Усі уроки біології 8 клас - Задорожний К.М. 2016

Вища нервова діяльність
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Цілі уроку:

- освітня: узагальнити, систематизувати й закріпити знання з теми «Вища нервова діяльність»;

- розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, порівнювати та робити висновки;

- виховна: виховувати бережливе ставлення до свого й чужого життя та розуміння відповідальності людини за наслідки своєї діяльності.

Обладнання й матеріали: таблиці «Головний мозок людини», «Нервова система людини», розбірна модель головного мозку людини.

Базові поняття й терміни: мислення, свідомість, мова, функціональна асиметрія, характер, темперамент.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОБГОВОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ТЕМИ

Питання для бесіди

1. Які типи темпераменту є в людини?

2. Що таке характер?

3. Що таке несвідоме?

III. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Варіант І

1. Сильний, урівноважений, рухливий тип нервової системи має:

а) сангвінік; б) флегматик;

в) холерик.

2. У задніх відділах нижньої лобової звивини розташований:

а) гіпоталамус; б) центр Брока;

в) центр Верніке.

3. Уперше типи темпераменту виділив:

а) І. Павлов; б) Гіппократ;

в) Гален.

4. Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо ви з ним не згодні.

Твердження

«Так» або «ні»

Характер неможливо змінити


Кору великих півкуль відносять до переднього мозку


Свідомість не слід ототожнювати з усією психікою


5. Які особливості є характерними для холеричного типу темпераменту?

6. Навіщо людині потрібна мова?

Варіант ІІ

1. Сильний, урівноважений, інертний тип нервової системи має:

а) сангвінік; б) флегматик;

в) холерик.

2. У задній частині верхньої скроневої звивини розташований:

а) гіпоталамус; б) центр Брока;

в) центр Верніке.

3. Наукове обґрунтування існування чотирьох типів темпераменту дав:

а) І. Павлов; б) гіппократ;

в) гален.

4. Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо ви з ним не згодні.

Твердження

«Так» або «ні»

Безсоння є розладом сну


Забезпечення процесу мислення є однією з функцій кори головного мозку


Несвідоме — це особливий рівень психічної діяльності


5. Які особливості є характерними для меланхолічного типу темпераменту?

6. Які біоритми є у людини?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити