Біологія 8 клас - розробки уроків - Л.В. Мариненко 2016

Кров і лімфа
СИСТЕМА КРОВООБІГУ . СЕРЦЕ І ЙОГО РОБОТА

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів із системою кровообігу організму людини та особливостями будови серця, розглянути принципи роботи серця й механізми регуляції цього процесу;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі серця людини;

- виховна: виховувати розуміння значення нормального функціонування серця для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиці «Кровообіг», «Будова серця», «Еволюція кровоносної системи хребетних», розбірна модель серця.

Базові поняття й терміни: кровообіг, серце, ендокард, міокард, епікард, перикардій, передсердя і шлуночки, клапани, збудливість, провідність, електрокардіограма, автоматизм серця, серцевий цикл, систола, діастола, систолічний об'єм, хвилинний об'єм крові, саморегуляція роботи серця, гуморальна регуляція роботи серця.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Чому еритроцити називають червоними кров’яними тільцями?

2. Опишіть особливості будови кровоносної системи хребетних?

3. У яких хребетних уперше з’являється серце?

Повідомлення учнів

Будова серця в різних груп хребетних.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя

Оболонки серця:

• ендокард (внутрішня);

• епікард (зовнішня);

• міокард (середня м’язова);

• перикард (навколосерцева сумка).

Основні властивості серцевого м'яза

Збудливість — здатність переходити зі стану спокою до робочого стану під впливом різних подразників.

Провідність — здатність розповсюджувати збудження, що виникло на будь-якій ділянці, по всьому серцю.

Скоротливість — здатність м’язової тканини серця скорочуватися під впливом збудження.

Автоматизм — здатність серця скорочуватися під впливом імпульсів, що виникають у самому серці.

Систолічний об'єм — кількість крові, що викидається серцем за одне скорочення.

Хвилинний об'єм крові — об’єм крові, яка прокачується через серце протягом однієї хвилини.

Серцевий цикл

Фаза серцевого циклу

Тривалість фази, с

Події, що відбуваються

Скорочення передсердь

0,1

Кров із передсердь через клапани виштовхується до шлуночків

Скорочення шлуночків

0,3

Венозна кров із правого шлуночка виштовхується до легеневої артерії, а артеріальна кров із лівого шлуночка виштовхується до аорти

Діастола

0,4

Серцевий м’яз розслаблений, кров із вен надходить до передсердь

Регуляція роботи серця

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ,СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Яке значення має кровообіг?

2. Чому серце повинно скорочуватися безперервно?

3. Які основні властивості серцевого м’яза?

4. Чому в серці кров рухається тільки в одному напрямі?

Самостійна робота учнів

• Чому серцевий м’яз виділяють в окремий тип м’язів? (Особливості роботи серця вимагають від його м’яза властивостей як скелетного, так і гладкого м’яза. Тому, хоча в процесі еволюції серцевий м’яз розвинувся з гладкого м’яза, він має низку властивостей скелетного м’яза)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити