Біологія 8 клас - розробки уроків - Л.В. Мариненко 2016

Розмноження та розвиток людини
РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

Цілі уроку:

- освітня: ознайомити учнів з основними етапами розвитку людини та їхніми особливостями;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити причинно-наслідкові зв'язки між подіями на прикладі процесів розвитку людини;

- виховна: виховувати розуміння значення нормального перебігу процесів розвитку для збереження здоров'я людини.

Обладнання й матеріали: таблиця зі схемою розвитку людини, таблиця «Вікові періоди життя людини», фотографії або малюнки людей різного віку.

Базові поняття й терміни: зародок, плід, імплантація зародка, зародкові оболонки, плацента, пологи, вагітність, різнояйцеві близнюки, однояйцеві близнюки, онтогенез, новонароджений, грудний період, дитинство, підлітковий період, юність, зрілість, старість, хронологічний вік, біологічний вік, ріст, розвиток, акселерація.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Що таке життєвий цикл?

2. Які життєві цикли у тварин вам відомі?

3. Чим відрізняються процеси розмноження та індивідуального розвитку

у ссавців і рептилій?

4. Що таке вагітність?

5. Навіщо потрібні зародкові оболонки?

6. Навіщо потрібна плацента?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Визначення онтогенезу

Онтогенез — індивідуальний розвиток організму з моменту зародження до природної смерті або до припинення існування одноклітинного організму в результаті поділу.

Термін «онтогенез» було запропоновано Е. Геккелем 1866 р. Основою онтогенезу є процес послідовної та необоротної реалізації генетичної інформації конкретного організму. На реалізацію цієї інформації (і, відповідно, на перебіг онтогенезу) може впливати багато різних факторів. До таких факторів відносять умови навколишнього середовища, нейрогуморальну та гормональну регуляцію тощо.

Слід відмітити, що онтогенез людини досить суттєво відрізняється від онтогенезу інших ссавців відносною тривалістю окремих періодів. Так, період дитинства в людини надзвичайно сильно подовжено. Фактично він триває 15-17 років, а в наших найближчих родичів шимпанзе — шість років. В інших схожих за розміром тіла ссавців (наприклад, леопардів) період дитинства ще менший — приблизно 2,5 року. Крім того, у людини також дуже тривалий період старіння. Якщо більшість ссавців після припинення роботи репродуктивної системи дуже швидко гинуть, то у людини (особливо у жінок) цей період є досить тривалим.

Вікові періоди життя людини

Заповнення таблиці

Вікові періоди життя людини

Період

Тривалість періоду

Що відбувається

чоловіки

жінки

Період

новонародженості

Перші 10 днів

Перші 10 днів

Перебудова організму пов’язана з адаптацією до життя поза організмом матері. Дегенерація структур, пов’язаних з обміном речовин через плаценту

Грудний період

10 днів — 1 рік

10 днів — 1 рік

Найвищі в постембріональному періоді темпи росту й розвитку всіх систем органів. Зміцнення опорно- рухового апарата, формування великої кількості умовних рефлексів

Раннє дитинство

1-3 роки

1-3 роки

Високі темпи росту й розвитку всіх систем органів. Початок самостійних активних рухів, перехід на харчування дорослою їжею. Розвиток молочних зубів. Початок користування мовою. У кінці періоду темпи росту вповільнюються

Перше дитинство

4-7 років

4-7 років

Уповільнення темпів росту. Активне накопичення інформації про навколишній світ. Формування вмінь і навичок, необхідних для нормальної самостійної життєдіяльності. Розвиток постійних зубів

Друге дитинство

8-12 років

8-11 років

Відносно невисокі темпи росту. Триває активне накопичення інформації про навколишній світ та формування вмінь і навичок, необхідних для самостійної життєдіяльності

Підлітковий

період

13-16 років

12-15 років

Початок періоду статевого дозрівання. Різке підвищення темпів росту. Суттєві гормональні перебудови в організмі. Початок функціонування статевих систем

Юнацький період

17-21 рік

16-20 років

Завершення періоду статевого дозрівання. Зменшення темпів розвитку, закінчення росту тіла. Статеві системи виходять на нормальний режим функціонування

Зрілий вік (перший період)

22-35 років

21-35 років

Найбільш продуктивний період життя. Розвиток здатностей досягає найвищого рівня, робота всіх систем організму є найбільш ефективною

Зрілий вік (другий

період)

36-60 років

36-55 років

Дуже продуктивний період. Достатньо високі фізичні можливості поєднуються з багатим досвідом і дозволяють досягати найвищих результатів. У кінці періоду спостерігається поступове згасання функцій репродуктивної системи

Похилий вік

61-74 роки

56-74 роки

Стан організму суттєво залежить від особливостей життя, яке людина вела в попередні періоди. Репродуктивні функції у чоловіків продовжують згасати, у жінок припиняються взагалі

Старечий вік

75-90 років

75-90 років

В організмі відбуваються структурні, функціональні та біохімічні зміни, які значною мірою обмежують його можливості

Довгожительство

Більше 90 років

Більше 90 років

В організмі тривають структурні, функціональні та біохімічні зміни, які обмежують його можливості

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Питання до учнів

1. Що таке «онтогенез»?

2. Які етапи можна виділити в онтогенезі людини?

3. Які процеси в організмі людини відбуваються в підлітковому періоді?

4. Чим відрізняється вікова періодизація онтогенезу в чоловіків і жінок?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити