Біологія 8 клас - розробки уроків - Л.В. Мариненко 2016

Регуляція функцій обміну
ІМУННА СИСТЕМА. ІМУНІТЕТ

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів з особливостями будови й основними органами імунної системи людини, сформулювати поняття імунітету й розглянути різноманіття форм імунітету;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити причинно-наслідкові зв'язки між подіями на прикладі процесів у імунній системі людини;

- виховна: виховувати розуміння значення нормального перебігу процесів у імунній системі для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиця «Кров», модель еритроцита, портрети І. Мечникова І. П. Ерліха.

Базові поняття й терміни: лейкоцити, імунітет, фагоцити, лімфоцити, клітинний імунітет, антитіла, гуморальний імунітет, антигени, природжений і набутий імунітет, природний і штучний імунітет, активний і пасивний імунітет, щеплення, лікувальні сироватки.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Які органи входять до складу ендокринної системи?

2. Які існують способи регуляції процесів у організмі людини?

Повідомлення учнів

Історія створення теорії імунітету.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя

Основні властивості лейкоцитів:

• діаметр — сильно варіює;

• кількість в 1 мм3 — 4000-9000 штук;

• форма — амебоїдна;

• ядро клітини — є;

• місце утворення — червоний кістковий мозок, лімфатичні вузли, селезінка;

• місце руйнування — печінка, лімфатичні вузли, селезінка;

• термін життя — від декількох днів до декількох десятків років.

Імунітет — здатність організму захищати власну цілісність і біологічну індивідуальність.

Клітинний імунітет — забезпечується Т-лімфоцитами, які мають на поверхні мембран специфічні рецептори, здатні розпізнавати певний антиген. У разі взаємодії з відповідним антигеном Т-клітини починають посилено розмножуватися, утворюючи великий клон клітин, що знищують мікроорганізмів, які несуть цей ген.

Гуморальний імунітет — забезпечується В-лімфоцитами, які мають на поверхні мембран специфічні рецептори, здатні розпізнавати певний антиген. У разі взаємодії з відповідним антигеном В-клітини починають посилено розмножуватися, утворюючи великий клон клітин, які синтезують антитіла, специфічні до цього антигену. Зв’язуючись із антигенами, які містяться на поверхні бактерій, антитіла прискорюють їх захоплення фагоцитами. У разі взаємодії з токсичними молекулами антитіла нейтралізують їх.

Антитіла — особливі білки, що мають здатність специфічно зв’язуватися з антигенами й нейтралізувати їх.

Антигени — речовини, які сприймаються організмом як сторонні й викликають специфічну імунну відповідь.

заповнення таблиці

Види імунітету

Вид імунітету

Стислий опис

Природний пасивний

імунітет

Виникає під час передачі утворених антитіл від одного індивідуума до іншого. Як правило, таким чином передаються антитіла від матері до плоду (через плаценту) або новонародженого (через молозиво). Забезпечує короткочасний захист від інфекції

Штучний пасивний

імунітет

Створюється штучно, шляхом ін’єкції утворених антитіл від одного індивідуума до іншого того самого або іншого виду. Значно поширений у медичній практиці. Забезпечує короткочасний захист від інфекції

Природний активний

імунітет

Виникає в разі інфікування організму яким-небудь стороннім агентом. При цьому організм виробляє власні антитіла й утворює клітини імунологічної пам’яті (забезпечують більш швидку реакцію організму в разі повторної зустрічі зі стороннім агентом). Забезпечує захист від інфекції протягом тривалого часу

Штучний активний

імунітет

Створюється штучно, шляхом ін’єкції до організму невеликих кількостей антигену у вигляді вакцини (убитого або ослабленого стороннього агента). При цьому організм виробляє власні антитіла й утворює клітини імунологічної пам’яті (забезпечують більш швидку реакцію організму в разі повторної зустрічі зі стороннім агентом). Забезпечує захист від інфекції протягом тривалого часу

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Опишіть основні властивості лейкоцитів.

2. Що таке імунітет?

3. Хто створив теорію імунітету?

4. Опишіть механізм клітинного імунітету.

5. Опишіть механізм гуморального імунітету.

6. Які види імунітету ви знаєте?

Самостійна робота учнів

1. Чому лейкоцити більш різноманітні, ніж еритроцити і тромбоцити? (На відміну від еритроцитів і тромбоцитів лейкоцити можуть виконувати свою функцію (захист організму) декількома способами, що й призводить до відмінностей у будові)

2. Підготувати повідомлення про СНІД.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити