Усі уроки біології 8 клас - Задорожний К.М. 2016

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система
ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів з особливостями будови та роботи вегетативної нервової системи в організмі людини, порівняти симпатичну й парасимпатичну системи;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі вегетативної нервової системи;

- виховна: виховувати розуміння значення нормального функціонування вегетативної нервової системи для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиці «Головний мозок людини», «Нервова система людини», «Вегетативна нервова система», розбірна модель головного мозку людини.

Базові поняття й терміни: автономна нервова система, симпатичний і парасимпатичний відділи, нервові вузли (ганглії), гіпоталамус.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. До якого відділу головного мозку належить кора?

2. Яку будову має кора головного мозку?

3. Які функції виконує кора головного мозку?

Повідомлення учнів

1. Структура й функції вегетативної нервової системи.

2. Структура й функції гіпоталамуса.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Вегетативна нервова система — частина нервової системи, що регулює діяльність внутрішніх органів, залоз, судин, гладких і деяких посмугованих м’язів, а також керує процесами обміну речовин.

Вегетативна нервова система складається з двох частин, що мають протилежну дію на органи і тканини організму — симпатичного й парасимпатичного відділів. Вищим центром контролю вегетативної нервової системи є гіпоталамус, який контролює також діяльність ендокринної системи.

Автономна (вегетативна) нервова система забезпечує іннервацію внутрішніх органів, судинної системи, залоз, гладеньких м’язів. Вона здійснює також трофічний вплив на скелетні м’язи. Не викликаючи скорочення цих м’язів, вона покращує їх живлення і тим самим стимулює їхню роботу. Вона регулює діяльність внутрішніх органів і судин, секрецію залоз, роботу серця. Процеси обміну речовин також регулюються вегетативною нервовою системою.

Діяльність вегетативної нервової системи не підпорядковується волі та свідомості людини. Людина не відчуває навіть наявності багатьох внутрішніх органів, особливо тих, що не рухаються, як, наприклад, залози, не відчуває, як у них відбувається секреція, як усмоктується їжа в кишках тощо. людина не може свідомо керувати діяльністю цих органів, як керує своєю мускулатурою. Такі процеси відбуваються поза свідомістю людини й не підпорядковані її волі.

У вегетативній нервовій системі, як і в соматичній, розрізняють центральну й периферичну частини. Центральна частина представлена вегетативними нейронами, які утворюють у головному і спинному мозку скупчення — вегетативні ядра. Периферичну частину утворюють численні вегетативні нервові вузли й нервові волокна.

На стан вегетативної нервової системи можуть впливати деякі гормони й лікарські речовини. Наприклад, гормон адреналін підвищує тонус симпатичної нервової системи, а ацетилхолін — парасимпатичної.

Симпатична нервова система

Нервові волокна виходять з головного, грудного й поперекового відділів центральної нервової системи. Ганглії розташовані поряд зі спинним мозком. Прегангліонарні волокна короткі, іннервують великі ділянки. Постгангліонарні волокна довгі, численні.

В ефекторах звільняється норадреналін. Має генералізовану дію, збудливий ефект. підвищує інтенсивність обміну, посилює ритмічні форми активності, знижує пороги чутливості. Домінує під час стресу.

Симпатична нервова система прискорює роботу серця, звужує просвіт судин, підвищує кров’яний тиск і т. д. Вона стимулює обмін речовин у клітинах і тканинах організму. під час різних емоцій (страх, гнів) і станів, що пов’язані з великим напруженням організму (інтенсивна фізична праця, спортивні змагання), має місце підвищення функції симпатичної нервової системи. Вона сприяє інтенсивній діяльності організму, особливо в екстремальних умовах, коли потрібне напруження всіх його сил.

Парасимпатична нервова система

Нервові волокна виходять з головного та крижового відділів центральної нервової системи. Ганглії розташовані поряд з ефектором. Прегангліонарні волокна довгі, іннервують обмежені ділянки. Постгангліонарні волокна короткі, нечисленні. В ефекторах звільняється ацетилхолін. Має місцеву дію, гальмуючий ефект. Знижує інтенсивність обміну й ритмічні форми активності, відновлює пороги чутливості. Домінує в спокої.

Парасимпатична нервова система спричиняє сповільнення роботи серця, розширення просвіту судин, зниження кров’яного тиску. Вона впливає на процеси, що пов’язані з відновленням використаних речовин у клітинах і тканинах. Тонус цього відділу вегетативної нервової системи підвищений у станах спокою організму.

Майже всі внутрішні органи мають подвійну іннервацію: симпатичну й парасимпатичну. Подвійна вегетативна іннервація внутрішніх органів забезпечує кращу регуляцію їхньої діяльності. їхній вплив на діяльність органів протилежний, або антагоністичний. Нормальні функції організму людини забезпечуються узгодженою дією двох відділів вегетативної системи. перебуваючи у відносному функціональному антагонізмі, вони забезпечують автоматичну регуляцію органів і систем без участі свідомості людини.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Навіщо потрібна автономна нервова система?

2. Як впливає на внутрішні органи симпатична нервова система?

3. Як впливає на внутрішні органи парасимпатична нервова система?

4. В яких випадках домінує парасимпатична, а в яких — симпатична нервова система?

Самостійна робота учнів

- Чому симпатичний і парасимпатичний відділи автономної нервової системи мають протилежну дію на органи? (Наявність двох протилежно спрямованих механізмів регуляції дозволяє здійснювати дуже точне регулювання різних життєвих функцій)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал з підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити