Біологія 8 клас - розробки уроків - Л.В. Мариненко 2016

Опора та рух
ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів з особливостями будови й основними органами опорно- рухової системи людини;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі органів опорно-рухової системи;

- виховна: виховувати розуміння значення нормального функціонування опорно- рухової системи для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиці «Скелет людини», «Мікроскопічна будова кісткової і хрящової тканини», різні кістки людини, декальцинована й випалена кістки, мікроскопи, мікропрепарати тканин людини.

Базові поняття й терміни: опорно-рухова система, скелет, зв'язки, м'язи, кісткова тканина, остеоцити, колаген, мінеральні речовини, хрящова тканина, хондроцити, гіаліновий хрящ, еластичний хрящ, волокнистий хрящ, кістки, трубчасті, короткі та плоскі кістки, жовтий і червоний кістковий мозок, окістя.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які типи м’язової тканини ви знаєте?

2. Які типи сполучної тканини ви знаєте?

3. Які типи сполучної тканини виконують опорні функції?

4. Назвіть основні відмінності сполучної тканини від інших типів тканин.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя

Функції скелета:

• захисна;

• опорна;

• локомоторна.

Функцію захисту виконують окремі частини скелета: череп захищає мозок, ребра — серце й легені тощо. Скелет є жорсткою опорою, яка слугує каркасом тіла, допомагає йому зберігати певну форму та полегшує пересування. Внутрішні органи також прикріплюються до скелета. Скелет є місцем прикріплення м’язів. Під час їх скорочення частини скелета працюють як важелі, що дозволяє робити різноманітні рухи.

Основу скелета людини складають хрящова та кісткова тканини.

Хрящова тканина складається з клітин (хондробластів), що занурені в пружну основну речовину — хондрин (містить волокна, що складаються з колагену).

Кісткова тканина складається з клітин (остеобластів), що занурені у звапнілу основну речовину (30 % її складають органічні сполуки, в основному колагенові волокна, а 70 % — неорганічні, в основному гідроксіапатит).

Типи кісток

Типи кісток

Особливості будови

Приклади

Трубчасті кістки

Порожнисті всередині, містять компактну (всередині кісток) і губчасту (на кінцях кісток) речовину. У порожнині трубчастих кісток розташований жовтий кістковий мозок

Плечова, променева, стегнова, гомілкова

Короткі кістки

Складаються переважно з губчастої речовини, містять червоний кістковий мозок

Кістки зап’ястка, плюсни та хребта

Плоскі кістки

Складаються переважно з губчастої речовини, містять червоний кістковий мозок

Кістки черепа, лопатки, ребра, тазові кістки

Короткі кістки

Пласка кістка

Червоний кістковий мозок — містить стовбурові клітини, попередники клітин крові й лімфоцитів.

Жовтий кістковий мозок — представлений в основному жировою тканиною. Ріст кісток у товщину (концентричний) забезпечується надкістницею, яка покриває кістку зверху.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ,СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Із чого складається опорно-рухова система?

2. Які існують типи кісток?

3. Назвіть функції скелета людини

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити