Усі уроки біології 8 клас - Задорожний К.М. 2016

Транспорт речовин
СИСТЕМА КРОВООБІГУ. СЕРЦЕ І ЙОГО РОБОТА

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів із системою кровообігу організму людини та особливостями будови серця, розглянути принципи роботи серця й механізми регуляції цього процесу;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі серця людини;

- виховна: виховувати розуміння значення нормального функціонування серця для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиці «кровообіг», «Будова серця», «Еволюція кровоносної системи хребетних», розбірна модель серця.

Базові поняття й терміни: кровообіг, серце, ендокард, міокард, епікард, перикардій, передсердя і шлуночки, клапани, збудливість, провідність, електрокардіограма, автоматизм серця, серцевий цикл, систола, діастола, систолічний об'єм, хвилинний об'єм крові, саморегуляція роботи серця, гуморальна регуляція роботи серця.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Що входить до складу внутрішнього середовища організму?

2. Що входить до складу крові?

3. Які функції виконує плазма крові?

4. Що таке групи крові?

Повідомлення учнів

Будова серця в різних груп хребетних.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя

Схема будови серця

Оболонки серця:

- ендокард (внутрішня);

- міокард (середня м’язова);

- епікард (зовнішня);

- перикард (навколосерцева сумка).

Основні властивості серцевого м'яза

Збудливість — здатність переходити зі стану спокою до робочого стану під впливом різних подразників.

Провідність — здатність поширювати збудження, що виникло на будь-якій ділянці, по всьому серцю.

Скоротливість — здатність м’язової тканини серця скорочуватися під впливом збудження.

Автоматизм — здатність серця скорочуватися під впливом імпульсів, що виникають у самому серці.

Серцевий цикл

Фаза серцевого циклу

Тривалість фази, с

Події, що відбуваються

Скорочення передсердь

0,1

Кров із передсердь через клапани виштовхується до шлуночків

Скорочення шлуночків

0,3

Венозна кров із правого шлуночка виштовхується до легеневої артерії, а артеріальна кров із лівого шлуночка виштовхується до аорти

Діастола

0,4

Серцевий м’яз розслаблений, кров із вен надходить до передсердь

Систолічний об’єм — кількість крові, що викидається серцем за одне скорочення.

Хвилинний об'єм крові — об’єм крові, яка прокачується через серце протягом однієї хвилини.

Регуляція роботи серця

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

- Яке значення має кровообіг?

- Яку будову має серце?

- Які основні властивості серцевого м’яза?

- Які фази виділяють у серцевому циклі?

- Що таке систолічний об’єм?

- Як обчислити хвилинний об’єм крові?

- Як регулюється робота серця?

Самостійна робота учнів

1. Чому серцевий м’яз виділяють в окремий тип м’язів? (Особливості роботи серця вимагають від його м’яза властивостей як скелетного, так і гладкого м’яза. Тому, хоча в процесі еволюції серцевий м’яз розвинувся з гладкого м’яза, він має низку властивостей скелетного м’яза)

2. Як забезпечується автоматизм роботи серця? (З допомогою спеціальних клітин, які автоматично продукують ритмічні імпульси, що спричинюють скорочення серця)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал з підручника.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити