Усі уроки біології 8 клас - Задорожний К.М. 2016

Розмноження та розвиток людини
РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів з основними етапами розвитку людини та їхніми особливостями;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити причинно-наслідкові зв'язки між подіями на прикладі процесів розвитку людини;

- виховна: виховувати розуміння значення нормального перебігу процесів розвитку для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиця зі схемою розвитку людини, таблиця «Вікові періоди життя людини», фотографії або малюнки людей різного віку.

Базові поняття й терміни: зародок, плід, імплантація зародка, зародкові оболонки, плацента, пологи, вагітність, різнояйцеві близнюки, однояйцеві близнюки, онтогенез, новонароджений, грудний період, дитинство, підлітковий період, юність, зрілість, старість, хронологічний вік, біологічний вік, ріст, розвиток, акселерація.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Що таке менструальний цикл?

2. Яка середня тривалість менструального циклу?

3. Як відбувається процес запліднення?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Онтогенез — індивідуальний розвиток організму з моменту зародження до природної смерті або до припинення існування одноклітинного організму в результаті поділу.

Термін «онтогенез» було запропоновано Е. Геккелем 1866 р. В основі онтогенезу лежить процес послідовної та необоротної реалізації генетичної інформації конкретного організму. На реалізацію цієї інформації (і, відповідно, на перебіг онтогенезу) може впливати багато різних факторів. До таких факторів відносять умови навколишнього середовища, нейрогуморальну та гормональну регуляцію тощо.

Вагітність

Вагітність — це фізіологічний стан організму жінки, пов’язаний із заплідненням яйцеклітини й розвитком зародка і плоду. Ознаки вагітності: посилення виділення гормонів яєчників, а потім плаценти; припинення менструацій; збільшення розмірів матки; збільшення молочних залоз; посилення обміну речовин; сонливість; нудота (токсикоз) тощо. Вагітність у жінки триває 270-280 днів.

Значні зміни відбуваються в матці: збільшуються її розміри не тільки за рахунок розтягнення стінок, але й за рахунок збільшення маси м’язів; інтенсивно розвивається сітка великих і дрібних судин, що несуть кров до плаценти. Дихання стає глибшим, що забезпечує більш повне насичення крові киснем. Нирки працюють з підвищеним навантаженням, виводячи продукти обміну не тільки матері, але й плоду.

Активується утворення в кістковому мозку еритроцитів, збільшується кількість крові, розширюються кровоносні судини, підсилюється газообмін. Для забезпечення нормального функціонування органів і систем організму вагітної, сприятливих умов для розвитку плоду необхідна підвищена кількість поживних речовин та кисню.

Стан здоров’я вагітної та її поведінка, особливо в перші тижні вагітності, коли відбувається закладка органів і тканин плоду, багато в чому визначають характер перебігу вагітності, подальший розвиток плоду і здоров’я майбутньої дитини.

Будь-яке захворювання вагітної, неправильне харчування, порушення режиму, прийом деяких ліків без призначення лікаря, паління й уживання алкогольних напоїв можуть вплинути на перебіг вагітності та плід.

Особливості зародкового періоду онтогенезу

Зародковий розвиток людини має декілька етапів: дроблення, утворення зародкових листків і оболонок, утворення тканин (гістогенез) і органів (органогенез).

Через чотири-п’ять днів після запліднення одношаровий зародок з порожниною всередині потрапляє до порожнини матки. Після цього поділ клітин значно прискорюється. Протягом двох днів зародок вільно розташований у матці, а потім (приблизно на сьомий день після запліднення) занурюється в її слизову оболонку й прикріплюється до неї. Цей процес називається імплантацією.

Починається зародковий період внутрішньоутробного розвитку. Спочатку формуються три зародкові оболонки і три зародкові листки. Зародкові оболонки формуються із частини клітин зародка. Зовнішня оболонка має ворсинки з капілярами. через ворсинки зародок живиться й дихає. Внутрішня оболонка тонка і прозора, вона утворює міхур, порожнина якого заповнена плідною водою, що захищає зародок від механічних ушкоджень. Зовнішня й середня оболонки беруть участь в утворенні плаценти разом зі слизовою оболонкою матки. плацента — дитяче місце — це орган, що зв’язує плід з організмом матері під час внутрішньоутробного розвитку.

На 10-14-й день після запліднення клітини зародка розщеплюються на зародкові листки, з яких потім утворюються всі органи і тканини. Із зовнішнього листка (ектодерма) формується епітеліальна тканина (шкіри, слизових оболонок, дихальних і травних шляхів) та нервова система. Із внутрішнього листка (ентодерма) — внутрішні органи (серце, легені, кишечник). Із середнього листка (мезодерма) розвиваються сполучна та м’язова тканини (скелет, скелетні м’язи), печінка, нирки.

Після імплантації починається плодовий період внутрішньоутробного розвитку. плодом називають організм починаючи з 9-го тижня внутрішньоутробного розвитку й до моменту народження. плід має своє навколишнє середовище, яке складається з плодових оболонок, або плодового міхура, навколоплідних вод і пуповини. Плодові оболонки, або плодовий міхур, — це особливі оболонки, що оточують плід у вигляді мішка. Вони виконують функцію механічного захисту плоду. Навколоплідні води заповнюють простір між плодом і внутрішньою плодовою оболонкою. Вони забезпечують механічний захист, рух і розвиток плоду. Пуповина у вигляді шнуроподібного органа йде від плаценти і з’єднує плід з материнським організмом. Завдяки їй відбувається живлення й дихання плода.

Пологи

Пологи — це фізіологічний процес, яким закінчується вагітність, вихід із тіла матері зрілого плоду й посліду (плаценти та зародкових оболонок).

Родовий акт забезпечується в основному родовими зганяючими силами, які включають: 1) скорочення м’язів матки, що періодично повторюються, — перейми; 2) ритмічні скорочення м’язів черевного преса, які приєднуються до перейм, — потуги.

Перейми є основною зганяючою силою під час пологів. Завдяки їм розкривається шийка матки, без чого неможливе зганяння плода й посліду з порожнини матки. після розкриття шийки матки до перейм приєднуються потуги (скорочення посмугованих м’язів черевного преса й діафрагми). процес зганяння плода є результатом одночасної дії обох родових сил. перейми також сприяють відокремленню від стінок матки плаценти і зганянню посліду. перейми виникають мимовільно, роділля не може керувати ними за власним бажанням. Вони настають періодично, проміжки між переймами називають паузами.

Виділяють три періоди пологів: перший — період розкриття, другий — період зганяння, третій — послідовий. Період розкриття починається з першими регулярними переймами й закінчується повним розкриттям зовнішнього зіва шийки матки. Період зганяння — з моменту повного розкриття шийки матки до народження дитини. Послідовий період — з моменту народження дитини до зганяння посліду.

Розвиток людини після народження

Період життя людини після народження можна поділити на кілька етапів. їх тривалість відрізняється у чоловіків та жінок. Крім того, велике значення мають особисті характеристики людини, такі як її спадковість і спосіб життя. Зовнішні фактори також можуть впливати на тривалість окремих етапів онтогенезу.

Заповнення таблиці

Вікові періоди життя людини

Період

Тривалість періоду

Що відбувається

чоловіки

жінки

Період новонародженості

Перші 10 днів

Перші 10 днів

Перебудова організму пов’язана з адаптацією до життя поза організмом матері. Дегенерація структур, пов’язаних з обміном речовин через плаценту

Грудний період

10 днів — 1 рік

10 днів — 1 рік

Найвищі в постембріональному періоді темпи росту й розвитку всіх систем органів. Зміцнення опорно- рухового апарата, формування великої кількості умовних рефлексів

Раннє дитинство

1-3 роки

1-3 роки

Високі темпи росту й розвитку всіх систем органів. Початок самостійних активних рухів, перехід на харчування дорослою їжею. Розвиток молочних зубів. Початок користування мовою. У кінці періоду темпи росту вповільнюються

Перше дитинство

4-7 років

4-7 років

Уповільнення темпів росту. Активне накопичення інформації про навколишній світ. Формування вмінь і навичок, необхідних для нормальної самостійної життєдіяльності. Розвиток постійних зубів

Друге дитинство

8-12 років

8-11 років

Відносно невисокі темпи росту. Триває активне накопичення інформації про навколишній світ та формування вмінь і навичок, необхідних для самостійної життєдіяльності

Підлітковий період

13-16 років

12-15 років

Початок періоду статевого дозрівання. Різке підвищення темпів росту. Суттєві гормональні перебудови в організмі. Початок функціонування статевих систем

Юнацький період

17-21 рік

16-20 років

Завершення періоду статевого дозрівання. Зменшення темпів розвитку, закінчення росту тіла. Статеві системи виходять на нормальний режим функціонування

Зрілий вік (перший період)

22-35 років

21-35 років

Найбільш продуктивний період життя. Розвиток здатностей досягає найвищого рівня, робота всіх систем організму є найбільш ефективною

Зрілий вік (другий період)

36-60 років

36-55 років

Дуже продуктивний період. Достатньо високі фізичні можливості поєднуються з багатим досвідом і дозволяють досягати найвищих результатів.

У кінці періоду спостерігається поступове згасання функцій репродуктивної системи

Похилий вік

61-74 роки

56-74 роки

Стан організму суттєво залежить від особливостей життя, яке людина вела в попередні періоди. Репродуктивні функції у чоловіків продовжують згасати, у жінок припиняються взагалі

Старечий вік

75-90 років

75-90 років

В організмі відбуваються структурні, функціональні та біохімічні зміни, які значною мірою обмежують його можливості

Довгожительство

Більше 90 років

Більше 90 років

В організмі тривають структурні, функціональні та біохімічні зміни, які обмежують його можливості

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Що таке вагітність?

2. Навіщо потрібні зародкові оболонки?

3. Навіщо потрібна плацента?

4. Що таке пологи?

5. Які процеси в організмі людини відбуваються в підлітковому періоді?

6. Чим відрізняється вікова періодизація онтогенезу в чоловіків і жінок?

7. В які періоди розвитку ріст організму має найвищий темп?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал з підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити