Біологія конспекти всіх уроків 8 клас -

Земноводні
Клас Земноводні. Особливості будови. Лабораторна робота № 12 «Порівняння скелетів земноводних та риб»

У цій темі школярі ознайомлюються із загальною характеристикою класу Земноводні, сезонними явищами в житті земноводних, їхньою різноманітністю, роллю в екосистемах, значенням для людини.


Мета: ознайомити учнів із загальною характеристикою класу Земноводні, сезонними явищами в житті земноводних, провести лабораторну роботу з порівняння кістяків земноводних та риб.

Обладнання й матеріали: підручник [1], зошити [2], [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості будови й життєдіяльності земноводних, сезонні явища в їхньому житті.

Базові поняття й терміни: земноводні, сезонні явища в житті земноводних.

Тип уроку: комбінований.


Хід уроку

I.Організаційний етап

Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє в зошиті [2] наявність виконаної лабораторної роботи № 12 «Порівняння скелетів земноводних та риб». Запитує, що залишилося незрозумілим, чи були труднощі у її виконанні, відповідає на питання школярів.

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення питання

Чому земноводні одержали таку назву?

III.Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Загальна характеристика класу Земноводні

Земноводні — перша невеличка за кількістю видів група хребетних тварин, що освоїла наземне середовище, але зберегла тісний зв’язок з водним. Земноводні поширені повсюдно, але найбільш широко зустрічаються в регіонах з теплим і вологим кліматом. Живуть поблизу водоймищ.

Земноводні походять від однієї із груп давніх прісноводних кистеперих риб — стегоцефалів, що жили понад 300 млн років тому в заболочених водоймах. Найважливіші адаптації, що дозволили земноводним вийти в наземне середовище, пов’язані з подоланням сили ваги (гравітації) і захистом тіла від втрати вологи.

Характерні риси організації земноводних:

1. Тіло злеї’ка сплющене й підрозділяється на голову, тулуб і дві пари п’ятипалих кінцівок. У невеличкої групи земноводних є хвіст.

2. Шкіра тонка, гола, волога, багата слизовими залозами.

3. Череп рухливо з’єднаний із хребтом, що складається із чотирьох відділів: шийного, тулубного, крижового й хвостового. Плечовий і тазовий пояси забезпечують кінцівкам опору. Кістяк кінцівок побудований за типом системи рухливих важелів, що дозволяють тварині пересуватися по твердій поверхні. У кістяку багато хряща.

4. М’язова система складається з окремих диференційованих м’язів. Рухи різних частин тіла більш різноманітні, ніж у риб.

5. Земноводні — хижаки. У них розвинені слинні залози, секрет яких зволожує ротову порожнину, язик і їжу. Активно схоплена здобич перетравлюється в шлунку. Останній відділ травного каналу — розширена клоака.

6. Органи дихання дорослих тварин — шкіра й легені, у личинок — зябра.

7. Серце трикамерне. Є два кола кровообігу: велике (тулубне) і мале (легеневе). Артеріями великого кола кровообігу тече змішана кров, і тільки головний мозок забезпечується артеріальною кров’ю.

8. Органи виділення — парні тулубні нирки. Сеча стікає двома сечоводами у клоаку, а з неї — у сечовий міхур. Виведений кінцевий продукт азотистого обміну — сечовина.

9. Передній мозок земноводних у порівнянні з таким же у риб має більші розміри й розділений на дві півкулі. Мозочок розвинений гірше у зв’язку з малою рухливістю. Будова органів слуху й зору пристосована до життя на суші. У личинок земноводних є орган бічної лінії.

10. Запліднення зовнішнє, у воді. Розвиток з неповним метаморфозом, зі стадією рибоподібної личинки.

2. Особливості будови земноводних

Розглянемо особливості будови земноводних на прикладі жаби.

Сплющене тіло жаби поділяється на широку голову й короткий тулуб. Голова малорухома, тому що шия майже не виражена. Задні кінцівки довші від передніх. Шкіра гола, з великою кількістю багатоклітинних слиновидільних залоз, прикріплена до тіла не по всій довжині, а тільки на певних ділянках, між якими є простори, заповнені лімфою. Ці особливості будови захищають шкіру від висихання.

Кістяк земноводних, як і у всіх хребетних, складається із черепа, хребта, кістяка кінцівок і їхніх поясів. Череп майже суцільно хрящовий. Він рухливо сполучений із хребтом. Хребет містить дев’ять хребців, об’єднаних у три відділи: шийний (1 хребець), тулубний (7 хребців), крижовий (1 хребець), а всі хвостові хребці зрослися, утворивши єдину кісточку — уростиль. Ребра відсутні. Плечовий пояс включає типові для наземних хребетних кістки: парні лопатки, воронячі кістки (коракоїди), ключиці й непарну грудину. Тазовий пояс складають дві тазові кістки, утворені трьома парами клубових, сідничних і лобкових костей, що зрослися між собою.

Кістяк вільних кінцівок побудований за типом системи багаточленних важелів, рухливо з’єднаних кулястими суглобами. У складі передньої кінцівки виділяють плече, передпліччя й кисть. Кисть поділяється на зап’ястя, п’ясток і чотири фаланги пальців. Задня кінцівка складається зі стегна, гомілки й стопи. Стопа включає кості передплесна, плесна й фаланги п’яти пальців. Задні кінцівки довші за передні. Це пов’язано з пересуванням по суші стрибками, а у воді — з енергійною роботою задніх кінцівок при плаванні.

Завдяки рухливості відділів кістяка рухи тіла земноводних більш різноманітні, ніж у риб.

IV.Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Робота з підручником

Школярі працюють із малюнками на с. 162, 163, ознайомлюючись із зовнішньою й внутрішньою будовою земноводних.

Потім вони читають текст на с. 162—164 і відповідають на запитання 1—3 на с, 165.

V. Самостійна робота учнів

Користуючись зошитом [2], або зошитом [3, вкладиш, с. 13]. учні виконують лабораторну роботу № 12 «Порівняння скелетів земноводних та риб».

Учні ознайомлюються з рубрикою «Наука та науковці» на с. 164 і рубрикою «Запам’ятайте найважливіше» на с. 164, при необхідності записують висновки в зошит.

VI. Підсумки уроку

Школярі самостійно підбивають підсумок уроку, звертаючи увагу на ті нові знання, яких вони набули в процесі цього уроку.

VII. Домашнє завдання

У підручнику [1] прочитати § 38, відповісти на запитання 4, 5 після параграфа на с. 165.

У зошиті [3, с. 56—57] виконати завдання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити