Біологія 8 клас - розробки уроків - Л.В. Мариненко 2016

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини
ХАРЧУВАННЯ ТА ОБМІН РЕЧОВИН

Цілі уроку:

- освітня: розглянути особливості обміну речовин у людини, ознайомити учнів із процесами асиміляції та дисиміляції і групами речовин, які беруть участь у обміні речовин в організмі людини;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями будови й функціями біологічних структур;

- виховна: виховувати розуміння єдності всього живого й бережливе ставлення до природи.

Обладнання й матеріали: таблиця «Будова клітини тварин», схеми «Обмін білків, жирів і вуглеводів», «Обмін води й мінеральних солей» .

Базові поняття й терміни: обмін речовин, асиміляція (анаболізм), дисиміляція (катаболізм), енергетичні потреби організму, поживні речовини, вода, мінеральні речовини, регуляція обміну речовин, вітаміни.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Що таке орган?

2. Що таке харчування?

3. Чому харчові продукти розщеплюються організмом на складові частини?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Обмін речовин — сукупність змін, що відбуваються з речовинами з моменту їх надходження до організму з навколишнього середовища до моменту утворення кінцевих продуктів розпаду й виведення їх з організму.

Асиміляція — процеси, внаслідок яких відбувається утворення органічних сполук, необхідних для забезпечення життєдіяльності клітин.

Дисиміляція — процеси, внаслідок яких відбувається розщеплення органічних сполук на більш прості речовини.

Основні групи речовин, що беруть участь в обміні речовин в організмі людини: білки, жири, вуглеводи, вода, мінеральні речовини, вітаміни.

Заповнення таблиці

Речовини

Функції речовин в організмі

Білки

Входять до складу сполучних тканин, беруть участь в утворенні скелета, зв’язок, шкіри, волосся та інших похідних епідермісу; каталізують біохімічні реакції; регулюють обмін речовин; забезпечують в організмі перенесення кисню, жирних кислот, ліпідів та інших сполук; утворюють комплекси зі сторонніми білками, інактивуючи їх, беруть участь у процесі зсідання крові; забезпечують скорочення м’язів; беруть участь у створенні запасу речовин, необхідних організму

Вуглеводи

Входять до складу рецепторних комплексів; беруть участь у створенні запасу речовин, необхідних організму; є джерелом енергії

Ліпіди

Легко утворюють комплекси з білками, беруть участь у формуванні клітинної оболонки і внутрішньоклітинних мембран; виконують функції гормонів, вітамінів і захисних речовин; беруть участь у створенні запасу речовин, необхідних організму

Молекула білка

Молекула жира

Молекула вуглевода

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ,СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Що таке обмін речовин?

2. Що таке асиміляція?

3. Що таке дисиміляція?

4. Під час яких процесів організм людини запасає енергію?

5. Які функції в організмі тварин виконує травна система?

Самостійна робота учнів

• Складіть схему обміну вуглеводів у організмі людини.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити