працюють із.малюнками на с. 75, ознайомлюючись із зовнішньою й внутрішньою будовою кільчастих червів. Потім вони читають текст про будову дощового черв’яка на с. 74—76.

Перевірити свої знання учні можуть, відповівши на запитання 2—4 на с. 76.

V. Самостійна робота учнів

У зошиті [2], або [3, вкладиш, с. 5] учні виконують лабораторну роботу № 4 «Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів» (на прикладі дощового черв’яка або трубочника).

Потім учні ознайомлюються з рубрикою «Запам’ятайте найважливіше» на с. 76, при необхідності записують висновки в зошит.

VI. Підсумки уроку

Школярі самостійно підбивають підсумок уроку, звертаючи увагу на ті нові знання, яких вони набули в процесі цього уроку.

VII. Домашнє завдання

У підручнику [1] прочитати § 18, відповісти на запитання 1, 5, 6 після параграфа на с. 76.

У зошиті [3, с. 26—27] виконати завдання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити