Біологія 8 клас - розробки уроків - Л.В. Мариненко 2016

Опора та рух
М'ЯЗИ. РОБОТА М'ЯЗІВ

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів з особливостями будови та роботи м'язів і регуляцією процесів руху в організмі людини;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі м'язів;

- виховна: виховувати розуміння значення нормального функціонування опорно-рухової системи для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиці «М'язи тіла людини», «Тканини», мікроскопічні препарати м'язових тканин.

Базові поняття й терміни: м'язова система, скелетні м'язи, серцевий м'яз, м'язи стінок внутрішніх органів, сухожилля, фасції, посмугована м'язова тканина, гладка м'язова тканина, довгі, широкі, короткі й колові м'язи, сфінктери, м'язи голови, жувальні й мімічні м'язи, м'язи шиї та тулуба, м'язи кінцівок, м'язи-обертачі, сила м'язів, швидкість скорочення м'язів, витривалість м'язів, тонус м'язів, робота м'язів, статична й динамічна робота, коефіцієнт корисної дії, стомлення, відновлення й надвідновлення.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які відділи скелета вам відомі?

2. Які кістки входять до складу скелета тулуба?

3. Порівняйте різні типи хребців у людини.

4. Порівняйте скелети людини і кролика.

III.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя

Механізм скорочення м'яза

Під час збудження мембрани м’язового волокна потенціал дії розповсюджується спочатку за системою поперечних впинань поверхневої мембрани, а потім за системою подовжніх трубочок. Після цього з трубочок і цистерн звільняються йони Са2+, що переводять м’язове волокно в активний стан. Молекули актину й міозину зсуваються одне відносно одного завдяки системі поперечних містків (елементи міозину). Довжина м’язового волокна змінюється внаслідок ковзання актинових ниток уздовж міозинових, а самі нитки при цьому не змінюються. Після закінчення збудження відбувається відтік йонів Са2+. При цьому поперечні містки розриваються, а м’язове волокно розслабляється.

Групи м’язів

Особливості будови

Функції

М’язи голови

Представлені мімічними й жувальними м’язами. Мімічні м’язи прикріплені до шкіри обличчя й під час скорочення переміщують окремі ділянки шкіри

Забезпечують процес жування й міміку

М’язи тулуба

Складаються з м’язів грудної клітки, живота і спини. До них також належить діафрагма

Забезпечують процеси дихання, рухи тулуба й кінцівок. Утримують внутрішні органи, попереджаючи їх опущення й випадання

М’язи верхніх

кінцівок

До них належать дельтовидний м’яз, двоголовий (біцепс) і триголовий (трицепс) м’язи, а також м’язи передпліччя й кисті

Забезпечують рухливість верхньої кінцівки

М’язи нижніх

кінцівок

До них належать кравецький м’яз, чотириголовий м’яз, двоголовий м’яз, литковий м’яз і м’язи стопи

Забезпечують рухливість нижньої кінцівки

За формою розрізняють такі м’язи:

• довгі м’язи (кінцівок);

• широкі м’язи (на тулубі);

• короткі м’язи (між ребрами);

• колові м’язи, або сфінктери (навколо отворів).

За функцією м’язи поділяють на такі види:

• згиначі; • розгиначі;

• відвідні; • привідні;

• м’язи-обертачі.

Розповідь учителя із заповненням таблиці

Фізичні якості м'язів

Сила м’яза

Величина максимального напруження, яке може розвинути м’яз. Вона залежить від маси м’яза, кількості одночасно збуджених волокон, частоти нервових імпульсів, що надходять до м’яза

Швидкість скорочення м’яза

Характеристика, яка визначається часом, за який м’яз скорочується й розслаблюється. Залежно від швидкості скорочення розрізняють повільні й швидкі м’язи

Витривалість м’яза

Здатність м’яза тривалий час підтримувати заданий ритм роботи

Тонус м’яза

Стан постійного незначного напруження м’яза. Він забезпечує підтримку постави й фіксацію внутрішніх органів. Визначається природними властивостями м’яза і впливом нервової системи

Види роботи м'язів

Статична робота — робота, під час якої м’язи напружуються, але не скорочуються.

Динамічна робота — робота, під час якої м’язи почергово скорочуються й розслаблюються.

Показником ефективності роботи м’язів є коефіцієнт корисної дії.

Виконання тривалої або інтенсивної роботи призводить до стомлення м’язів. Під час статичної роботи стомлюються не м’язи, а нервові центри. Під час динамічної роботи стомлення м’язів настає внаслідок нестачі кисню, зменшення утворення енергії та накопичення продуктів розпаду.

Після закінчення роботи, що обумовила стомлення, у період відпочинку відбувається збільшення працездатності м’язів (явище надвідновлення).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Які м’язи належать до групи м’язів голови?

2. Які м’язи належать до групи м’язів тулуба?

3. Які м’язи належать до групи м’язів живота?

4. Які м’язи належать до групи м’язів кінцівок?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити