Біологія 8 клас - розробки уроків - Л.В. Мариненко 2016

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система
НЕРВОВА СИСТЕМА

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів з особливостями будови й основними органами нервової системи людини;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі органів нервової системи;

- виховна: виховувати розуміння значення нормального функціонування нервової системи для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиці «Нервова система», «Схема рефлекторної дуги», «Еволюція нервової системи», «Спинний мозок людини», муляжі головного мозку людини і тварин.

Базові поняття й терміни: соматична нервова система, вегетативна нервова система, центральна нервова система, периферична нервова система, спинний мозок, головний мозок, черепно-мозкові нерви, спинномозкові нерви, спинномозковий канал, спинномозкова рідина, тверда, м'яка й павутинна оболонки, сіра речовина, біла речовина, висхідні й низхідні провідні шляхи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які принципи є основою регуляції функцій організму?

2. Що таке рефлекс?

3. Як влаштована рефлекторна дуга?

4. Навіщо організму потрібна нервова система?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею

Нервова система людини

Розповідь учителя з елементами бесіди

Соматична нервова система складається з тих відділів центральної та периферичної нервової системи, які іннервують скелетні м’язи та органи чуття. Вона забезпечує сприйняття організмом інформації із зовнішнього середовища, а також дії (у формі різноманітних рухів скелетних м’язів) у відповідь на вплив зовнішніх чинників.

Рухи, які забезпечуються соматичною нервовою системою, здійснюються з допомогою узгоджених дій окремих рухових одиниць (груп м’язових волокон, кожна з яких іннервується одним мотонейроном).

Спинномозкові нерви

Спинномозкові нерви попарно відходять від спинного мозку. Відповідно до сегментів спинного мозку розрізняють 31 пару спинномозкових нервів: 8 пар шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і 1 пару куприкових. Усі вони змішані й містять чутливі, рухові та вегетативні нервові волокна. Із хребетного каналу спинномозкові нерви виходять через міжхребцеві отвори. Кожний із них біля виходу з міжхребцевого отвору розгалужується на чотири гілки. Дві з них довгі — задня й передня, дві короткі — оболонкова і сполучна.

Черепно-мозкові нерви

Черепно-мозкові нерви, головні нерви — нерви, що відходять від головного мозку та іннервують органи і тканини голови, шиї, грудної та черевної порожнин. Усього є 12 пар черепно-мозкових нервів. Кожний нерв має свій номер і назву. Черепно-мозкові нерви виходять із порожнини черепа через відповідні отвори й розгалужуються в ділянці голови й шиї, а блукаючий нерв (10-та пара) — також у грудній і черевній порожнинах.

За функціональною характеристикою нервових волокон розрізняють такі види черепно-мозкових нервів: чутливі, рухові, змішані й нерви, що містять парасимпатичні волокна. До чутливих належать нерви 1-ї, 2-ї і 8-ї пар; до рухових — нерви 3-ї, 4-ї, 6-ї, 11-ї, 12-ї пар; до змішаних — нерви 5-ї, 7-ї, 9-ї, 10-ї пар. До нервів, що містять парасимпатичні волокна, належать нерви 3-ї, 7-ї, 9-ї, 10-ї пар.

Черепно-мозкові нерви людини

№ пари

Назва нерва

Тип

1

Нюховий

Чутливий

2

Зоровий

Чутливий

3

Окоруховий

Руховий

4

Блоковий

Руховий

5

Трійчастий

Змішаний

6

Відвідний

Руховий

7

Лицевий

Змішаний

8

Переддверно-завитковий (нерв слуху й рівноваги)

Чутливий

9

Язикоглотковий

Змішаний

10

Блукаючий

Змішаний

11

Додатковий

Руховий

12

Під’язиковий

Руховий

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Що входить до складу центральної нервової системи?

2. Що входить до складу периферичної нервової системи?

3. Які функції виконує вегетативна нервова система?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

a
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити