Усі уроки біології 8 клас - Задорожний К.М. 2016

Транспорт речовин
ГРУПИ КРОВІ. ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА «МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА КРОВІ ЛЮДИНИ»

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів з групами крові людини та форменими елементами крові, розглянути основні принципи процесів переливання та зсідання крові;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі компонентів крові;

- виховна: виховувати розуміння значення сталості внутрішнього середовища організму для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиця «кров», мікроскопи, мікропрепарати крові людини й жаби.

Базові поняття й терміни: формені елементи крові, еритроцити, групи крові, переливання крові, донор, тромбоцити, тромбін, протромбін, тромб, зсідання крові, тромбопластин, фібриноген, фібрин.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Що входить до складу внутрішнього середовища організму?

2. Що входить до складу крові?

3. Які функції виконує плазма крові?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя

Основні властивості тромбоцитів:

1) діаметр — 2-5 мкм;

2) кількість в 1 мм3 — 180 000-320 000 штук;

3) форма — частіше неправильна;

4) ядро клітини — зазвичай відсутнє;

5) місце утворення — червоний кістковий мозок (мегакаріоцити);

6) місце руйнування — печінка й селезінка;

7) термін життя — 8-11 днів.

Схема зсідання крові

Фактори, що впливають на зсідання крові

Уповільнюють або блокують зсідання

Прискорюють зсідання

Аніони

Катіони

Гепарин

Отрута гюрзи

Гірудин

Йони Ca2+


Вітамін K

Гемофілія — уроджене порушення системи зсідання крові.

Групи крові

Групи крові — імуногенетичні ознаки крові, що зумовлені специфічними антигенами й дозволяють ділити кров особин одного виду на групи. Антигени можуть міститися в еритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах, плазмі крові або в різних тканинах. За сукупністю генетичних ознак антигени об’єднують у незалежні одна від одної групи — системи груп крові. У людини відомо 15 антигенних систем тільки еритроцитів, кожна з яких нараховує від двох до декількох десятків антигенів.

Найбільше практичне значення для людини мають дві системи груп крові — АВ0 і резус-система.

Групи крові в людини (система АВ0) були відкриті Карлом Ландштейнером 1900 року.

Диференціація крові людини за системою АВ0 на чотири групи ґрунтується на комбінації двох антигенів (аглютиногени А і В) в еритроцитах і двох антитіл (аглютиніни а і β) у плазмі крові. Кров I групи не містить аглютиногени А і В, але містить аглютиніни а і β. Кров II групи містить аглютиноген А і аглютинін β. Кров III групи містить аглютиноген В і аглютинін а. Кров IV групи містить аглютиногени А і В, але не містить аглютиніни а і β. Після взаємодії однойменних аглютиногенів і аглютинінів відбувається реакція аглютинації (осідання) еритроцитів.

Знаючи ці властивості, можна запропонувати схему переливання крові.

Резус-система була відкрита 1940 року. Вона включає п’ять антигенів, які можуть утворювати 27 груп крові. Але в практичній медицині враховують тільки наявність (резус-позитивні організми) або відсутність (резус-негативні організми) резус-фактора.

під час переливання крові, несумісної за резус-фактором, або під час вагітності, коли мати резус-негативна, а дитина резус-позитивна, виникає резус-конфлікт. при цьому в крові матері утворюються антитіла, що руйнують еритроцити плоду.

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини

Цілі: ознайомитися з будовою формених елементів крові людини, провести порівняння будови еритроцитів жаби й людини.

Обладнання й матеріали: мікроскопи, мікропрепарати крові людини й жаби, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Підготувати мікроскоп до роботи.

2. За малого збільшення мікроскопа розглянути мікропрепарат крові людини. Звернути увагу на кількість і форму різних клітин крові.

3. Перевести мікроскоп на велике збільшення, розглянути й порівняти структуру еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів.

4. Розглянути під мікроскопом мікропрепарат крові жаби. порівняти форму, розміри й наявність ядер в еритроцитах людини й жаби.

5. Зробити висновки, в яких указати характерні відмінності різних формених елементів крові людини, а також основні відмінності еритроцитів жаби й людини.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал з підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити