Біологія 8 клас - розробки уроків - Л.В. Мариненко 2016

Регуляція функцій обміну
ГОМЕОСТАЗ І РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ.НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ

Цілі уроку:

- освітня: сформулювати поняття гомеостазу й розглянути різноманіття способів регуляції процесів у організмі людини, ознайомити учнів з особливостями процесів та механізмами нервової регуляції;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити причинно-наслідкові зв'язки між подіями на прикладі процесів нервової регуляції в організмі людини;

- виховна: виховувати розуміння значення нормального перебігу процесів нервової регуляції для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиці «Типи нервових систем у тварин» , «Схема будови нервової системи».

Базові поняття й терміни: регуляція функцій, нервова регуляція, нервова система, нервова тканина.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Навіщо потрібно регулювати процеси в організмі?

2. Які системи органів регулюють процеси в організмі людини?

3. Які клітини входять до складу нервової тканини?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя

Регуляція функцій організму людини:

1) нервова (з допомогою нервових імпульсів, що передаються по мембранах нервових клітин);

2) гуморальна (з допомогою хімічних речовин, що переносяться різними рідинами організму).

Взаємозв’язок двох типів регуляції виявляється в тому, що нервова й гуморальна системи впливають одна на одну. Так, нервова система може спричинити зміну інтенсивності секреції біологічно активних речовин, а дія речовин, що продукуються гуморальною системою, може спричинити виникнення нервових імпульсів і регулювати роботу окремих частин нервової системи.

Нервові системи тварин представлені чотирма основними типами. Найбільш поширені типи нервових систем тварин:

• дифузна (у кишковопорожнинних);

• вузлова (у кільчастих червів і членистоногих);

• розкидано-вузлова (у молюсків);

• трубчаста (у хордових).

У дифузній нервовій системі нервові клітини розташовані безпосередньо під епітелієм. Вони з’єднуються одна з одною відростками й утворюють єдину сітку.

Вузлова нервова система представлена головним мозком (утворюється в результаті злиття гангліїв), навкологлотковими коннективами (нервові стовбури, які огинають глотку з боків) і черевним нервовим стовбуром, на якому розташовані ганглії. Ці ганглії можуть або розміщатися в кожному сегменті тіла, або утворювати скупчення.

Розкидано-вузлова нервова система представлена кількома нервовими вузлами, розташованими в різних відділах тіла тварини.

Трубчаста нервова система хордових (людини в тому числі) представлена нервовою трубкою, порожнина якої заповнена рідиною. На передньому кінці трубки (у всіх хордових крім ланцетника) утворюється розширення — головний мозок. Порожнина нервової трубки утворює в людини шлуночки мозку.

Типи нервових систем

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Розкажіть про особливості будови нервової тканини.

2. Які клітини входять до складу нервової тканини?

3. Які типи регуляції функцій є у людини?

Самостійна робота учнів

• Навіщо людині дві системи регуляції? (Це дозволяє збільшити надійність і точність регулювання процесів, що відбуваються в організмі)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити