Біологія 8 клас - розробки уроків - Л.В. Мариненко 2016

Кров і лімфа
ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ.КРОВ І ЛІМФА

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів із внутрішнім середовищем організму людини, розглянути склад і функції крові, лімфи та тканинної рідини;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі компонентів крові;

- виховна: виховувати розуміння значення сталості внутрішнього середовища організму для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням будови кровоносних систем кільчастих черв'яків, членистоногих і хордових, таблиця «Кров».

Базові поняття й терміни: внутрішнє середовище організму, гомеостаз, кров, лімфа, тканинна рідина, плазма, фізіологічний розчин, формені елементи крові, еритроцити, лейкоцити, тромбоцити.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Бесіда вчителя з обговоренням питань

1. Чим відрізняється хімічний склад клітин від хімічного складу навколишнього середовища?

2. Чому організм повинен підтримувати постійність свого складу?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Гомеостаз — постійність умов життєдіяльності клітин у внутрішньому середовищі.

Основні складові внутрішнього середовища організму:

• кров;

• лімфа;

• тканинна рідина.

Основні функції крові

Функція

Зміст функції

Транспортна

Транспортування кисню й вуглекислого газу, поживних речовин і продуктів обміну

Регуляторна

Доставка до місця їхньої дії гормонів та інших біологічно активних речовин, перерозподіл тепла між органами й частинами тіла

Захисна

Знищення сторонніх об’єктів, що проникли до організму, шляхом фагоцитозу або вироблення антитіл

Кількість води в крові сягає 90 %. Концентрація солей у плазмі крові Nа+, К+, Са2+, НСО3- та ін.) становить 0,9 % і підтримується на постійному рівні. Водний розчин, концентрація якого становить 0,9 %, називається фізіологічним. його можна використати для поповнення крові в разі її значних утрат.

До складу органічних речовин плазми крові входять білки, жири й вуглеводи. Їх концентрація може досить сильно коливатися.

З формених елементів крові еритроцити й лейкоцити є кров’яними клітинами, а тромбоцити — кров’яними пластинками.

Склад крові

Робота з таблицею

Формені елементи крові

Типи клітин

Будова й функції

Еритроцити


Червоні кров’яні клітини, що переносять кисень від органів дихання до тканин. У зрілих еритроцитах людини немає ядер, вони мають форму двовгнутого диска

Тромбоцити


Фрагменти клітин, оточені мембраною. Мають неправильну форму, ядро зазвичай відсутнє. Беруть участь у процесі зсідання крові

Лейкоцити

1. 1. Гранулоцити(нейтрофіли, базофіли й еозинофіли)

Мають розділене на лопаті ядро й зернисту цитоплазму. Мають здатність до амебоїдного руху. Беруть участь у процесах імунітету

2. Агранулоцити (моноцити й лімфоцити)

Мають ядро овальної форми й незернисту цитоплазму. У лімфоцитів здатність до амебоїдного руху обмежена. Активно беруть участь в імунних процесах, лімфоцити здатні утворювати антитіла

Розповідь учителя

Основні властивості еритроцитів:

• діаметр — 7,5 мкм;

• кількість в 1 мм3 — 4-5 х 106 штук;

• форма — двовгнутий диск;

• ядро клітини — відсутнє;

• місце утворення — червоний кістковий мозок (еритробласти);

• місце руйнування — печінка й селезінка;

• термін життя — близько 120 днів.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ,СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Які функції виконує кров?

2. Які рідини складають внутрішнє середовище організму?

3. Що таке лімфа? Які функції вона виконує?

Самостійна робота учнів

1. Чому склад і вміст органічних речовин у плазмі може досить сильно коливатися? (Залежно від потреби організму плазма переносить між органами ті чи інші органічні речовини)

2. У яких випадках уміст органічних речовин у плазмі крові різко підвищується? (Після прийому їжі, коли розпочинається її всмоктування)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити