Усі уроки біології 8 клас - Задорожний К.М. 2016

Дихання
РОБОТА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ Й РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАННЯ

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів з особливостями роботи органів дихання і регуляцією процесів дихання в організмі людини;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі органів дихання;

- виховна: виховувати розуміння значення нормального функціонування дихальної системи для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиця «Органи дихання», моделі гортані й легень, діафільм «Будова й робота органів дихання».

Базові поняття й терміни: легені, тканини, склад повітря, дифузія, дихальні рухи, вдих, видих, дихальний центр, міжреберні м'язи, діафрагма, черевний і грудний типи дихання, дихальні рефлекси, чхання, кашель, життєва ємність легень, дихальний об'єм, додатковий об'єм, резервний об'єм, спірометр.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які органи входять до складу дихальної системи?

2. Яке значення дихальної системи?

3. Опишіть будову й функції легень.

4. Які органи входять до складу дихальної системи?

5. Які органи формують голос?

6. Чому відбувається «мутація голосу»?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя

Черевне дихання — тип дихання, за якого в акті видиху переважає м’язове зусилля, що створюється діафрагмою.

Грудне дихання — тип дихання, за якого в акті видиху переважає м’язове зусилля, що створюється міжреберними м’язами.

Основні дихальні рефлекси:

- гальмування дихальних рухів у разі сильного охолодження;

- чхання;

- кашель.

Основні функціональні показники дихальної системи:

- життєва ємність легень;

- дихальний об’єм;

- резервний об’єм;

- додатковий об’єм;

- залишковий об’єм;

- мертвий простір.

Регуляція дихання

Заповнення таблиці

Функціональний показник

Зміст показника

Життєва ємність легень

Найбільша кількість повітря, яка може надійти до легень

Дихальний об’єм

Об’єм повітря, що надходить до легень (або видаляється з них) під час кожного вдиху (видиху)

Резервний об’єм

Об’єм повітря, який може додатково надійти з легень під час найглибшого видиху

Додатковий об’єм

Об’єм повітря, який може додатково надійти до легень під час найглибшого вдиху

Залишковий об’єм

Об’єм повітря, що залишається в легенях після максимального видиху

Мертвий простір

Об’єм повітря, що міститься в повітроносних шляхах

Зміни, що відбуваються зі складом повітря під час дихання

Повітря

Уміст газів, %

кисень

вуглекислий газ

азот

Що вдихається

20,94

0,03

79,03

Що видихається

16,30

4,00

79,70

Альвеолярне

14,20

5,20

80,60

Етапи газообміну в організмі людини

1. Надходження свіжого повітря, багатого киснем, до дихальної поверхні з допомогою дихальних рухів.

2. Дифузія СО2 і О2 через дихальний епітелій.

3. Перенесення газів транспортною системою організму.

4. Обмін СО2 і О2 між клітинами і транспортними рідинами, який здійснюється шляхом дифузії через стінки клітин.

Основні властивості дихальної поверхні легень

1. Гарна проникність — гази вільно проходять через дихальну поверхню в обох напрямах.

2. Незначна товщина — дифузія, з допомогою якої здійснюється газообмін, ефективна тільки на невеликих відстанях.

3. Висока вогкість — вуглекислий газ і кисень дифундують тільки в розчиненому стані.

4. Велика площа — тільки досить велика площа дихальної поверхні здатна забезпечити обмін достатньої для організму кількості газів.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Як регулюється процес дихання?

2. Опишіть механізм грудного дихання.

3. Опишіть механізм черевного дихання.

4. Що таке дихальний об’єм?

5. Як визначити життєву ємність легень?

Самостійна робота учнів

1. Яке значення має тренування дихальних м’язів?

2. Навіщо треба визначати фізіологічні показники дихальної системи?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал з підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити