Біологія конспекти всіх уроків 8 клас -

Членистоногі
Значення та охорона членистоногих

Мета: ознайомити учнів зі значенням і особливостями охорони членистоногих.Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати значення членистоногих і особливості їхньої охорони.

Базові поняття й терміни: членистоногі, значення членистоногих, охорона членистоногих.

Тип уроку: комбінований.


Хід уроку


І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення питання

Чи потрібно охороняти комах?

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Значення членистоногих

Найбільш численним класом серед членистоногих є клас Комахи. Комахи, при їхній різноманітності й величезній чисельності, відіграють важливу роль у природі й житті людини. Вони є запилювачами рослин, винищувачами шкідливих представників цього класу, санітарами. Деякі корисні комахи — бджоли, шовкопряди — одомашнені людиною.

Комахи завдають великої шкоди. Залежно від об’єкта нападу шкідливих комах поділяють на декілька груп: шкідники поля, саду, городу, комірні шкідники, переносники хвороб.

З метою захисту рослин від комах застосовують різні способи боротьби з ними. Широко застосовується збір комах за допомогою ловчих канав,кілець, бреднів, комахоуловлювачів. Крім того, боротьба ведеться й хімічним методом, при якому на комах впливають отрутою. Але використання хімічних речовин призводить до отруєння ґрунту, води, знищення поряд зі шкідливими комахами й корисних комах. Тому останнім часом визнання одержав біологічний спосіб боротьби, при якому людина використовує природних ворогів комах: комахоїдних птахів, комах-хижаків (жужелиць, сонечок і ін.). Штучно розводять наїзника-трихограму для боротьби з яблуневою плодожеркою.

Серед комах, що шкодять безпосередньо самій людині, особливо звернули на себе увагу ті, які є розповсюджувачами хвороб, наприклад, деякі комарі, що викликають своїм укусом зараження малярією.

Отже, роль комах у природі надзвичайно різноманітна. Вони беруть участь у колообігу речовин, тому що використовують найрізноманітніші джерела їжі (від живої рослини й тіла інших тварин до залишків, що розкладаються, рослинного й тваринного походження), виконують санітарну функцію, беруть активну участь у ґрунтоутворювальному процесі. Значною є їхня роль у запиленні квіткових рослин. Комахи дають коштовну харчову й технічну продукцію (медоносні бджоли, шовкопряди, лакові червці й ін.). Деякі комахи корисні винищуванням шкідників і бур’янів, багато видів служать їжею для ряду промислових тварин — ссавців, птахів і риб. Серед комах багато небезпечних шкідників рослин і тварин. Великої шкоди комахи завдають як переносники збудників ряду захворювань, кровососи тощо.

2. Охорона членистоногих

Господарська діяльність людини впливає на комах по-різному. Одні з них, пристосовуючись до розвитку на культурних рослинах і бур’янах, як, наприклад, городні білани — капустяний, ріпний, стають масовими й найчастіше шкодять. Інші, навпаки, скорочують свою кількість у місцях поселення людини. Аполлон, наприклад, був ще недавно досить звичайним метеликом, а потім виявився червонокнижником.

Зменшення чисельності й зникнення комах пов’язане насамперед зі знищенням або зміною їхніх природних місць існування. Особливо це стосується тих видів, які вузько пристосовані до життя в певних умовах (наприклад, комахи пустелі) або прив’язані у своєму розвитку до якого- небудь одного виду рослини; значну роль, зокрема в гірських районах, може відіграти надмірний випас худоби: поїдання й витоптування ними кормових рослин комах.

Найбільш рідкісні види комах, що скорочують свою чисельність, заносяться в Червону книгу України. Це є юридичною підставою для їхньої охорони: зокрема, забороняється вилов цих видів у природі. Деякі види охороняються в тих заповідниках, на території яких вони живуть; для охорони інших є можливою організація заказників з метою збереження усього комплексу природних умов у місцях їхнього існування.

IV.Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Робота з підручником

Школярі читають текст підручника на с. 110—112 і відповідають на питання 1—5 на с. 112.

Робота із зошитом

Виконати завдання в зошиті [3, с. 38—39].

V. Самостійна робота учнів

Учні виконують завдання рубрики «Готуємося до тематичного оцінювання»

Учні ознайомлюються з рубрикою «Запам’ятайте найважливіше» на с. 112, при необхідності записують висновки в зошит.

VI. Підсумки уроку

Школярі самостійно підбивають підсумок уроку, звертаючи увагу на ті нові знання, яких вони набули в процесі цього уроку.

VII. Домашнє завдання

У підручнику [1] прочитати § 27, ознайомитися з рубрикою «Енциклопедична вставка» на с. 114, 115, прочитати висновки на с. 116.

Користуючись зошитом [2], підготуватися до лабораторної роботи № 8 «Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків» (на прикладі акваріумних видів).

У зошиті [3, с. 38—39] виконати завдання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити