Біологія 8 клас - розробки уроків - Л.В. Мариненко 2016

Кров і лімфа
КРОВОНОСНІ СУДИНИ. РУХ КРОВІ

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів з особливостями будови та функціонування кровоносних судин у організмі людини, розглянути фактори, які впливають на рух крові в організмі, та механізми регуляції цього процесу;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі кровоносних судин людини;

- виховна: виховувати розуміння значення нормального функціонування системи кровообігу для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиці «Кровообіг», «Еволюція кровоносної системи хребетних».

Базові поняття й терміни: велике коло кровообігу, мале коло кровообігу, артерії, артеріоли, вени, венули, капіляри, рух крові по судинах, артеріальний пульс, частота пульсу, швидкість руху крові.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Яка різниця між замкненим і незамкненим типами кровоносної системи?

Замкнена й незамкнена кровоносні системи

2. Опишіть рух крові малим і великим колами кровообігу.

Мале (А) і велике (Б) кола кровообігу

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя із заповненням таблиці

В організмі людини є три типи кровоносних судин — артерії, вени й капіляри. Вони виконують різні функції, що зумовлює відмінності в їхній будові. Артерії проводять кров від серця до капілярів і повинні витримувати високий тиск, який виникає під час скорочень серця. Капіляри відповідають за обмін між кров’ю і тканинами. Тому їхні стінки повинні бути тонкими. А вени збирають кров з усього організму, щоби транспортувати її в серце. Для них дуже важливо забезпечити рух крові тільки в одному напрямку. Це вдається завдяки розташуванню у венах спеціальних клапанів.

Основні типи кровоносних судин людини

Тип судин

Особливості будови

Функції

Діаметр, мм

Швидкість крові, см/с

Тиск, мм рт. ст.

Артерії

Складаються з трьох шарів, добре розвинений шар гладких м’язів

Проводять кров від серця

5-20

20-50

20-150

Вени

М’язовий шар слабко розвинений або відсутній

Проводять кров до серця

10-30

10-20

-5...+5

Капіляри

Мають дуже тонкі стінки

Здійснюють обмін речовин між кров’ю і тканинами

0,01-0,5

0,05-0,1

10-20

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ,СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

1. Які судини входять до складу кровоносної системи?

2. Які особливості будови артерій?

3. Які особливості будови вен?

4. Які особливості будови капілярів?

Будова артерії

Будова вени

Будова капіляра

5. Опишіть рух крові великим колом кровообігу.

6. Опишіть рух крові малим колом кровообігу.

Самостійна робота учнів

1. Як особливості функцій, що виконують кровоносні судини, позначаються на їхній будові? (Артерії мають товсті й еластичні стінки, що витримують високий тиск. У венах є система клапанів, що забезпечує потік крові до серця. Стінки капілярів дуже тонкі, тому процеси обміну проходять дуже легко)

2. Навіщо людині два кола кровообігу? (Мале коло кровообігу забезпечує процеси газообміну між кров’ю й навколишнім середовищем у легенях. Велике коло кровообігу забезпечує виконання всіх інших функцій крові)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити