Біологія 8 клас - розробки уроків - Л.В. Мариненко 2016

Дихання
РОБОТА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ Й РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАННЯ

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів з особливостями роботи органів дихання і регуляцією процесів дихання в організмі людини;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі органів дихання;

- виховна: виховувати розуміння значення нормального функціонування дихальної системи для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиця «Органи дихання», моделі гортані й легень, діафільм «Будова й робота органів дихання».

Базові поняття й терміни: легені, тканини, склад повітря, дифузія, дихальні рухи, вдих, видих, дихальний центр, міжреберні м'язи, діафрагма, черевний і грудний типи дихання, дихальні рефлекси, чхання, кашель, життєва ємність легень, дихальний об'єм, додатковий об'єм, резервний об'єм, спірометр.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які органи входять до складу дихальної системи?

2. Яке значення дихальної системи?

3. Опишіть будову й функції легень.

4. Опишіть будову й функції трахеї.

5. Опишіть будову й функції гортані.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя

Черевне дихання — тип дихання, за якого в акті видиху переважає м’язове зусилля, що створюється діафрагмою.

Грудне дихання — тип дихання, за якого в акті видиху переважає м’язове зусилля, що створюється міжреберними м’язами.

Дихальна система

Будова гортані

Регуляція дихання

Основні дихальні рефлекси:

• гальмування дихальних рухів у разі сильного охолодження;

• чхання;

• кашель.

Основні функціональні показники дихальної системи:

• життєва ємність легень; • дихальний об’єм;

• резервний об’єм; • додатковий об’єм;

• залишковий об’єм; • мертвий простір.

Легені

Заповнення таблиці

Функціональний показник

Зміст показника

Життєва ємність легень

Найбільша кількість повітря, яка може надійти до легень

Дихальний об’єм

Об’єм повітря, що надходить до легень (або видаляється з них) під час кожного вдиху (видиху)

Резервний об’єм

Об’єм повітря, який може додатково надійти з легень під час найглибшого видиху

Додатковий об’єм

Об’єм повітря, який може додатково надійти до легень під час найглибшого вдиху

Залишковий об’єм

Об’єм повітря, що залишається в легенях після максимального видиху

Мертвий простір

Об’єм повітря, що міститься в повітроносних шляхах

Зміни, що відбуваються зі складом повітря під час дихання

Повітря

Уміст газів, %

кисень

вуглекислий газ

азот

Що вдихається

20,94

0,03

79,03

Що видихається

16,30

4,00

79,70

Альвеолярне

14,20

5,20

80,60

Альвеоли

Будова альвеол

Етапи газообміну в організмі людини

1. Надходження свіжого повітря, багатого киснем, до дихальної поверхні з допомогою дихальних рухів.

2. Дифузія СО2 і О2 через дихальний епітелій.

3. Перенесення газів транспортною системою організму.

4. Обмін СО2 і О2 між клітинами і транспортними рідинами, який здійснюється шляхом дифузії через стінки клітин.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ,СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Як відрізняється склад повітря, що вдихається та видихається?

2. Яку роль відіграє дифузія в процесах газообміну?

3. Які процеси відбуваються під час газообміну в тканинах?

4. Опишіть механізм грудного дихання.

5. Опишіть механізм черевного дихання.

Самостійна робота учнів

1. Чому отруєння чадним газом дуже небезпечне? (Чадний газ безповоротно зв’язується з гемоглобіном і унеможливлює транспорт кисню)

2. Яке значення має тренування дихальних м’язів?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити