Біологія 8 клас - розробки уроків - Л.В. Мариненко 2016

Вступ
ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇЇ ЗДОРОВЯ

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів з різноманіттям біологічних наук, які вивчають людину, поняттями «здоров'я» і «хвороба», різноманіттям хвороб людини та їхніх причин;

- розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, порівнювати та робити висновки; проаналізувати можливості використання отриманих ними знань для збереження здоров'я людини;

- виховна: виховувати бережливе ставлення до свого й чужого життя та розуміння відповідальності людини за наслідки своєї діяльності.

Обладнання й матеріали: таблиці «Скелет людини», «Будова головного мозку», «Будова тіла людини», реконструкції, муляжі, малюнки вимерлих представників родини Hominidae.

Базові поняття й терміни: людина, прямоходіння, соціальна поведінка, здоров'я, хвороба, антропогенез, головний мозок.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Навіщо треба вивчати людину?

2. Що треба знати, щоб правильно лікувати людину?

3. Що треба знати, щоб не хворіти?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Характерними особливостями людини є:

• прямоходіння;

• унікальна будова передніх кінцівок, яка дозволяє здійснювати з їхньою допомогою найрізноманітніші операції;

• відсутність на більшій частині поверхні тіла волосяного покрива;

• великий розмір головного мозку;

• надзвичайно сильно розтягнутий у часі дитячий період онтогенезу;

• складна соціальна поведінка;

• розвиток мови й абстрактного мислення;

• значна роль другої сигнальної системи в передачі інформації наступним поколінням.

Проблемні «точки» організму людини

Найбільш частими проблемами людського організму є:

• хвороби зубів;

• випадіння міжхребцевих дисків;

• апендицит;

• грижи;

• варикозне розширення вен;

• плоскостопість.

Ці проблеми значною мірою пов’язані з тим, що людина з її «соціальністю» змогла суттєво пом’якшити дію природного добору на власні фізичні властивості. Через це вона залишилася трохи «незакінченою» в плані доведення своєї фізичної будови до досконалості.

Здоров'я — стан живого організму, за якого організм у цілому й усі органи здатні виконувати свої життєві функції. У світовому масштабі охороною здоров’я займається Всесвітня Організація Охорони здоров’я (ВООЗ).

Хвороба — патологічний процес, який проявляється порушеннями морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин чи/та функціонування організму або його частин.

Хвороби людини

Біологічні науки, що вивчають людину

Фізіологія — наука, яка вивчає закономірності функціонування й регуляції як організму людини в цілому, так і окремих його систем.

Анатомія — наука, яка вивчає форми і пропорції тіла людини та його частин, окремі органи, їхню макроскопічну й мікроскопічну будову.

Психологія — наука, яка вивчає психологічну діяльність людини, закономірності її розвитку й функціонування.

Біохімія — наука, яка вивчає хімічний склад живих організмів та хімічні процеси, які є основою їхньої життєдіяльності.

Гістологія — наука, яка вивчає будову та особливості функціонування тканин.

Ендокринологія — наука, яка вивчає будову та особливості функціонування залоз внутрішньої секреції.

Генетика людини — наука, яка вивчає спадковість і мінливість людини.

Цитологія — наука, яка вивчає будову та функціонування клітин.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ,СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

1. Що таке здоров’я?

2. Що таке хвороба?

3. Назвіть характерні особливості людини.

4. Що вивчає анатомія?

5. Що вивчає генетика людини?

6. Навіщо потрібно вивчати фізіологію?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити