Усі уроки біології 8 клас - Задорожний К.М. 2016

Вступ
ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. КЛІТИНИ І ТКАНИНИ

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів із будовою клітин та тканин людини, їх різноманіттям і функціями, які вони виконують;

- розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв'язки між об'єктами вивчення та вміння аналітично мислити;

- виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують.

Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Схема будови клітини», «різноманітність клітин людини», «Будова молекули білка», таблиці «Тканини рослин», «Тканини тварин і людини», мікроскопи, мікропрепарати тканин людини.

Базові поняття й терміни: клітина, органели, мембрани, цитоплазма, ядро, тканина, епітеліальна, сполучна, м'язова й нервова тканини.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

питання для бесіди

· Що вивчає анатомія?

· Що вивчає генетика людини?

· Навіщо потрібно вивчати фізіологію?

Повідомлення учнів

Будова й функції мітохондрій.

Будова й функції ядра клітини.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з обговоренням доповідей і заповненням таблиці

Органели

Особливості будови

Функції

цитоплазма

Високовпорядкована колоїдна система, для якої характерний постійний рух її колоїдних часток та інших компонентів

Забезпечує проходження переважної більшості процесів клітинного метаболізму, зв’язує всі структури клітини в єдину систему

Мітохондрії

Складаються з двох мембран (зовнішньої і внутрішньої) і матрикса, розташованого всередині мітохондрії. Внутрішня мембрана утворює впинання або трубчасті вирости. Зовнішня мембрана гладка. Утворення нових мітохондрій відбувається шляхом поділу старих

Утворення енергії в процесі біологічного окиснення (тканинного або клітинного дихання)

Рибосоми

частки складної форми, які мають у складі дві субодиниці (велику й малу)

Здійснення біосинтезу білка

Ядро

форма ядра сферична або еліпсоїдна. Оточена ядерною оболонкою, що складається з двох мембран. ядерна оболонка в багатьох місцях пронизана порами, на краях яких зовнішня мембрана переходить у внутрішню. Усередині заповнене каріоплазмою, в якій розташовані хроматин і ядерця

Керує білковим синтезом, фізіологічними й морфологічними процесами у клітині. Забезпечує збереження й відтворення генетичної інформації

Розповідь учителя з одночасним заповненням таблиці та демонстрацією мікропрепаратів тканин

Тип тканини

Особливості будови

Функції, що виконує

Епітеліальна тканина

Одношаровий епітелій

Складається з плоских, кубічних, циліндричних або війчастих клітин, які розташовані в один шар. Міжклітинна речовина представлена базальним шаром(переплетенням білкових волокон), на якому розташовані клітини епітелію

Покривна, захисна, всмоктувальна, секреторна

Багатошаровий епітелій

Складається з плоских, кубічних або циліндричних клітин, які розташовані в декілька шарів. Міжклітинна речовина представлена базальним шаром (переплетенням білкових волокон), на якому розташовані клітини нижнього шару

Переважно виконують покривну й захисну функції

Тканини внутрішнього середовища

Кров

Рідка тканина, у якій клітини (формені елементи) не сполучаються одна з одною, а вільно переміщуються в рідкій міжклітинній речовині (плазмі крові)

Виконує транспортну, трофічну й захисну функції

Лімфа

Рідка тканина, за складом близька до плазми крові, у якій клітини (представлені в основному лімфоцитами) не сполучаються одна з одною, а вільно переміщуються в рідкій міжклітинній речовині

Виконує транспортну, трофічну й захисну функції

Ретикулярна тканина

Є основою кровотвірних органів, структура — переважно як у пухкої сполучної тканини, у деяких випадках — як у щільної сполучної тканини

Кровотвірна

Жирова тканина

Не має власної основної речовини. фактично, це пухка тканина, що містить велику кількість жирових клітин, зібраних у часточки

Виконує запасаючу функцію, зберігає тепло

Пухка сполучна тканина

Складається з клітин, рідко розкиданих у міжклітинній речовині, і волокон, що створюють пухке невпорядковане сплетіння

Є основою структури різних органів

Щільна сполучна тканина

Складається, в основному, з волокон, які занурені в міжклітинну речовину й розташовані безладно або більш чи менш паралельно одне одному. Містить мало клітин

Є основою структури різних органів

Кісткова тканина

Складається з клітин (остеобластів), занурених у звапнілу основну речовину (30 % її складають органічні сполуки, в основному колагенові волокна, а 70 % — неорганічні, в основному гідроксіапатит)

Опорна й захисна

Хрящова тканина

Складається з клітин (хондробластів), занурених у пружну основну речовину — хондрин (містить волокна, що складаються з колагену)

Бере участь у виконанні опорної функції, зв’язує між собою кістки скелета

М’язова тканина

Посмугована м’язова тканина

Складається з дуже довгих клітин (волокон), що розділені на саркомери. Мають добре виражену поперечну смугастість

Забезпечують потужні швидкі скорочення скелетної мускулатури

Гладенька м’язова тканина

Складається з окремих веретеноподібних клітин, зібраних у пучок або пласти. Не має поперечної смугастості

Забезпечує відносно повільне ритмічне скорочення м’язів внутрішніх органів

Серцева м’язова тканина

Складається з клітин, які на кінцях розгалужуються і сполучаються одна з одною за допомогою особливих поверхневих паростків — вставочних дисків. Мають добре виражену поперечну смугастість

Забезпечують швидкі ритмічні скорочення серцевого м’яза

Нервова тканина

Нейрони

Нервові клітини, які здатні збуджуватися й передавати нервові імпульси. Мають дуже малу здатність до регенерації

Виконують провідну й керуючу функції

Нейроглія

Клітини нервової тканини, що забезпечують життєдіяльність нейронів

Виконують трофічну, захисну й секреторну функції

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

- Які функції виконують мітохондрії?

- Розкажіть про особливості будови ядра.

- Які особливості будови мають сполучні тканини?

- Які особливості будови мають епітеліальні тканини?

- Які функції виконує м’язова тканина?

Вивчити відповідний матеріал з підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити