Усі уроки біології 8 клас - Задорожний К.М. 2016

Транспорт речовин
ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ. КРОВ І ЛІМФА

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів з внутрішнім середовищем організму людини, розглянути склад і функції крові, лімфи та тканинної рідини;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі компонентів крові;

- виховна: виховувати розуміння значення сталості внутрішнього середовища організму для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням будови кровоносних систем кільчастих черв'яків, членистоногих і хордових, таблиця «кров». Базові поняття й терміни: внутрішнє середовище організму, гомеостаз, кров, лімфа, тканинна рідина, плазма, фізіологічний розчин, формені елементи крові, еритроцити, лейкоцити, тромбоцити.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Бесіда вчителя з обговоренням питань

1. Чим відрізняється хімічний склад клітин від хімічного складу навколишнього середовища?

2. Чому організм повинен підтримувати сталість свого складу?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Гомеостаз — постійність умов життєдіяльності клітин у внутрішньому середовищі.

Основні складові внутрішнього середовища організму:

- кров;

- лімфа;

- тканинна рідина.

Основні функції крові

Функція

Зміст функції

Транспортна

Транспортування кисню й вуглекислого газу, поживних речовин і продуктів обміну

Регуляторна

Доставка до місця дії гормонів та інших біологічно активних речовин, перерозподіл тепла між органами й частинами тіла

Захисна

Знищення сторонніх об’єктів, що проникли до організму, шляхом фагоцитозу або вироблення антитіл

Склад крові

Кількість води в крові сягає 90 %. Концентрація солей у плазмі крові (Na+, K+, Ca2+, HCO3- та ін.) становить 0,9 % і підтримується на постійному рівні. Водний розчин, концентрація якого становить 0,9 %, називається фізіологічним. його можна використати для поповнення крові в разі її значних утрат.

До складу органічних речовин плазми крові входять білки, жири й вуглеводи. їх концентрація може досить сильно коливатися.

З формених елементів крові еритроцити й лейкоцити є кров’яними клітинами, а тромбоцити — кров’яними пластинками.

Робота з таблицею

Формені елементи крові

Типи клітин

Будова й функції

Еритроцити


Червоні кров’яні клітини, що переносять кисень від органів дихання до тканин. У зрілих еритроцитах людини немає ядер, вони мають форму двовгнутого диска

Тромбоцити


Фрагменти клітин, оточені мембраною. Мають неправильну форму, ядро зазвичай відсутнє. Беруть участь у процесі зсідання крові

Лейкоцити

1. Гранулоцити (нейтрофіли, базофіли й еозинофіли)

Мають розділене на лопаті ядро й зернисту цитоплазму. Мають здатність до амебоїдного руху. Беруть участь у процесах імунітету


2. Агранулоцити (моноцити й лімфоцити)

Мають ядро овальної форми й незернисту цитоплазму. Улімфоцитів здатність до амебоїдного руху обмежена. Активно беруть участь в імунних процесах, лімфоцити здатні утворювати антитіла

Розповідь учителя

Основні властивості еритроцитів:

- діаметр — 7,5 мкм;

- кількість в 1 мм3 — 4-5 х 106 штук;

- форма — двовгнутий диск;

- ядро клітини — відсутнє;

- місце утворення — червоний кістковий мозок (еритробласти);

- місце руйнування — печінка й селезінка;

- термін життя — близько 120 днів.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Які функції виконує кров?

2. Які рідини складають внутрішнє середовище організму?

3. Що таке гомеостаз?

4. Який склад крові?

5. Що міститься у плазмі крові?

Самостійна робота учнів

1. Чому склад і вміст органічних речовин у плазмі може досить сильно коливатися? (Залежно від потреби організму плазма переносить між органами ті чи інші органічні речовини)

2. У яких випадках уміст органічних речовин у плазмі крові різко збільшується? (Після прийому їжі, коли розпочинається її всмоктування)

3. чому концентрація солей у плазмі крові підтримується практично на постійному рівні? (Для збереження сталості внутрішнього середовища організму, що забезпечує найбільш сприятливі умови для перебігу процесів обміну)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал з підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити